Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
207 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus 18.06.2018
58 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seadus 17.06.2018
56 Jahiseaduse §-ga 10¹ täiendamise ja püsiasustusega väikesaarte seaduse § 5 lõike 1 täiendamise seadus 17.06.2018
32 Erakonnaseaduse muutmise seadus 15.06.2018
315 Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 14.06.2018
304 Riigieelarve seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus 14.06.2018
172 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 13.06.2018
551 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 13.06.2018
420 Metsaseaduse § 40 muutmise seadus 13.06.2018
550 Riigikogu valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 13.06.2018
522 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 13.06.2018
122 Riigikogu otsus "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Eesti narkopoliitika ja HIV ennetustegevuse analüüsimiseks ning ennetustegevuse tõhustamiseks" 13.06.2018
121 Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 13.06.2018
554 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 13.06.2018
114 Kooseluseaduse rakendamise seadus 13.06.2018
107 Riigikogu otsus „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine soolise võrdõiguslikkuse probleemide läbitöötamiseks“ 13.06.2018
505 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus 11.06.2018
504 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 11.06.2018
264 Kaugkütteseaduse muutmise seadus 01.06.2018
151 Paarkonna seadus 28.05.2018
33 Erakonnaseaduse täiendamise seadus 09.05.2018
3 Riigikogu valimise seaduse muutmise seadus 23.01.2018

Esimene lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
712 Äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (maksekontod) 16.10.2018
700 2019. aasta riigieelarve seadus 16.10.2018
680 Vangistusseaduse muutmise seadus (kinnipeetavate ligipääs internetile) 15.10.2018
666 Keeleseaduse muutmise seadus 15.10.2018
647 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seadus 15.10.2018
706 Ravimiseaduse muutmise seadus 15.10.2018
711 Jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise konventsiooni 1996. aasta protokolli 2009. ja 2013. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 15.10.2018
658 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (ohtlikud kalduvuskurjategijad, välismaalastest kurjategijad) 15.10.2018
698 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.10.2018
717 Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 12.10.2018
656 Ravimiseaduse muutmise seadus 12.10.2018
653 Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada käibemaksuseaduse muutmine" 11.10.2018
664 Ühistranspordiseaduse muutmise seadus 11.10.2018
705 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 10.10.2018
703 Ehitusseadustiku muutmise seadus 10.10.2018
704 Kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 08.10.2018
694 Riigikogu otsus "Riigi 2017. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" 25.09.2018

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
650 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus 16.10.2018
681 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seadus 16.10.2018
662 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 16.10.2018
643 Veeseadus 16.10.2018
679 Isikuandmete kaitse seadus 15.10.2018
644 Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga ühinemise seadus 15.10.2018
659 Riigi Teataja seaduse muutmise seadus 15.10.2018
671 Avaliku teabe seaduse muutmise seadus 15.10.2018
674 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 15.10.2018
661 Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus 15.10.2018
677 Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 15.10.2018
676 Looduskaitseseaduse muutmise seadus 15.10.2018
645 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 15.10.2018
640 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus 15.10.2018
689 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seadus 15.10.2018
672 Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus 12.10.2018
673 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 12.10.2018
695 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 12.10.2018
675 Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 12.10.2018
625 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus 12.10.2018
684 Muinsuskaitseseadus 12.10.2018
660 Keskkonnatasude seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.10.2018
683 Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.10.2018
678 Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus 10.10.2018
657 Sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadus 10.10.2018

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
622 Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokollide ratifitseerimise seadus 16.10.2018
685 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus 16.10.2018
161 Puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seadus 15.10.2018
366 Välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus 12.10.2018
160 Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seadus 12.10.2018
159 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 12.10.2018
158 Politsei ja piirivalve seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus 12.10.2018
157 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seadus 12.10.2018
691 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse ˮEuroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 12.10.2018
690 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 12.10.2018
688 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks" muutmine" 12.10.2018
156 Ehitusseaduse, korteriühistuseaduse, korteriomandiseaduse ja hooneühistuseaduse muutmise seadus 11.10.2018
155 Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seadus 11.10.2018
154 Eesti Vabariigi ja Araabia Ühendemiraatide vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seadus 11.10.2018
153 Kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus 10.10.2018
152 Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 10.10.2018
151 Riigikontrolli seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seadus 10.10.2018
150 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholiseaduse muutmise seadus 10.10.2018
149 Riigikogu otsus "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine välismaalastele tähtajaliste elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamiseks" 10.10.2018
148 Strateegilise kauba seaduse § 76 ja jälitustegevuse seaduse § 9 muutmise seadus 10.10.2018
147 Raamatupidamise seaduse ja äriseadustiku muutmise seadus 10.10.2018
146 Käibemaksuseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seadus 10.10.2018
143 Riigikogu otsus "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" 10.10.2018
142 Riigikogu otsus "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme nimetamine" 10.10.2018
141 Rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse § 8 muutmise seadus 10.10.2018
Tagasiside