Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
725 Kõrgharidusseadus 23.10.2018
732 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks“ muutmine" 23.10.2018
675 Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 23.10.2018
645 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 23.10.2018
689 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seadus 23.10.2018
699 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 23.10.2018
684 Muinsuskaitseseadus 23.10.2018
682 Riigikogu otsus "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse muutmiseks ühtseks ja eestikeelseks" 23.10.2018
21 Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" 23.10.2018
704 Kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 23.10.2018
729 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 22.10.2018
730 Eesti Kunstiakadeemia seadus 22.10.2018
728 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seadus 22.10.2018
727 Eesti Maaülikooli seadus 22.10.2018
726 Tallinna Ülikooli seadus 22.10.2018
716 Muuseumiseaduse muutmise seadus 22.10.2018
686 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus 22.10.2018
656 Ravimiseaduse muutmise seadus 22.10.2018
687 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seadus 22.10.2018
676 Looduskaitseseaduse muutmise seadus 22.10.2018
677 Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 22.10.2018
661 Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus 22.10.2018
731 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seadus 22.10.2018
659 Riigi Teataja seaduse muutmise seadus 22.10.2018
671 Avaliku teabe seaduse muutmise seadus 22.10.2018

Esimene lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
725 Kõrgharidusseadus 23.10.2018
729 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 22.10.2018
730 Eesti Kunstiakadeemia seadus 22.10.2018
728 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seadus 22.10.2018
727 Eesti Maaülikooli seadus 22.10.2018
726 Tallinna Ülikooli seadus 22.10.2018
716 Muuseumiseaduse muutmise seadus 22.10.2018
656 Ravimiseaduse muutmise seadus 22.10.2018
687 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seadus 22.10.2018
702 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus 22.10.2018
663 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seadus 22.10.2018
724 Rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.10.2018
722 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.10.2018
665 Äriseadustiku muutmise seadus 22.10.2018
723 Perekonnaseisutoimingute seaduse, rahvastikuregistri seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 22.10.2018
667 Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus 22.10.2018
658 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (ohtlikud kalduvuskurjategijad, välismaalastest kurjategijad) 18.10.2018
712 Äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (maksekontod) 18.10.2018
720 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus 18.10.2018
715 Põllumajandusloomade aretuse seadus 17.10.2018
647 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seadus 17.10.2018
666 Keeleseaduse muutmise seadus 16.10.2018
680 Vangistusseaduse muutmise seadus (kinnipeetavate ligipääs internetile) 15.10.2018
711 Jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise konventsiooni 1996. aasta protokolli 2009. ja 2013. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 15.10.2018
694 Riigikogu otsus "Riigi 2017. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" 25.09.2018

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
163 Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) põhikirja ratifitseerimise seadus 23.10.2018
162 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 23.10.2018
685 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus 22.10.2018
622 Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokollide ratifitseerimise seadus 19.10.2018
644 Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga ühinemise seadus 19.10.2018
619 Tallinna Tehnikaülikooli seadus 18.10.2018
652 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 18.10.2018
632 Hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus 18.10.2018
632 Rahvusvahelise sanktsiooni seadus 17.10.2018
62 Ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide majanduspartnerluslepingu ratifitseerimise seadus 17.10.2018
195 Riigikogu avaldus "Ebaseaduslikult vangistatud Nadia Savtšenko vabastamise toetuseks" 17.10.2018
839 Eesti Vabariigi valitsuse ja Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti vahelise peakorteri kokkuleppe ratifitseerimise seadus 17.10.2018
714 Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu ratifitseerimise seadus 17.10.2018
705 Ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepingu ratifitseerimise seadus 17.10.2018
706 Ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu ratifitseerimise seadus 17.10.2018
161 Puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seadus 16.10.2018
366 Välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus 12.10.2018
160 Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seadus 12.10.2018
159 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 12.10.2018
158 Politsei ja piirivalve seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus 12.10.2018
157 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seadus 12.10.2018
691 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse ˮEuroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 12.10.2018
690 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 12.10.2018
688 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks" muutmine" 12.10.2018
156 Ehitusseaduse, korteriühistuseaduse, korteriomandiseaduse ja hooneühistuseaduse muutmise seadus 11.10.2018
Tagasiside