Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
294 Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus 20.06.2018
293 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seadus 20.06.2018
290 Elektrituruseaduse muutmise seadus 20.06.2018
495 Jäätmeseadus 20.06.2018
254 Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmise seadus 19.06.2018
642 Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) 19.06.2018
665 Äriseadustiku muutmise seadus 19.06.2018
648 Tulumaksuseaduse täiendamise seaduse 19.06.2018
653 Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada käibemaksuseaduse muutmine" 19.06.2018
245 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 19.06.2018
656 Ravimiseaduse muutmise seadus 19.06.2018
230 Eesti lipu seaduse muutmise seadus 19.06.2018
472 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus 19.06.2018
637 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse täiendamise seadus 19.06.2018
269 Riigipiiri seaduse muutmise seadus 19.06.2018
643 Veeseadus 18.06.2018
268 Avaliku teenistuse seaduse, kohtute seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 18.06.2018
460 Pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 18.06.2018
457 Magustatud joogi maksu seadus 18.06.2018
666 Keeleseaduse muutmise seadus 18.06.2018
96 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seadus 18.06.2018
21 Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" 18.06.2018
196 Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus 18.06.2018
208 Erakonnaseaduse täiendamise seadus 18.06.2018
207 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus 18.06.2018

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
294 Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus 20.06.2018
293 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seadus 20.06.2018
495 Jäätmeseadus 20.06.2018
254 Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmise seadus 19.06.2018
245 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 19.06.2018
230 Eesti lipu seaduse muutmise seadus 19.06.2018
472 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus 19.06.2018
269 Riigipiiri seaduse muutmise seadus 19.06.2018
643 Veeseadus 18.06.2018
460 Pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 18.06.2018
457 Magustatud joogi maksu seadus 18.06.2018
96 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seadus 18.06.2018
196 Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus 18.06.2018
208 Erakonnaseaduse täiendamise seadus 18.06.2018
207 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus 18.06.2018
58 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seadus 17.06.2018
56 Jahiseaduse §-ga 10¹ täiendamise ja püsiasustusega väikesaarte seaduse § 5 lõike 1 täiendamise seadus 17.06.2018
652 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.06.2018
32 Erakonnaseaduse muutmise seadus 15.06.2018
614 Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seadus 15.06.2018
315 Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 14.06.2018
304 Riigieelarve seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus 14.06.2018
626 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 14.06.2018
172 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 13.06.2018
551 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 13.06.2018

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
433 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste haldusreformi elluviimisega seotud seaduste muutmise seadus 15.06.2018
398 Raudteeseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seadus 14.06.2018
373 Looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seadus 14.06.2018
319 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus 14.06.2018
432 Maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 14.06.2018
431 Käibemaksuseaduse ja riigikaitseseaduse muutmise seadus (Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe rakendamine) 14.06.2018
646 Riigikogu otsus "Hasartmängumaksu Nõukogu liikmete nimetamine" 14.06.2018
430 Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus 14.06.2018
429 Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 14.06.2018
188 Ühistranspordiseaduse, liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 14.06.2018
428 Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 14.06.2018
427 Kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seadus 14.06.2018
183 Riigikogu otsus "Eesti Panga reservkapitali suurendamine" 14.06.2018
180 Eesti Vabariigi ja Austraalia vahelise sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seadus 14.06.2018
423 Spordiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadus 14.06.2018
419 Liiklusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 14.06.2018
418 Lõhkematerjaliseadus 14.06.2018
417 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seadus 14.06.2018
416 Politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seadus 14.06.2018
174 Riigikogu otsus "Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse" 14.06.2018
415 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seadus 14.06.2018
628 Perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (ühtse rakendusteenuse loomine) 14.06.2018
159 Ühistranspordiseaduse muutmise seadus 13.06.2018
150 Riigikogu otsus "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" 13.06.2018
148 Käibemaksuseaduse § 30 muutmise seadus 13.06.2018
Tagasiside