Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
750 Krediidiasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 09.12.2018
771 Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused, vara legaalse päritolu pööratud tõendamiskoormus) 07.12.2018
673 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 07.12.2018
515 Riigikogu otsus "Riikliku VEB Fondi koondatud Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti Ühispanga klientide nõuete, mis on seotud endises NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud kontodega, eest Eesti Vabariigi poolt reaalse rahalise hüvitise suuruse määramine ja väljamaksmine" 07.12.2018
723 Perekonnaseisutoimingute seaduse, rahvastikuregistri seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 07.12.2018
721 Rahvusvahelise sanktsiooni seadus 07.12.2018
718 Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 07.12.2018
725 Kõrgharidusseadus 07.12.2018
769 Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus 07.12.2018
700 2019. aasta riigieelarve seadus 07.12.2018
772 Riigikogu otsus "Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas" 07.12.2018
705 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 07.12.2018
717 Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 07.12.2018
722 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 07.12.2018
642 Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) 07.12.2018
755 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus 07.12.2018
774 Riigikogu otsus "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" 07.12.2018
683 Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 06.12.2018
574 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 06.12.2018
762 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seadus 06.12.2018
293 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seadus 06.12.2018
733 Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus 06.12.2018
710 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) 06.12.2018
731 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seadus 06.12.2018
613 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 06.12.2018

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
522 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 05.11.2018
108 Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadus 04.11.2018
315 Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 02.11.2018
294 Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus 02.11.2018
269 Riigipiiri seaduse muutmise seadus 29.10.2018
550 Riigikogu valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 29.10.2018
680 Vangistusseaduse muutmise seadus (kinnipeetavate ligipääs internetile) 24.10.2018
658 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (ohtlikud kalduvuskurjategijad, välismaalastest kurjategijad) 24.10.2018
639 Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 10.10.2018
614 Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seadus 24.09.2018
96 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seadus 19.09.2018
586 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad rahatrahvid) 19.09.2018
254 Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmise seadus 19.06.2018
245 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 19.06.2018
230 Eesti lipu seaduse muutmise seadus 19.06.2018
460 Pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 18.06.2018
457 Magustatud joogi maksu seadus 18.06.2018
196 Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus 18.06.2018
208 Erakonnaseaduse täiendamise seadus 18.06.2018
207 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus 18.06.2018
58 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seadus 17.06.2018
56 Jahiseaduse §-ga 10¹ täiendamise ja püsiasustusega väikesaarte seaduse § 5 lõike 1 täiendamise seadus 17.06.2018
32 Erakonnaseaduse muutmise seadus 15.06.2018
304 Riigieelarve seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus 14.06.2018
172 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 13.06.2018

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
766 Riigikogu avaldus "Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetuseks seoses Kertši väinas toimunud agressiooniga" 07.12.2018
694 Riigikogu otsus "Riigi 2017. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" 07.12.2018
675 Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 07.12.2018
678 Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus 07.12.2018
699 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 07.12.2018
631 Abipolitseiniku seaduse muutmise seadus 07.12.2018
82 Veeseaduse muutmise seadus 07.12.2018
724 Rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 07.12.2018
707 Riigikogu otsus "Riigikohtu liikme Malle Seppiku kohtunikuametist vabastamine" 06.12.2018
708 Riigikogu otsus "Riigikohtu liikme Eerik Kergandbergi kohtunikuametist vabastamine" 06.12.2018
753 Riigikogu otsus "Velmar Breti Riigikohtu liikmeks nimetamine" 06.12.2018
754 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse ”Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks” muutmine" 06.12.2018
627 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus 06.12.2018
648 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 06.12.2018
698 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 06.12.2018
720 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus 06.12.2018
657 Sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadus 06.12.2018
626 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 06.12.2018
660 Keskkonnatasude seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 06.12.2018
712 Äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus 05.12.2018
711 Jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta protokolli 2009. ja 2013. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 05.12.2018
190 Kaitseliidu seadus 04.12.2018
654 Relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 03.12.2018
662 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 03.12.2018
651 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 03.12.2018
Tagasiside