Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Esimene lugemine

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
420 Riigikogu avaldus „Moskva patriarhaadi kuulutamisest Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks" 18.04.2024
418 Magusa joogi maksu seadus 18.04.2024
413 Turvategevuse seaduse muutmise seadus 16.04.2024
417 Riigilõivuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 16.04.2024
415 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (trahviühiku suurendamine) 16.04.2024
387 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 15.04.2024
416 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 15.04.2024
403 Riigikogu otsus „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse" 15.04.2024
324 Riigikogu otsus „Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" 12.04.2024
400 Liikluskindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 09.04.2024
410 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele leida lahendus rahvusooper Estonia juurdeehituse rajamiseks" 08.04.2024
385 Välissuhtlemisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 08.04.2024
370 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus 19.03.2024
367 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pangandussektori ajutise solidaarsusmaksu kehtestamise kohta" 18.03.2024
218 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele võtta kasutusele ajalooline nimi Königsberg" 06.03.2024
331 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele kohustada kõiki reservväelasi hoidma kodus alaliselt tulirelvi koos arvestatava laskemoona kogusega ning anda reservväelastele selleks ka vajadusel finantsabi“ 15.02.2024
328 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele tühistada Välisministeeriumi otsus Eesti Vabariigi peakonsulaadi sulgemise kohta New Yorgis" 23.01.2024
325 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele viia Eesti Vabariigi suursaatkond lisraelis Tel Avivist Jeruusalemma" 23.01.2024
330 Julgeolekuasutuste seaduse muutmise seadus 07.12.2023

Teine lugemine

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
389 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 18.04.2024
401 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 17.04.2024
390 Infoühiskonna teenuse seaduse, autoriõiguse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 17.04.2024
257 Tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seadus 16.04.2024
384 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 10.04.2024
399 Euro kasutusele võtmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 10.04.2024
398 Krüptovaraturu seadus 09.04.2024
376 Krediidiinkassode ja -ostjate seadus 09.04.2024
378 Toiduseaduse muutmise seadus 02.04.2024
393 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus 20.03.2024
391 Riigieelarve seaduse muutmise seadus 12.03.2024
350 Tolliseaduse muutmise seadus 11.03.2024
353 Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 06.03.2024
359 Energiamajanduse korralduse seaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse täiendamise seadus 06.03.2024
356 Energiamajanduse korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 06.03.2024
364 Mootorsõidukimaksu seadus 14.02.2024
284 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus 07.02.2024
334 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (kollektiivse esindushagi menetluse loomine) 13.12.2023
308 Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamine) 13.12.2023
224 Infoühiskonna teenuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seadus 13.12.2023
332 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.11.2023
99 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 27.09.2023
37 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 27.09.2023
232 Karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus (vaenu õhutamine ja vaenumotiiviga kuriteod) 27.09.2023
746 Ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seadus 27.09.2023

Menetletud

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti Staatus Sorteeriti
377 Ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (töövõimetuse ennetamine) 22.04.2024 Menetletud
Vastu võetud
363 Väärismetalltoodete seaduse, riigilõivuseaduse ja seadme ohutuse seaduse muutmise seadus 22.04.2024 Menetletud
Vastu võetud
351 Elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (universaalteenuse lõpetamine ja varustuskindluse tagamine) 22.04.2024 Menetletud
Vastu võetud
256 Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 11¹ muutmise seadus 22.04.2024 Menetletud
Vastu võetud
379 Maksualase teabevahetuse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse täiendamise seadus 22.04.2024 Menetletud
Vastu võetud
335 Kaitseliidu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.04.2024 Menetletud
Vastu võetud
231 Koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 22.04.2024 Menetletud
Vastu võetud
380 Riigivaraseaduse ja maakatastriseaduse muutmise seadus 17.04.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
383 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele esitada Riigikogule elektri tootmisvõimsuste ja elektrivõrkude arendamise tegevuskava energiakindluse tagamiseks Eestis" 17.04.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
392 Elektroonilise side seaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus 17.04.2024 Menetletud
Vastu võetud
337 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 17.04.2024 Menetletud
Vastu võetud
357 Eesti Vabariigi valitsuse ja Korea Vabariigi valitsuse vahelise lennuteenuste lepingu ratifitseerimise seadus 15.04.2024 Menetletud
Vastu võetud
368 Eesti Vabariigi valitsuse ja Pakistani Islamivabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus 15.04.2024 Menetletud
Vastu võetud
371 Riigikogu otsus „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine Ukraina sõja ajal Eestist lähtuva Venemaaga seotud äritegevuse asjaolude uurimiseks" 10.04.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
365 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele likvideerida ministeeriumide ja teiste valitsusasutuste kodulehtede venekeelsed versioonid“ 10.04.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
278 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada Liiklusseaduse muutmine eesmärgiga lubada liikluses pikemad ja suurema täismassiga veosed, tõstmaks seeläbi maanteetranspordi efektiivsust" 10.04.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
285 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada õigusaktide eelnõud, millega tagatakse koolivõrgu kujundamise arusaadavus ja etteplaneeritus" 10.04.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
382 Avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus 08.04.2024 Menetletud
Tagasi võetud täiskogul menetlemata
349 Välismaalaste seaduse muutmise seadus (Euroopa Liidu sinine kaart) 04.04.2024 Menetletud
Vastu võetud
338 Eesti Kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu seaduse muutmise seadus 04.04.2024 Menetletud
Vastu võetud
279 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmiseks" 03.04.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
274 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele valmistada ette ja taastada sõjaväestatud piirivalve eraldi ametina" 03.04.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
280 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele prokuratuuri üle teenistusliku järelevalve teostamise tõhustamiseks" 03.04.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
326 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele rakendada tõhusaid meetmeid kaitsmaks alaealisi kokkupuudete eest pornograafiaga“ 03.04.2024 Menetletud
Tagasi võetud
362 Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades denonsseerimise seadus 03.04.2024 Menetletud
Vastu võetud
Tagasiside