Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
107 Riigikogu otsus „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine soolise võrdõiguslikkuse probleemide läbitöötamiseks“ 21.02.2018
196 Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus 21.02.2018
151 Paarkonna seadus 20.02.2018
562 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 20.02.2018
172 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 20.02.2018
114 Kooseluseaduse rakendamise seadus 20.02.2018
269 Riigipiiri seaduse muutmise seadus 14.02.2018
108 Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadus 14.02.2018
254 Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmise seadus 14.02.2018
245 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 12.02.2018
208 Erakonnaseaduse täiendamise seadus 06.02.2018
207 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus 06.02.2018
230 Eesti lipu seaduse muutmise seadus 06.02.2018
58 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seadus 05.02.2018
56 Jahiseaduse §-ga 10¹ täiendamise ja püsiasustusega väikesaarte seaduse § 5 lõike 1 täiendamise seadus 05.02.2018
21 Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" 31.01.2018
550 Riigikogu valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 25.01.2018
505 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus 25.01.2018
33 Erakonnaseaduse täiendamise seadus 24.01.2018
32 Erakonnaseaduse muutmise seadus 24.01.2018
504 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 23.01.2018
3 Riigikogu valimise seaduse muutmise seadus 23.01.2018
515 Riigikogu otsus "Riikliku VEB Fondi koondatud Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti Ühispanga klientide nõuete, mis on seotud endises NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud kontodega, eest Eesti Vabariigi poolt reaalse rahalise hüvitise suuruse määramine ja väljamaksmine" 16.01.2018
522 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 14.12.2017
268 Avaliku teenistuse seaduse, kohtute seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 04.12.2017

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
595 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seadus 24.04.2018
576 Elektrituruseaduse ja energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seadus 20.04.2018
602 Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 20.04.2018
524 Maaparandusseadus 20.04.2018
583 Advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 20.04.2018
566 Mõõteseadus 19.04.2018
597 Küberturvalisuse seadus 19.04.2018
460 Pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 18.04.2018
598 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus 18.04.2018
551 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 18.04.2018
580 Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.04.2018
591 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus 17.04.2018
594 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus 16.04.2018
608 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" 16.04.2018
400 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 16.04.2018
596 Töölepingu seaduse ning perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus 12.04.2018
495 Jäätmeseadus 11.04.2018
264 Kaugkütteseaduse muutmise seadus 10.04.2018
586 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad rahatrahvid) 04.04.2018
554 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 29.03.2018
574 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 28.03.2018
561 Karistusseadustiku muutmise seadus 21.03.2018
581 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus 20.03.2018
420 Metsaseaduse § 40 muutmise seadus 13.03.2018
294 Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus 12.03.2018

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
556 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 24.04.2018
480 Liiklusseaduse § 34¹ täiendamise seadus 24.04.2018
575 Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 23.04.2018
585 Isikut tõendavate dokumentide seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seadus (Euroopa tagasisaatmise reisidokument) 23.04.2018
584 Konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus 23.04.2018
569 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus (digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg) 23.04.2018
605 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" 20.04.2018
593 Kaitseliidu seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus 20.04.2018
536 Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.04.2018
532 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 19.04.2018
381 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus 19.04.2018
492 Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus 19.04.2018
488 Autoveoseadus 19.04.2018
427 Kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seadus 18.04.2018
601 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse ˮVahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 12.04.2018
449 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Rail Balticu / Rail Baltica raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus 10.04.2018
440 Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 10.04.2018
188 Ühistranspordiseaduse, liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 10.04.2018
450 Riigihangete seadus 10.04.2018
558 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 10.04.2018
570 Riigivaraseaduse muutmise seadus 06.04.2018
418 Lõhkematerjaliseadus 06.04.2018
434 Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise seadus 06.04.2018
350 Maagaasiseaduse ja elektrituruseaduse muutmise seadus 06.04.2018
409 Audiitortegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 06.04.2018
Tagasiside