Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
706 Ravimiseaduse muutmise seadus 17.10.2018
705 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 17.10.2018
700 2019. aasta riigieelarve seadus 17.10.2018
678 Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus 17.10.2018
715 Põllumajandusloomade aretuse seadus 17.10.2018
720 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus 17.10.2018
699 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 17.10.2018
722 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.10.2018
671 Avaliku teabe seaduse muutmise seadus 17.10.2018
659 Riigi Teataja seaduse muutmise seadus 17.10.2018
661 Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus 17.10.2018
676 Looduskaitseseaduse muutmise seadus 17.10.2018
686 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus (Marrakechi direktiivi ülevõtmine) 17.10.2018
684 Muinsuskaitseseadus 17.10.2018
704 Kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.10.2018
721 Rahvusvahelise sanktsiooni seadus 17.10.2018
650 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus 17.10.2018
647 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seadus 17.10.2018
719 Tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.10.2018
672 Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus 17.10.2018
681 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seadus 17.10.2018
677 Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 17.10.2018
728 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seadus 17.10.2018
727 Eesti Maaülikooli seadus 17.10.2018
730 Eesti Kunstiakadeemia seadus 17.10.2018

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
705 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 17.10.2018
700 2019. aasta riigieelarve seadus 17.10.2018
678 Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus 17.10.2018
699 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 17.10.2018
676 Looduskaitseseaduse muutmise seadus 17.10.2018
686 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus (Marrakechi direktiivi ülevõtmine) 17.10.2018
684 Muinsuskaitseseadus 17.10.2018
650 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus 17.10.2018
672 Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus 17.10.2018
681 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seadus 17.10.2018
677 Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 17.10.2018
662 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 16.10.2018
679 Isikuandmete kaitse seadus 16.10.2018
695 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 16.10.2018
675 Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 16.10.2018
643 Veeseadus 16.10.2018
625 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus 16.10.2018
703 Ehitusseadustiku muutmise seadus 16.10.2018
674 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 15.10.2018
645 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 15.10.2018
640 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus 15.10.2018
689 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seadus 15.10.2018
673 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 12.10.2018
660 Keskkonnatasude seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.10.2018
683 Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.10.2018

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
99 2012. aasta riigieelarve seadus 25.09.2018
96 Strateegilise kauba seadus 25.09.2018
95 Riigieelarve seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus 24.09.2018
93 Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seadus 24.09.2018
92 Erakooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 24.09.2018
91 Riigikogu otsus "Riigi 2010. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" 24.09.2018
90 Riigikogu otsus "Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi raamlepingust ja selle muudatustest tulenevate kohustuste täitmise tagamine" 24.09.2018
89 Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 24.09.2018
629 Kodakondsuse seaduse täiendamise seadus 21.09.2018
88 Hasartmänguseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.09.2018
87 Investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingute ratifitseerimise seadus 19.09.2018
86 Psühhiaatrilise abi seaduse muutmise seadus 19.09.2018
84 Tolliseaduse muutmise seadus 19.09.2018
85 Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni pensionikindlustust käsitleva koostöölepingu ratifitseerimise seadus 19.09.2018
83 Elektrituruseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seadus 18.09.2018
82 Kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus 18.09.2018
81 Euroopa Inimõiguste Kohtu menetluses osalevaid isikuid käsitleva Euroopa kokkuleppe ratifitseerimise seadus 18.09.2018
80 Kiirgusseaduse muutmise seadus 18.09.2018
79 Vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seadus 18.09.2018
78 Rahuaja riigikaitse seaduse ja sõjaaja riigikaitse seaduse muutmise seadus 18.09.2018
77 Riigikogu otsus "Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas" 18.09.2018
76 Jäätmeseaduse muutmise seadus 18.09.2018
75 Äriseadustiku ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seadus 18.09.2018
72 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadus 18.09.2018
602 Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 18.09.2018
Tagasiside