Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti Staatus Sorteeriti
471 Tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse muutmise seadus 17.07.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
470 Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele heisata Eesti lipud suurpõgenemise 80. aastapäeval" 17.07.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
469 Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) töömaailmas esineva vägivalla ja ahistamise kõrvaldamist käsitleva konventsiooni (nr 190) ratifitseerimise seadus 17.07.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
468 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.07.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
467 Kinnistusraamatuseaduse muutmise seadus 17.07.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
466 Konkurentsiseaduse muutmise seadus 17.07.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
465 Täiskasvanute koolituse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.07.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
464 Kogumispensionide seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 17.07.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
463 Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.07.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
462 Käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 17.07.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
461 Jäätmeseaduse, liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 17.07.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
364 Mootorsõidukimaksu seadus 15.07.2024 Menetluses
Teine lugemine
460 Riigikogu otsus „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine Rail Balticu projektiga seonduvate asjaolude uurimiseks“ 21.06.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
459 Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse täiendamise seadus 14.06.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
457 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja selle tõttu teiste seaduste muutmise seadus (Maa-ameti ümberkorraldamine Maa- ja Ruumiametiks) 14.06.2024 Menetluses
Teine lugemine
447 Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (õppimiskohustuse kehtestamine) 12.06.2024 Menetluses
Teine lugemine
433 Rahvatervishoiu seadus 12.06.2024 Menetluses
Teine lugemine
353 Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 12.06.2024 Menetluses
Kolmas lugemine
443 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 11.06.2024 Menetluses
Teine lugemine
450 Eesti Vabariigi valitsuse ja Katari Riigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus 11.06.2024 Menetluses
Teine lugemine
440 Riigikogu otsus „Nõusoleku andmine Eesti Vabariigi kvoodi suurendamiseks Rahvusvahelises Valuutafondis" 11.06.2024 Menetluses
Teine lugemine
422 Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 11.06.2024 Menetluses
Teine lugemine
458 Ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus 11.06.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
442 Korruptsioonivastase seaduse muutmise seadus 10.06.2024 Menetluses
Esimene lugemine

Esimene lugemine

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
442 Korruptsioonivastase seaduse muutmise seadus 10.06.2024
448 Meditsiiniseadme seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (pädevuse andmine Ravimiametile) 10.06.2024
275 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele sisekaitsereservi loomise kohta siseministeeriumi valitsemisalas" 06.06.2024
319 Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seadus 06.06.2024
412 Riigikogu valimise seaduse muutmise seadus (kompensatsioonimandaadi saamine vastavalt kandidaadile antud häälte arvule) 04.06.2024
435 Maapõueseaduse täiendamise seadus 03.06.2024
430 Jäätmeseaduse muutmise seadus 03.06.2024
208 Riigikogu otsus „Sündimuse kasvatamise meetmete väljatöötamisest" 29.05.2024
388 Perehüvitiste seaduse muutmise seadus 29.05.2024
329 Perehüvitiste seaduse muutmise seadus 29.05.2024
402 Pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 muutmise seadus 28.05.2024
404 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus 07.05.2024
324 Riigikogu otsus „Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" 12.04.2024
218 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele võtta kasutusele ajalooline nimi Königsberg" 06.03.2024
328 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele tühistada Välisministeeriumi otsus Eesti Vabariigi peakonsulaadi sulgemise kohta New Yorgis" 23.01.2024
325 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele viia Eesti Vabariigi suursaatkond lisraelis Tel Avivist Jeruusalemma" 23.01.2024

