Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti Staatus Sorteeriti
388 Perehüvitiste seaduse muutmise seadus 22.02.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
387 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 22.02.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
384 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.02.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
163 Korrakaitseseaduse muutmise seadus 21.02.2024 Menetluses
Esimene lugemine
362 Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades denonsseerimise seadus 21.02.2024 Menetluses
Teine lugemine
346 Veeseaduse muutmise seadus 21.02.2024 Menetluses
Kolmas lugemine
338 Eesti Kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu seaduse muutmise seadus 21.02.2024 Menetluses
Kolmas lugemine
347 Lennundusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus 21.02.2024 Menetluses
Kolmas lugemine
386 Riigikogu otsus „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" 20.02.2024 Menetluses
Esimene lugemine
377 Ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (töövõimetuse ennetamine) 20.02.2024 Menetluses
Esimene lugemine
385 Välissuhtlemisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.02.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
227 Vangistusseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (vangistusseaduse kaasajastamine ja digilahenduste kasutusele võtmine) 20.02.2024 Menetluses
Kolmas lugemine
379 Maksualase teabevahetuse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse täiendamise seadus 19.02.2024 Menetluses
Esimene lugemine
368 Eesti Vabariigi valitsuse ja Pakistani Islamiriigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus 19.02.2024 Menetluses
Esimene lugemine
383 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele esitada Riigikogule elektri tootmisvõimsuste ja elektrivõrkude arendamise tegevuskava energiakindluse tagamiseks Eestis" 15.02.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
382 Avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus 15.02.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
322 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele koostada kuni 2045. aastani ulatuv terviklik riigikaitse arenguvisioon ja sellest lähtuv uus erakorraline riigikaitse arengukava kuni aastani 2034" 15.02.2024 Menetluses
Esimene lugemine
331 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele kohustada kõiki reservväelasi hoidma kodus alaliselt tulirelvi koos arvestatava laskemoona kogusega ning anda reservväelastele selleks ka vajadusel finantsabi“ 15.02.2024 Menetluses
Esimene lugemine
363 Väärismetalltoodete seaduse, riigilõivuseaduse ja seadme ohutuse seaduse muutmise seadus 14.02.2024 Menetluses
Teine lugemine
349 Välismaalaste seaduse muutmise seadus (Euroopa Liidu sinine kaart) 14.02.2024 Menetluses
Teine lugemine
351 Elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (universaalteenuse lõpetamine ja varustuskindluse tagamine) 14.02.2024 Menetluses
Teine lugemine
364 Mootorsõidukimaksu seadus 14.02.2024 Menetluses
Teine lugemine
376 Krediidiinkassode ja -ostjate seadus 13.02.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
378 Toiduseaduse muutmise seadus 13.02.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
380 Riigivaraseaduse ja maakatastriseaduse muutmise seadus 13.02.2024 Menetluses
Menetlusse võetud

Esimene lugemine

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

Teine lugemine

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
362 Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades denonsseerimise seadus 21.02.2024
363 Väärismetalltoodete seaduse, riigilõivuseaduse ja seadme ohutuse seaduse muutmise seadus 14.02.2024
349 Välismaalaste seaduse muutmise seadus (Euroopa Liidu sinine kaart) 14.02.2024
351 Elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (universaalteenuse lõpetamine ja varustuskindluse tagamine) 14.02.2024
364 Mootorsõidukimaksu seadus 14.02.2024
284 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus 07.02.2024
335 Kaitseliidu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 13.12.2023
344 Riigikogu valimise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 13.12.2023
334 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (kollektiivse esindushagi menetluse loomine) 13.12.2023
308 Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamine) 13.12.2023
224 Infoühiskonna teenuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seadus 13.12.2023
337 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 05.12.2023
257 Tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seadus 15.11.2023
332 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.11.2023
231 Koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 17.10.2023
256 Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 11¹ muutmise seadus 11.10.2023
99 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 27.09.2023
37 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 27.09.2023
232 Karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus (vaenu õhutamine ja vaenumotiiviga kuriteod) 27.09.2023
746 Ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seadus 27.09.2023
1 Keeleseaduse muutmise seadus 13.09.2023
223 Tubakaseaduse muutmise seadus 13.09.2023
2 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 12.09.2023

Menetletud

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti Staatus Sorteeriti
352 Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga asutamislepingu artikli 1 ja artikli 12 lõike 1 muudatuste heakskiitmise seadus 22.02.2024 Menetletud
Vastu võetud
287 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 22.02.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
166 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 21.02.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
165 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seadus 21.02.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
286 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 21.02.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
375 Riigikogu avaldus „Venemaa poolt küüditatud laste tagasitoomiseks Ukrainasse" 21.02.2024 Menetletud
Vastu võetud
340 Asendustäitmise ja sunniraha seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 21.02.2024 Menetletud
Vastu võetud
263 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 21.02.2024 Menetletud
Tagasi võetud täiskogul menetlemata
265 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 21.02.2024 Menetletud
Tagasi võetud täiskogul menetlemata
270 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 21.02.2024 Menetletud
Tagasi võetud täiskogul menetlemata
268 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 21.02.2024 Menetletud
Tagasi võetud täiskogul menetlemata
267 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 21.02.2024 Menetletud
Tagasi võetud täiskogul menetlemata
266 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 21.02.2024 Menetletud
Tagasi võetud täiskogul menetlemata
269 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 21.02.2024 Menetletud
Tagasi võetud täiskogul menetlemata
381 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele teha ettevalmistused referendumi korraldamiseks elektroonilise hääletamise sobivuse kohta kohalike omavalitsuse volikogude valimistel, Riigikogu valimistel, Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletustel" 19.02.2024 Menetletud
Tagastatud
281 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele teha ettevalmistused referendumi korraldamiseks seonduvalt seksuaalkasvatuse lubatavusega koolides ja lasteaedades" 19.02.2024 Menetletud
Tagasi võetud täiskogul menetlemata
261 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele teha ettevalmistused referendumi korraldamiseks abielu mõiste määratlemiseks“ 19.02.2024 Menetletud
Tagasi võetud täiskogul menetlemata
372 Riigikogu otsus „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" 15.02.2024 Menetletud
Vastu võetud
361 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele õpetajate palgatõusu rahastamise kohta" 09.02.2024 Menetletud
Tagasi võetud täiskogul menetlemata
358 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele astuda vajalikud sammud õpetajate streigi ärahoidmiseks ja teha selleks vajalikud ettepanekud palgafondi suurendamiseks ning õpetajate töökoormuse reguleerimiseks ja karjäärimudeli uuendamiseks alates 2025. aastast" 08.02.2024 Menetletud
Tagasi võetud
222 Riigikogu otsus „Putukate ja putukaid sisaldavate toitude ja toodete erimärgistamise ja müügi kohta" 08.02.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
217 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 07.02.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
264 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 07.02.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
230 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 07.02.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
182 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 07.02.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
Tagasiside