Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
570 Riigivaraseaduse muutmise seadus 15.01.2018
556 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 15.01.2018
524 Maaparandusseadus 12.01.2018
569 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus 10.01.2018
447 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 10.01.2018
551 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 05.01.2018
555 Riigikogu valimise seaduse muutmise seadus 04.01.2018
561 Karistusseadustiku muutmise seadus 03.01.2018
495 Jäätmeseadus 03.01.2018
290 Elektrituruseaduse muutmise seadus 20.12.2017
505 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus 19.12.2017
522 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 14.12.2017
269 Riigipiiri seaduse muutmise seadus 06.12.2017
268 Avaliku teenistuse seaduse, kohtute seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 04.12.2017
108 Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadus 04.12.2017
480 Liiklusseaduse paragrahvi 34¹ täiendamise seadus 04.12.2017
315 Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 24.11.2017
254 Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmise seadus 24.11.2017
304 Riigieelarve seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus 24.11.2017
294 Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus 24.11.2017
293 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seadus 24.11.2017
230 Eesti lipu seaduse muutmise seadus 24.11.2017
96 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seadus 24.11.2017
457 Magustatud joogi maksu seadus 24.11.2017
264 Kaugkütteseaduse muutmise seadus 24.11.2017

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
494 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.01.2018
532 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 19.01.2018
504 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 18.01.2018
564 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" muutmine" 17.01.2018
557 Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus 17.01.2018
558 Sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 17.01.2018
536 Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 16.01.2018
524 Maaparandusseadus 12.01.2018
447 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 10.01.2018
495 Jäätmeseadus 03.01.2018
505 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus 19.12.2017
522 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 14.12.2017
269 Riigipiiri seaduse muutmise seadus 06.12.2017
108 Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadus 04.12.2017
480 Liiklusseaduse paragrahvi 34¹ täiendamise seadus 04.12.2017
315 Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 24.11.2017
254 Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmise seadus 24.11.2017
304 Riigieelarve seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus 24.11.2017
294 Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus 24.11.2017
293 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seadus 24.11.2017
230 Eesti lipu seaduse muutmise seadus 24.11.2017
96 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seadus 24.11.2017
457 Magustatud joogi maksu seadus 24.11.2017
264 Kaugkütteseaduse muutmise seadus 24.11.2017
472 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus 08.11.2017

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
744 Kalandusturu korraldamise seadus 19.01.2018
101 Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus 19.01.2018
330 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 19.01.2018
740 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 19.01.2018
130 Riigivapi seaduse muutmise seadus 19.01.2018
560 Looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seadus 18.01.2018
533 Maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seadus 18.01.2018
284 Horvaatia Vabariigi Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ratifitseerimise seadus 18.01.2018
405 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) 17.01.2018
565 Riigikogu otsus "Tagatisfondi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" 17.01.2018
559 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 16.01.2018
519 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 16.01.2018
520 Erakooliseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 16.01.2018
521 2018. aasta riigieelarve seadus 12.01.2018
456 Riigieelarve seaduse muutmise seadus 12.01.2018
510 2017. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 12.01.2018
488 Autoveoseadus 11.01.2018
549 Eesti Vabariigi ja Jaapani vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus 11.01.2018
396 Metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus 11.01.2018
360 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.01.2018
517 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.01.2018
357 Tubakaseaduse muutmise seadus 10.01.2018
381 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus 10.01.2018
499 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus 05.01.2018
507 Väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 05.01.2018
Tagasiside