Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti Staatus Sorteeriti
336 Riigikogu otsus „Riigigarantii andmine Euroopa Investeerimispangale Ukraina ülesehitamise toetamiseks" 08.12.2023 Menetluses
Teine lugemine
297 Maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 08.12.2023 Menetluses
Uuesti arutamine
330 Julgeolekuasutuste seaduse muutmise seadus 07.12.2023 Menetluses
Esimene lugemine
350 Tolliseaduse muutmise seadus 05.12.2023 Menetluses
Menetlusse võetud
349 Välismaalaste seaduse muutmise seadus (Euroopa Liidu sinine kaart) 05.12.2023 Menetluses
Menetlusse võetud
341 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus 05.12.2023 Menetluses
Teine lugemine
321 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus 05.12.2023 Menetluses
Esimene lugemine
337 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 05.12.2023 Menetluses
Teine lugemine
327 Riigivaraseaduse ja maakatastriseaduse muutmise seadus 04.12.2023 Menetluses
Esimene lugemine
347 Lennundusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus 04.12.2023 Menetluses
Esimene lugemine
348 Riigikogu otsus „Eesti Panga Nõukogu valdkonna asjatundjast liikme nimetamine" 22.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
319 Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seadus 21.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
307 Riigikogu otsus „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine peaministri abikaasa osalusega äriühingu Venemaaga seotud äritegevuse asjaolude uurimiseks“ 21.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
290 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 21.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
324 Riigikogu otsus ,,Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" 21.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
292 Riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus 21.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
344 Riigikogu valimise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 21.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
309 Riigikogu otsus „Riigi 2022. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" 21.11.2023 Menetluses
Teine lugemine
291 Kõrgharidusseaduse muutmise seadus 21.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
288 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus 21.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
346 Veeseaduse muutmise seadus 21.11.2023 Menetluses
Menetlusse võetud
340 Asendustäitmise ja sunniraha seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 20.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
286 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 20.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
257 Tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seadus 15.11.2023 Menetluses
Teine lugemine
332 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.11.2023 Menetluses
Teine lugemine

Esimene lugemine

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
330 Julgeolekuasutuste seaduse muutmise seadus 07.12.2023
321 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus 05.12.2023
327 Riigivaraseaduse ja maakatastriseaduse muutmise seadus 04.12.2023
347 Lennundusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus 04.12.2023
348 Riigikogu otsus „Eesti Panga Nõukogu valdkonna asjatundjast liikme nimetamine" 22.11.2023
319 Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seadus 21.11.2023
307 Riigikogu otsus „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine peaministri abikaasa osalusega äriühingu Venemaaga seotud äritegevuse asjaolude uurimiseks“ 21.11.2023
290 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 21.11.2023
324 Riigikogu otsus ,,Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" 21.11.2023
292 Riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus 21.11.2023
344 Riigikogu valimise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 21.11.2023
291 Kõrgharidusseaduse muutmise seadus 21.11.2023
288 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus 21.11.2023
340 Asendustäitmise ja sunniraha seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 20.11.2023
286 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 20.11.2023
334 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (kollektiivse esindushagi menetluse loomine) 14.11.2023
335 Kaitseliidu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 13.11.2023
287 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 13.11.2023
284 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus 13.11.2023
289 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 13.11.2023
276 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus 07.11.2023
308 Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamine) 23.10.2023
243 Liiklusseaduse muutmise seadus 23.10.2023
251 Riigikogu otsus „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine mõttekoja SALK poolt valimiste mõjutamisega seotud asjaolude uurimiseks“ 17.10.2023
227 Vangistusseaduse, karistusseadustiku, kriminaalhooldusseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (vangistusseaduse kaasajastamine ja digilahenduste kasutusele võtmine) 16.10.2023

