Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
472 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus 08.11.2017
245 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 28.07.2017
114 Kooseluseaduse rakendamise seadus 26.06.2017
460 Pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 21.06.2017
420 Metsaseaduse § 40 muutmise seadus 19.06.2017
400 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 18.05.2017
21 Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" 19.01.2017
33 Erakonnaseaduse täiendamise seadus 19.01.2017
107 Riigikogu otsus „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine soolise võrdõiguslikkuse probleemide läbitöötamiseks“ 19.01.2017
151 Paarkonna seadus 19.01.2017
172 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 19.01.2017
208 Erakonnaseaduse täiendamise seadus 31.05.2016
196 Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus 24.05.2016
207 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus 19.05.2016
122 Riigikogu otsus "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Eesti narkopoliitika ja HIV ennetustegevuse analüüsimiseks ning ennetustegevuse tõhustamiseks" 14.04.2016
56 Jahiseaduse §-ga 10¹ täiendamise ja püsiasustusega väikesaarte seaduse § 5 lõike 1 täiendamise seadus 02.02.2016
58 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seadus 19.01.2016
121 Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 19.01.2016
32 Erakonnaseaduse muutmise seadus 15.10.2015
3 Riigikogu valimise seaduse muutmise seadus 12.10.2015

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
532 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 22.01.2018
494 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.01.2018
504 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 18.01.2018
564 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" muutmine" 17.01.2018
557 Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus 17.01.2018
558 Sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 17.01.2018
536 Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 16.01.2018
524 Maaparandusseadus 12.01.2018
447 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 10.01.2018
495 Jäätmeseadus 03.01.2018
505 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus 19.12.2017
522 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 14.12.2017
269 Riigipiiri seaduse muutmise seadus 06.12.2017
108 Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadus 04.12.2017
480 Liiklusseaduse paragrahvi 34¹ täiendamise seadus 04.12.2017
315 Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 24.11.2017
254 Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmise seadus 24.11.2017
304 Riigieelarve seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus 24.11.2017
294 Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus 24.11.2017
293 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seadus 24.11.2017
230 Eesti lipu seaduse muutmise seadus 24.11.2017
96 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seadus 24.11.2017
457 Magustatud joogi maksu seadus 24.11.2017
264 Kaugkütteseaduse muutmise seadus 24.11.2017
472 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus 08.11.2017

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
519 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.01.2018
520 Erakooliseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.01.2018
559 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 22.01.2018
560 Looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seadus 22.01.2018
405 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) 22.01.2018
488 Autoveoseadus 22.01.2018
744 Kalandusturu korraldamise seadus 19.01.2018
101 Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus 19.01.2018
330 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 19.01.2018
740 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 19.01.2018
130 Riigivapi seaduse muutmise seadus 19.01.2018
533 Maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seadus 18.01.2018
284 Horvaatia Vabariigi Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ratifitseerimise seadus 18.01.2018
565 Riigikogu otsus "Tagatisfondi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" 17.01.2018
521 2018. aasta riigieelarve seadus 12.01.2018
456 Riigieelarve seaduse muutmise seadus 12.01.2018
510 2017. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 12.01.2018
549 Eesti Vabariigi ja Jaapani vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus 11.01.2018
396 Metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus 11.01.2018
360 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.01.2018
517 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.01.2018
357 Tubakaseaduse muutmise seadus 10.01.2018
381 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus 10.01.2018
499 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus 05.01.2018
507 Väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 05.01.2018
Tagasiside