Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti Staatus Sorteeriti
471 Tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse muutmise seadus 17.07.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
470 Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele heisata Eesti lipud suurpõgenemise 80. aastapäeval" 17.07.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
469 Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) töömaailmas esineva vägivalla ja ahistamise kõrvaldamist käsitleva konventsiooni (nr 190) ratifitseerimise seadus 17.07.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
468 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.07.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
467 Kinnistusraamatuseaduse muutmise seadus 17.07.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
466 Konkurentsiseaduse muutmise seadus 17.07.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
465 Täiskasvanute koolituse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.07.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
464 Kogumispensionide seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 17.07.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
463 Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.07.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
462 Käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 17.07.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
461 Jäätmeseaduse, liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 17.07.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
364 Mootorsõidukimaksu seadus 15.07.2024 Menetluses
Teine lugemine
460 Riigikogu otsus „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine Rail Balticu projektiga seonduvate asjaolude uurimiseks“ 21.06.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
459 Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse täiendamise seadus 14.06.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
457 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja selle tõttu teiste seaduste muutmise seadus (Maa-ameti ümberkorraldamine Maa- ja Ruumiametiks) 14.06.2024 Menetluses
Teine lugemine
447 Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (õppimiskohustuse kehtestamine) 12.06.2024 Menetluses
Teine lugemine
433 Rahvatervishoiu seadus 12.06.2024 Menetluses
Teine lugemine
353 Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 12.06.2024 Menetluses
Kolmas lugemine
443 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 11.06.2024 Menetluses
Teine lugemine
450 Eesti Vabariigi valitsuse ja Katari Riigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus 11.06.2024 Menetluses
Teine lugemine
440 Riigikogu otsus „Nõusoleku andmine Eesti Vabariigi kvoodi suurendamiseks Rahvusvahelises Valuutafondis" 11.06.2024 Menetluses
Teine lugemine
422 Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 11.06.2024 Menetluses
Teine lugemine
458 Ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus 11.06.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
442 Korruptsioonivastase seaduse muutmise seadus 10.06.2024 Menetluses
Esimene lugemine

Esimene lugemine

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
442 Korruptsioonivastase seaduse muutmise seadus 10.06.2024
448 Meditsiiniseadme seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (pädevuse andmine Ravimiametile) 10.06.2024
275 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele sisekaitsereservi loomise kohta siseministeeriumi valitsemisalas" 06.06.2024
319 Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seadus 06.06.2024
412 Riigikogu valimise seaduse muutmise seadus (kompensatsioonimandaadi saamine vastavalt kandidaadile antud häälte arvule) 04.06.2024
435 Maapõueseaduse täiendamise seadus 03.06.2024
430 Jäätmeseaduse muutmise seadus 03.06.2024
208 Riigikogu otsus „Sündimuse kasvatamise meetmete väljatöötamisest" 29.05.2024
388 Perehüvitiste seaduse muutmise seadus 29.05.2024
329 Perehüvitiste seaduse muutmise seadus 29.05.2024
402 Pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 muutmise seadus 28.05.2024
404 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus 07.05.2024
324 Riigikogu otsus „Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" 12.04.2024
218 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele võtta kasutusele ajalooline nimi Königsberg" 06.03.2024
328 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele tühistada Välisministeeriumi otsus Eesti Vabariigi peakonsulaadi sulgemise kohta New Yorgis" 23.01.2024
325 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele viia Eesti Vabariigi suursaatkond lisraelis Tel Avivist Jeruusalemma" 23.01.2024

Teine lugemine

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
364 Mootorsõidukimaksu seadus 15.07.2024
457 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja selle tõttu teiste seaduste muutmise seadus (Maa-ameti ümberkorraldamine Maa- ja Ruumiametiks) 14.06.2024
447 Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (õppimiskohustuse kehtestamine) 12.06.2024
433 Rahvatervishoiu seadus 12.06.2024
443 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 11.06.2024
450 Eesti Vabariigi valitsuse ja Katari Riigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus 11.06.2024
440 Riigikogu otsus „Nõusoleku andmine Eesti Vabariigi kvoodi suurendamiseks Rahvusvahelises Valuutafondis" 11.06.2024
422 Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 11.06.2024
434 Tulumaksuseaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seadus 06.06.2024
428 Raamatupidamise seaduse muutmise seadus 06.06.2024
426 Hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 04.06.2024
414 Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus (valimis- ja kandideerimisea langetamine) 29.05.2024
427 Lastekaitseseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 29.05.2024
421 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (erihoolekandeteenused ja elukoha aadressi muutmine) 15.05.2024
419 Alusharidusseadus 14.05.2024
387 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 08.05.2024
385 Välissuhtlemisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 08.05.2024
418 Magusa joogi maksu seadus 02.05.2024
384 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 10.04.2024
393 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus 20.03.2024
359 Energiamajanduse korralduse seaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse täiendamise seadus 06.03.2024
284 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus 07.02.2024
334 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (kollektiivse esindushagi menetluse loomine) 13.12.2023
99 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 27.09.2023