Teine lugemine

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
364 Mootorsõidukimaksu seadus 15.07.2024
457 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja selle tõttu teiste seaduste muutmise seadus (Maa-ameti ümberkorraldamine Maa- ja Ruumiametiks) 14.06.2024
447 Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (õppimiskohustuse kehtestamine) 12.06.2024
433 Rahvatervishoiu seadus 12.06.2024
443 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 11.06.2024
450 Eesti Vabariigi valitsuse ja Katari Riigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus 11.06.2024
440 Riigikogu otsus „Nõusoleku andmine Eesti Vabariigi kvoodi suurendamiseks Rahvusvahelises Valuutafondis" 11.06.2024
422 Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 11.06.2024
434 Tulumaksuseaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seadus 06.06.2024
428 Raamatupidamise seaduse muutmise seadus 06.06.2024
426 Hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 04.06.2024
414 Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus (valimis- ja kandideerimisea langetamine) 29.05.2024
427 Lastekaitseseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 29.05.2024
421 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (erihoolekandeteenused ja elukoha aadressi muutmine) 15.05.2024
419 Alusharidusseadus 14.05.2024
387 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 08.05.2024
385 Välissuhtlemisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 08.05.2024
418 Magusa joogi maksu seadus 02.05.2024
384 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 10.04.2024
393 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus 20.03.2024
359 Energiamajanduse korralduse seaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse täiendamise seadus 06.03.2024
284 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus 07.02.2024
334 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (kollektiivse esindushagi menetluse loomine) 13.12.2023
99 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 27.09.2023

Menetletud

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti Staatus Sorteeriti
656 Kriminaalhooldusseadus 16.09.1997 Menetletud
Vastu võetud
658 Seadus “Riigi 1997. aasta teine lisaeelarve” 22.09.1997 Menetletud
Vastu võetud
659 Reklaamiseaduse rakendamisega seotud õigusaktide muutmise seadus 22.09.1997 Menetletud
Vastu võetud
660 Taimekaitseseaduse, sordikaitse-seaduse, veterinaarteenistuse seaduse ja loomakaitseseaduse muutmise seadus 22.09.1997 Menetletud
Vastu võetud
661 Liiklusseaduse ja haldusõiguse-rikkumiste seadustiku täiendamise seadus 22.09.1997 Menetletud
Vastu võetud
1176 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 22.03.1995 Menetletud
Vastu võetud
1177 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 22.05.1995 Menetletud
Vastu võetud
1178 Välismaalaste seaduse, riigilõivu-seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 31.05.1995 Menetletud
Vastu võetud
1179 Haldusõiguserikkumiste seadustiku, kriminaalkoodeksi, kriminaalmenetluse koodeksi, apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustiku, Eesti Vabariigi seaduse "Eesti NSV kriminaalkoodeksi" uue redaktsiooni – Kriminaalkoodeksi kehtestamise kohta”, kohtute seaduse ning Eesti Vabariigi kohtute arvu ja nende koosseisude ning maa- ja linnakohtute kohtukaasistujate arvu kindlaksmääramise seaduse muutmise ja täiendamise seadus 19.12.1995 Menetletud
Vastu võetud
1180 Riigikogu kodukorra seaduse §-de 35, 36, 142, 144 ja 148 muutmise ja täiendamise seadus 24.01.1996 Menetletud
Vastu võetud
1181 Jälitustegevuse seaduse muutmise ja täiendamise seadus 22.02.1996 Menetletud
Vastu võetud
1182 Eesti Vabariigi töölepingu seaduse § 107 ja avaliku teenistuse seaduse § 119 muutmise seadus 03.04.1996 Menetletud
Vastu võetud
1183 Tulumaksuseaduse ja valla-ja linnaeelarve ning riigieelarve vahekorra seaduse muutmise seadus 14.10.1996 Menetletud
Vastu võetud
1184 Kriminaalkoodeksi, haldusõiguserikkumiste seadustiku ja täitemenetluse seadustiku muutmise ja täiendamise seadus 03.06.1996 Menetletud
Vastu võetud
1185 Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse § 16 muutmise seadus 18.09.1996 Menetletud
Vastu võetud
1186 Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seadus 12.02.1997 Menetletud
Vastu võetud
1187 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 19.02.1997 Menetletud
Vastu võetud
1188 Keeleseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise ja täiendamise seadus 11.06.1997 Menetletud
Vastu võetud
1189 Hoiuste Tagamise Fondi seadus 12.06.1997 Menetletud
Vastu võetud
1191 Riigilõivuseaduse muutmise ja täiendamise seadus 15.04.1998 Menetletud
Vastu võetud
1192 Õiguskantsleri seadus 21.05.1998 Menetletud
Vastu võetud
Tagasiside