Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
709 Kodakondsuse seaduse muutmise seadus 19.10.2018
732 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks“ muutmine" 19.10.2018
731 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seadus 19.10.2018
689 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seadus 19.10.2018
700 2019. aasta riigieelarve seadus 19.10.2018
674 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 19.10.2018
648 Tulumaksuseaduse täiendamise seadus 19.10.2018
650 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus 19.10.2018
679 Isikuandmete kaitse seadus 19.10.2018
669 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seadus 19.10.2018
659 Riigi Teataja seaduse muutmise seadus 19.10.2018
671 Avaliku teabe seaduse muutmise seadus 19.10.2018
702 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus 19.10.2018
724 Rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.10.2018
723 Perekonnaseisutoimingute seaduse, rahvastikuregistri seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 19.10.2018
729 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 19.10.2018
719 Tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.10.2018
663 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seadus 19.10.2018
705 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 19.10.2018
699 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 19.10.2018
683 Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 18.10.2018
698 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 18.10.2018
670 Raudteeseaduse muutmise seadus 18.10.2018
651 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamine ning rikkumismenetlusest nr 2017/2072 selgunud puuduste kõrvaldamine) 18.10.2018
687 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seadus 18.10.2018

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
684 Muinsuskaitseseadus 17.10.2018
681 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seadus 17.10.2018
677 Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 17.10.2018
662 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 16.10.2018
675 Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 16.10.2018
643 Veeseadus 16.10.2018
625 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus 16.10.2018
703 Ehitusseadustiku muutmise seadus 16.10.2018
673 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 12.10.2018
660 Keskkonnatasude seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.10.2018
657 Sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadus 10.10.2018
639 Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 10.10.2018
654 Relvaseaduse muutmise seadus 09.10.2018
574 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 08.10.2018
613 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 02.10.2018
626 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 01.10.2018
642 Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) 27.09.2018
627 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus 27.09.2018
614 Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seadus 24.09.2018
515 Riigikogu otsus "Riikliku VEB Fondi koondatud Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti Ühispanga klientide nõuete, mis on seotud endises NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud kontodega, eest Eesti Vabariigi poolt reaalse rahalise hüvitise suuruse määramine ja väljamaksmine" 19.09.2018
96 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seadus 19.09.2018
562 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 19.09.2018
561 Karistusseadustiku muutmise seadus 19.09.2018
586 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad rahatrahvid) 19.09.2018
495 Jäätmeseadus 14.09.2018

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
622 Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokollide ratifitseerimise seadus 19.10.2018
644 Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga ühinemise seadus 19.10.2018
619 Tallinna Tehnikaülikooli seadus 18.10.2018
685 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus 18.10.2018
652 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 18.10.2018
632 Hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus 18.10.2018
632 Rahvusvahelise sanktsiooni seadus 17.10.2018
62 Ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide majanduspartnerluslepingu ratifitseerimise seadus 17.10.2018
195 Riigikogu avaldus "Ebaseaduslikult vangistatud Nadia Savtšenko vabastamise toetuseks" 17.10.2018
839 Eesti Vabariigi valitsuse ja Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti vahelise peakorteri kokkuleppe ratifitseerimise seadus 17.10.2018
714 Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu ratifitseerimise seadus 17.10.2018
705 Ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepingu ratifitseerimise seadus 17.10.2018
706 Ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu ratifitseerimise seadus 17.10.2018
161 Puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seadus 16.10.2018
366 Välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus 12.10.2018
160 Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seadus 12.10.2018
159 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 12.10.2018
158 Politsei ja piirivalve seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus 12.10.2018
157 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seadus 12.10.2018
691 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse ˮEuroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 12.10.2018
690 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 12.10.2018
688 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks" muutmine" 12.10.2018
156 Ehitusseaduse, korteriühistuseaduse, korteriomandiseaduse ja hooneühistuseaduse muutmise seadus 11.10.2018
155 Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seadus 11.10.2018
154 Eesti Vabariigi ja Araabia Ühendemiraatide vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seadus 11.10.2018
Tagasiside