Teine lugemine

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
336 Riigikogu otsus „Riigigarantii andmine Euroopa Investeerimispangale Ukraina ülesehitamise toetamiseks" 08.12.2023
341 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus 05.12.2023
337 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 05.12.2023
309 Riigikogu otsus „Riigi 2022. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" 21.11.2023
257 Tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seadus 15.11.2023
332 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.11.2023
259 Riigikogu otsus „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Nõukogu Arengupangas" 24.10.2023
258 Riigikogu otsus „Ukraina laenu intressikulude katmine" 24.10.2023
231 Koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 17.10.2023
256 Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 11¹ muutmise seadus 11.10.2023
99 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 27.09.2023
37 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 27.09.2023
232 Karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus (vaenu õhutamine ja vaenumotiiviga kuriteod) 27.09.2023
746 Ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seadus 27.09.2023
1 Keeleseaduse muutmise seadus 13.09.2023
223 Tubakaseaduse muutmise seadus 13.09.2023
2 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 12.09.2023

Kolmas lugemine

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

Menetletud

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti Staatus Sorteeriti
646 Antarktika lepinguga ühinemise seadus 10.01.2001 Menetletud
Vastu võetud
645 Haldusõiguserikkumiste seadustiku ja kriminaalkoodeksi muutmise seadus 10.01.2001 Menetletud
Vastu võetud
644 Korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsiooni ratifitseerimise seadus 10.01.2001 Menetletud
Vastu võetud
643 "Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni koosseisu kinnitamine" 09.01.2001 Menetletud
Vastu võetud
642 Riigikogu kodukorra seaduse täiendamise seadus 09.01.2001 Menetletud
Tagasi lükatud
641 "Pensionäride olukorra parandamisest" 08.01.2001 Menetletud
Tagasi lükatud
640 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 08.01.2001 Menetletud
Tagasi lükatud
639 Kriminaalkoodeksi ja haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seadus 08.01.2001 Menetletud
Vastu võetud
638 Väärtpaberituru seadus 08.01.2001 Menetletud
Vastu võetud
637 Erastamisseaduse § 29 täiendamise seadus 21.02.2000 Menetletud
Vastu võetud
636 Käibemaksuseaduse § 18 täiendamise seadus 21.02.2000 Menetletud
Vastu võetud
635 Eesti Vabariigi seaduse "Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide kohta" muutmise seadus 21.02.2000 Menetletud
Vastu võetud
634 Riigikogu valimise seaduse paragrahvide 2 ja 26 muutmise ning kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse paragrahvide 3 ja 26 muutmise seadus 21.02.2000 Menetletud
Tagasi lükatud
632 Finantsinspektsiooni seaduse rakendamisega seotud seaduste muutmise seadus 21.02.2000 Menetletud
Vastu võetud
631 Vabariigi Valitsuse seaduse ja Eesti Panga seaduse muutmise seadus 21.02.2000 Menetletud
Vastu võetud
630 Finantsinspektsiooni seadus 21.02.2000 Menetletud
Vastu võetud
629 Kriminaalmenetluse koodeksi, apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustiku ning kriminaalkoodeksi muutmise seadus 21.02.2000 Menetletud
Vastu võetud
628 Alaealise mõjutusvahendite seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 21.02.2000 Menetletud
Vastu võetud
627 Kutseõppeasutuse seaduse § 33 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seadus 20.12.2000 Menetletud
Vastu võetud
626 Metsaseaduse muutmise seadus 20.12.2000 Menetletud
Tagasi lükatud
624 Äriseadustiku, pankrotiseaduse ja nendega seotud seaduste muutmise seadus 20.12.2000 Menetletud
Vastu võetud
623 Rahvatervise seaduse § 8 muutmise seadus 20.12.2000 Menetletud
Vastu võetud
622 Reklaamiseaduse muutmise seadus 20.12.2000 Menetletud
Vastu võetud
621 Isikut tõendavate dokumentide seaduse ja rahvastikuregistri seaduse muutmise seadus 20.12.2000 Menetletud
Vastu võetud
620 Energiaseaduse, riigilõivuseaduse ja jäätmeseaduse muutmise seadus 20.12.2000 Menetletud
Vastu võetud
Tagasiside