Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti Staatus Sorteeriti
336 Riigikogu otsus „Riigigarantii andmine Euroopa Investeerimispangale Ukraina ülesehitamise toetamiseks" 08.12.2023 Menetluses
Teine lugemine
297 Maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 08.12.2023 Menetluses
Uuesti arutamine
330 Julgeolekuasutuste seaduse muutmise seadus 07.12.2023 Menetluses
Esimene lugemine
350 Tolliseaduse muutmise seadus 05.12.2023 Menetluses
Menetlusse võetud
349 Välismaalaste seaduse muutmise seadus (Euroopa Liidu sinine kaart) 05.12.2023 Menetluses
Menetlusse võetud
341 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus 05.12.2023 Menetluses
Teine lugemine
321 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus 05.12.2023 Menetluses
Esimene lugemine
337 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 05.12.2023 Menetluses
Teine lugemine
327 Riigivaraseaduse ja maakatastriseaduse muutmise seadus 04.12.2023 Menetluses
Esimene lugemine
347 Lennundusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus 04.12.2023 Menetluses
Esimene lugemine
348 Riigikogu otsus „Eesti Panga Nõukogu valdkonna asjatundjast liikme nimetamine" 22.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
319 Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seadus 21.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
307 Riigikogu otsus „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine peaministri abikaasa osalusega äriühingu Venemaaga seotud äritegevuse asjaolude uurimiseks“ 21.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
290 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 21.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
324 Riigikogu otsus ,,Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" 21.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
292 Riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus 21.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
344 Riigikogu valimise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 21.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
309 Riigikogu otsus „Riigi 2022. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" 21.11.2023 Menetluses
Teine lugemine
291 Kõrgharidusseaduse muutmise seadus 21.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
288 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus 21.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
346 Veeseaduse muutmise seadus 21.11.2023 Menetluses
Menetlusse võetud
340 Asendustäitmise ja sunniraha seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 20.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
286 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 20.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
257 Tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seadus 15.11.2023 Menetluses
Teine lugemine
332 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.11.2023 Menetluses
Teine lugemine

Esimene lugemine

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
330 Julgeolekuasutuste seaduse muutmise seadus 07.12.2023
321 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus 05.12.2023
327 Riigivaraseaduse ja maakatastriseaduse muutmise seadus 04.12.2023
347 Lennundusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus 04.12.2023
348 Riigikogu otsus „Eesti Panga Nõukogu valdkonna asjatundjast liikme nimetamine" 22.11.2023
319 Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seadus 21.11.2023
307 Riigikogu otsus „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine peaministri abikaasa osalusega äriühingu Venemaaga seotud äritegevuse asjaolude uurimiseks“ 21.11.2023
290 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 21.11.2023
324 Riigikogu otsus ,,Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" 21.11.2023
292 Riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus 21.11.2023
344 Riigikogu valimise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 21.11.2023
291 Kõrgharidusseaduse muutmise seadus 21.11.2023
288 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus 21.11.2023
340 Asendustäitmise ja sunniraha seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 20.11.2023
286 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 20.11.2023
334 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (kollektiivse esindushagi menetluse loomine) 14.11.2023
335 Kaitseliidu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 13.11.2023
287 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 13.11.2023
284 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus 13.11.2023
289 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 13.11.2023
276 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus 07.11.2023
308 Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamine) 23.10.2023
243 Liiklusseaduse muutmise seadus 23.10.2023
251 Riigikogu otsus „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine mõttekoja SALK poolt valimiste mõjutamisega seotud asjaolude uurimiseks“ 17.10.2023
227 Vangistusseaduse, karistusseadustiku, kriminaalhooldusseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (vangistusseaduse kaasajastamine ja digilahenduste kasutusele võtmine) 16.10.2023

