Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
662 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 16.10.2018
643 Veeseadus 16.10.2018
712 Äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (maksekontod) 16.10.2018
700 2019. aasta riigieelarve seadus 16.10.2018
632 Hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus 16.10.2018
680 Vangistusseaduse muutmise seadus (kinnipeetavate ligipääs internetile) 15.10.2018
679 Isikuandmete kaitse seadus 15.10.2018
715 Põllumajandusloomade aretuse seadus 15.10.2018
666 Keeleseaduse muutmise seadus 15.10.2018
622 Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokollide ratifitseerimise seadus 15.10.2018
685 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus 15.10.2018
644 Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga ühinemise seadus 15.10.2018
659 Riigi Teataja seaduse muutmise seadus 15.10.2018
671 Avaliku teabe seaduse muutmise seadus 15.10.2018
674 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 15.10.2018
647 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seadus 15.10.2018
706 Ravimiseaduse muutmise seadus 15.10.2018
661 Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus 15.10.2018
652 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.10.2018
711 Jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise konventsiooni 1996. aasta protokolli 2009. ja 2013. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 15.10.2018
658 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (ohtlikud kalduvuskurjategijad, välismaalastest kurjategijad) 15.10.2018
677 Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 15.10.2018
676 Looduskaitseseaduse muutmise seadus 15.10.2018
645 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 15.10.2018
640 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus 15.10.2018

Esimene lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
712 Äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (maksekontod) 16.10.2018
700 2019. aasta riigieelarve seadus 16.10.2018
680 Vangistusseaduse muutmise seadus (kinnipeetavate ligipääs internetile) 15.10.2018
666 Keeleseaduse muutmise seadus 15.10.2018
647 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seadus 15.10.2018
706 Ravimiseaduse muutmise seadus 15.10.2018
711 Jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise konventsiooni 1996. aasta protokolli 2009. ja 2013. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 15.10.2018
658 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (ohtlikud kalduvuskurjategijad, välismaalastest kurjategijad) 15.10.2018
698 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.10.2018
717 Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 12.10.2018
656 Ravimiseaduse muutmise seadus 12.10.2018
653 Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada käibemaksuseaduse muutmine" 11.10.2018
664 Ühistranspordiseaduse muutmise seadus 11.10.2018
705 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 10.10.2018
703 Ehitusseadustiku muutmise seadus 10.10.2018
704 Kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 08.10.2018
694 Riigikogu otsus "Riigi 2017. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" 25.09.2018

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
662 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 16.10.2018
643 Veeseadus 16.10.2018
679 Isikuandmete kaitse seadus 15.10.2018
622 Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokollide ratifitseerimise seadus 15.10.2018
644 Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga ühinemise seadus 15.10.2018
659 Riigi Teataja seaduse muutmise seadus 15.10.2018
671 Avaliku teabe seaduse muutmise seadus 15.10.2018
674 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 15.10.2018
661 Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus 15.10.2018
677 Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 15.10.2018
676 Looduskaitseseaduse muutmise seadus 15.10.2018
645 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 15.10.2018
640 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus 15.10.2018
689 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seadus 15.10.2018
672 Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus 12.10.2018
650 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus 12.10.2018
673 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 12.10.2018
695 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 12.10.2018
675 Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 12.10.2018
625 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus 12.10.2018
684 Muinsuskaitseseadus 12.10.2018
681 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seadus 12.10.2018
660 Keskkonnatasude seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.10.2018
683 Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.10.2018
678 Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus 10.10.2018

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
520 Erakooliseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 10.09.2018
519 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 10.09.2018
517 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 10.09.2018
514 Ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 10.09.2018
513 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 10.09.2018
512 Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 10.09.2018
511 Perekonnaseisutoimingute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 10.09.2018
507 Väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 10.09.2018
41 Lennundusseaduse muutmise seadus 10.09.2018
40 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 06.09.2018
39 Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seadus 06.09.2018
37 Riigikogu otsus "Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" 06.09.2018
36 Riigikogu otsus "Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine" 06.09.2018
35 Riigikogu otsus "Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine" 06.09.2018
34 Riigikogu otsus "Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu moodustamine" 06.09.2018
31 Riigikogu otsus "Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine" 05.09.2018
30 Riigikogu otsus "Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine" 05.09.2018
28 Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmisega seonduvalt rahuaja riigikaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 05.09.2018
27 Raudteeseaduse muutmise seadus 05.09.2018
26 2006. aasta rahvusvahelise troopilise puidu lepingu ratifitseerimise seadus 05.09.2018
25 Meresõiduohutuse seaduse, riigilõivuseaduse ja sadamaseaduse muutmise seadus 05.09.2018
21 Riigikogu otsus "Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" 30.08.2018
20 Riigikogu otsus "Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" 30.08.2018
19 Riigikogu otsus "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" 30.08.2018
18 Riigikogu otsus "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" 30.08.2018
Tagasiside