Menetletud

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti Staatus Sorteeriti
669 Kriminaalmenetluse koodeksi, Eesti Vabariigi seaduse ""Eesti NSV kriminaalkoodeksi" uue redaktsiooni - Kriminaalkoodeksi kehtestamise kohta", kriminaalkoodeksi, haldusõiguserikkumiste seadustiku ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 05.02.2001 Menetletud
Tagasi lükatud
668 Eluruumide erastamise seaduse paragrahvi 5 lõike 4 muutmise seadus 25.01.2001 Menetletud
Tagasi lükatud
667 Riigi Teataja seaduse täiendamise seadus 25.01.2001 Menetletud
Tagasi lükatud
666 "Eesti Panga tegevuse kontrollimine Riigikontrolli poolt" 09.05.2001 Menetletud
Tagasi lükatud
664 Sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus 24.01.2001 Menetletud
Vastu võetud
663 "Palmse mõisakompleksi renoveerimise kohta" 24.01.2001 Menetletud
Tagasi lükatud
662 Vereseadus 24.01.2001 Menetletud
Tagasi lükatud
661 Julgeolekukontrolli läbiviimisega seonduva kohtuniku staatuse seaduse, Eesti Panga seaduse, jälitustegevuse seaduse, riigikontrolli seaduse, rahuaja riigikaitse seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seadus 23.01.2001 Menetletud
Vastu võetud
696 Teeseaduse muutmise seadus 03.04.2001 Menetletud
Vastu võetud
660 Söödaseaduse muutmise seadus 22.01.2001 Menetletud
Tagasi lükatud
659 Loomatauditõrje seaduse muutmise seadus 22.01.2001 Menetletud
Tagasi lükatud
658 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus 22.01.2001 Menetletud
Vastu võetud
656 Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seadus 18.01.2001 Menetletud
Vastu võetud
654 Eesti Vabariigi valitsuse ja Tai Kuningriigi valitsuse vahelise kokkuleppe kurjategijate üleandmisest ja koostööst kriminaalkaristuste täideviimisel ratifitseerimise seadus 17.01.2001 Menetletud
Vastu võetud
653 Riigilõivuseaduse muutmise seadus 17.01.2001 Menetletud
Vastu võetud
648 "Umbusalduse avaldamine teede- ja sideminister Toivo Jürgensonile" 16.01.2001 Menetletud
Tagasi lükatud
652 Euroopa mitteregulaarse lennuliikluse ärilisi õigusi käsitleva mitmepoolse lepinguga ühinemise seadus 15.01.2001 Menetletud
Vastu võetud
651 Töötuskindlustuse seadus 15.01.2001 Menetletud
Vastu võetud
650 Pankrotiseaduse § 58 ja riigieelarve seaduse muutmise seadus 15.01.2001 Menetletud
Vastu võetud
649 Kohalike maksude seaduse muutmise seadus 15.01.2001 Menetletud
Tagasi lükatud
646 Antarktika lepinguga ühinemise seadus 10.01.2001 Menetletud
Vastu võetud
645 Haldusõiguserikkumiste seadustiku ja kriminaalkoodeksi muutmise seadus 10.01.2001 Menetletud
Vastu võetud
644 Korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsiooni ratifitseerimise seadus 10.01.2001 Menetletud
Vastu võetud
643 "Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni koosseisu kinnitamine" 09.01.2001 Menetletud
Vastu võetud
642 Riigikogu kodukorra seaduse täiendamise seadus 09.01.2001 Menetletud
Tagasi lükatud
Tagasiside