Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
650 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus 23.10.2018
679 Isikuandmete kaitse seadus 23.10.2018
732 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks“ muutmine" 23.10.2018
669 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seadus 23.10.2018
663 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seadus 23.10.2018
631 Abipolitseiniku seaduse muutmise seadus 23.10.2018
674 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 23.10.2018
702 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus 23.10.2018
700 2019. aasta riigieelarve seadus 23.10.2018
734 Loomakaitseseaduse muutmise seadus 23.10.2018
733 Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus 23.10.2018
647 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seadus 23.10.2018
656 Ravimiseaduse muutmise seadus 23.10.2018
689 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seadus 23.10.2018
662 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 23.10.2018
670 Raudteeseaduse, atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 23.10.2018
712 Äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (maksekontod) 23.10.2018
698 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 23.10.2018
715 Põllumajandusloomade aretuse seadus 23.10.2018
658 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (ohtlikud kalduvuskurjategijad, välismaalastest kurjategijad) 23.10.2018
714 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus 23.10.2018
725 Kõrgharidusseadus 23.10.2018
675 Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 23.10.2018
645 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 23.10.2018
699 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 23.10.2018

Esimene lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
732 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks“ muutmine" 23.10.2018
669 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seadus 23.10.2018
663 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seadus 23.10.2018
702 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus 23.10.2018
647 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seadus 23.10.2018
656 Ravimiseaduse muutmise seadus 23.10.2018
712 Äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (maksekontod) 23.10.2018
715 Põllumajandusloomade aretuse seadus 23.10.2018
658 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (ohtlikud kalduvuskurjategijad, välismaalastest kurjategijad) 23.10.2018
725 Kõrgharidusseadus 23.10.2018
729 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 22.10.2018
730 Eesti Kunstiakadeemia seadus 22.10.2018
728 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seadus 22.10.2018
727 Eesti Maaülikooli seadus 22.10.2018
726 Tallinna Ülikooli seadus 22.10.2018
716 Muuseumiseaduse muutmise seadus 22.10.2018
687 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seadus 22.10.2018
724 Rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.10.2018
722 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.10.2018
665 Äriseadustiku muutmise seadus 22.10.2018
723 Perekonnaseisutoimingute seaduse, rahvastikuregistri seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 22.10.2018
667 Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus 22.10.2018
720 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus 18.10.2018
666 Keeleseaduse muutmise seadus 16.10.2018
680 Vangistusseaduse muutmise seadus (kinnipeetavate ligipääs internetile) 15.10.2018

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
650 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus 23.10.2018
679 Isikuandmete kaitse seadus 23.10.2018
631 Abipolitseiniku seaduse muutmise seadus 23.10.2018
674 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 23.10.2018
700 2019. aasta riigieelarve seadus 23.10.2018
689 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seadus 23.10.2018
662 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 23.10.2018
670 Raudteeseaduse, atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 23.10.2018
698 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 23.10.2018
675 Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 23.10.2018
645 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 23.10.2018
699 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 23.10.2018
684 Muinsuskaitseseadus 23.10.2018
704 Kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 23.10.2018
686 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus 22.10.2018
676 Looduskaitseseaduse muutmise seadus 22.10.2018
677 Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 22.10.2018
651 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamine ning rikkumismenetlusest nr 2017/2072 selgunud puuduste kõrvaldamine) 22.10.2018
717 Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.10.2018
625 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus 22.10.2018
640 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus 22.10.2018
695 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 22.10.2018
649 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus 22.10.2018
648 Tulumaksuseaduse täiendamise seadus 19.10.2018
705 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 19.10.2018

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
688 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks" muutmine" 12.10.2018
156 Ehitusseaduse, korteriühistuseaduse, korteriomandiseaduse ja hooneühistuseaduse muutmise seadus 11.10.2018
155 Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seadus 11.10.2018
154 Eesti Vabariigi ja Araabia Ühendemiraatide vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seadus 11.10.2018
153 Kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus 10.10.2018
152 Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 10.10.2018
151 Riigikontrolli seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seadus 10.10.2018
150 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholiseaduse muutmise seadus 10.10.2018
149 Riigikogu otsus "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine välismaalastele tähtajaliste elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamiseks" 10.10.2018
148 Strateegilise kauba seaduse § 76 ja jälitustegevuse seaduse § 9 muutmise seadus 10.10.2018
147 Raamatupidamise seaduse ja äriseadustiku muutmise seadus 10.10.2018
146 Käibemaksuseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seadus 10.10.2018
143 Riigikogu otsus "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" 10.10.2018
142 Riigikogu otsus "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme nimetamine" 10.10.2018
141 Rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse § 8 muutmise seadus 10.10.2018
140 Karistusseadustiku muutmise seadus 09.10.2018
139 Elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 09.10.2018
138 Kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 8.lisa heakskiitmise seadus 09.10.2018
137 Autoveoseaduse, riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seadus 03.10.2018
135 Riigikogu otsus "Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2011. aasta tegevuse kontrollimiseks" 03.10.2018
134 Käibemaksuseaduse § 5 muutmise seadus 03.10.2018
133 Riigikogu otsus "Nõusoleku andmine Eesti Vabariigi kvoodi suurendamiseks Rahvusvahelises Valuutafondis" 03.10.2018
132 Rahvusvahelise Valuutafondi liikmeks olekuga seotud õigusaktide muutmise seadus 03.10.2018
131 Euroopa Liidu Nõukogu konventsiooni sissenõudmiskulude määramise kohta kesksel tollivormistusel ratifitseerimise seadus 03.10.2018
129 Töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 03.10.2018
Tagasiside