Teine lugemine

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
336 Riigikogu otsus „Riigigarantii andmine Euroopa Investeerimispangale Ukraina ülesehitamise toetamiseks" 08.12.2023
341 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus 05.12.2023
337 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 05.12.2023
309 Riigikogu otsus „Riigi 2022. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" 21.11.2023
257 Tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seadus 15.11.2023
332 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.11.2023
259 Riigikogu otsus „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Nõukogu Arengupangas" 24.10.2023
258 Riigikogu otsus „Ukraina laenu intressikulude katmine" 24.10.2023
231 Koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 17.10.2023
256 Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 11¹ muutmise seadus 11.10.2023
99 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 27.09.2023
37 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 27.09.2023
232 Karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus (vaenu õhutamine ja vaenumotiiviga kuriteod) 27.09.2023
746 Ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seadus 27.09.2023
1 Keeleseaduse muutmise seadus 13.09.2023
223 Tubakaseaduse muutmise seadus 13.09.2023
2 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 12.09.2023

Kolmas lugemine

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

Menetletud

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti Staatus Sorteeriti
686 Haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seadus 21.02.2001 Menetletud
Vastu võetud
685 Mahepõllumajanduse seadus 21.02.2001 Menetletud
Vastu võetud
684 "Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused" 21.02.2001 Menetletud
Vastu võetud
683 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 9 muutmise seadus 20.02.2001 Menetletud
Tagasi lükatud
681 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus 19.02.2001 Menetletud
Vastu võetud
680 Riigihangete seaduse muutmise seadus 14.02.2001 Menetletud
Vastu võetud
1314 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seadus 14.02.2001 Menetletud
Vastu võetud
679 "Õiguskantsleri ametisse nimetamine" 14.02.2001 Menetletud
Vastu võetud
676 Testamendiregistri loomise konventsiooni ratifitseerimise seadus 12.02.2001 Menetletud
Vastu võetud
675 Kohtute seaduse täiendamise seadus 12.02.2001 Menetletud
Vastu võetud
674 "Eesti ekspordipoliitika põhialuste heakskiitmine" 12.02.2001 Menetletud
Vastu võetud
673 "Kaitsepolitsei tegevuse ja jälitustegevuse seaduslikkuse kontrollimiseks moodustatud Riigikogu erikomisjoni ümberkujundamine Riigikogu julgeolekuasutuste järelvalve komisjoniks Riigikogu erikomisjonina" 07.02.2001 Menetletud
Vastu võetud
672 Kütuseaktsiisi seaduse muutmise seadus 07.02.2001 Menetletud
Tagasi lükatud
670 Rahvusvahelise mereotsingute ja -pääste 1979. aasta konventsiooni ja selle muudatustega ühinemise seadus 05.02.2001 Menetletud
Vastu võetud
669 Kriminaalmenetluse koodeksi, Eesti Vabariigi seaduse ""Eesti NSV kriminaalkoodeksi" uue redaktsiooni - Kriminaalkoodeksi kehtestamise kohta", kriminaalkoodeksi, haldusõiguserikkumiste seadustiku ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 05.02.2001 Menetletud
Tagasi lükatud
668 Eluruumide erastamise seaduse paragrahvi 5 lõike 4 muutmise seadus 25.01.2001 Menetletud
Tagasi lükatud
667 Riigi Teataja seaduse täiendamise seadus 25.01.2001 Menetletud
Tagasi lükatud
666 "Eesti Panga tegevuse kontrollimine Riigikontrolli poolt" 09.05.2001 Menetletud
Tagasi lükatud
664 Sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus 24.01.2001 Menetletud
Vastu võetud
663 "Palmse mõisakompleksi renoveerimise kohta" 24.01.2001 Menetletud
Tagasi lükatud
662 Vereseadus 24.01.2001 Menetletud
Tagasi lükatud
661 Julgeolekukontrolli läbiviimisega seonduva kohtuniku staatuse seaduse, Eesti Panga seaduse, jälitustegevuse seaduse, riigikontrolli seaduse, rahuaja riigikaitse seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seadus 23.01.2001 Menetletud
Vastu võetud
696 Teeseaduse muutmise seadus 03.04.2001 Menetletud
Vastu võetud
660 Söödaseaduse muutmise seadus 22.01.2001 Menetletud
Tagasi lükatud
659 Loomatauditõrje seaduse muutmise seadus 22.01.2001 Menetletud
Tagasi lükatud
Tagasiside