Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti Staatus Sorteeriti
388 Perehüvitiste seaduse muutmise seadus 22.02.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
387 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 22.02.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
384 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.02.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
163 Korrakaitseseaduse muutmise seadus 21.02.2024 Menetluses
Esimene lugemine
362 Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades denonsseerimise seadus 21.02.2024 Menetluses
Teine lugemine
346 Veeseaduse muutmise seadus 21.02.2024 Menetluses
Kolmas lugemine
338 Eesti Kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu seaduse muutmise seadus 21.02.2024 Menetluses
Kolmas lugemine
347 Lennundusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus 21.02.2024 Menetluses
Kolmas lugemine
386 Riigikogu otsus „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" 20.02.2024 Menetluses
Esimene lugemine
377 Ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (töövõimetuse ennetamine) 20.02.2024 Menetluses
Esimene lugemine
385 Välissuhtlemisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.02.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
227 Vangistusseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (vangistusseaduse kaasajastamine ja digilahenduste kasutusele võtmine) 20.02.2024 Menetluses
Kolmas lugemine
379 Maksualase teabevahetuse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse täiendamise seadus 19.02.2024 Menetluses
Esimene lugemine
368 Eesti Vabariigi valitsuse ja Pakistani Islamiriigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus 19.02.2024 Menetluses
Esimene lugemine
383 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele esitada Riigikogule elektri tootmisvõimsuste ja elektrivõrkude arendamise tegevuskava energiakindluse tagamiseks Eestis" 15.02.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
382 Avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus 15.02.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
322 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele koostada kuni 2045. aastani ulatuv terviklik riigikaitse arenguvisioon ja sellest lähtuv uus erakorraline riigikaitse arengukava kuni aastani 2034" 15.02.2024 Menetluses
Esimene lugemine
331 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele kohustada kõiki reservväelasi hoidma kodus alaliselt tulirelvi koos arvestatava laskemoona kogusega ning anda reservväelastele selleks ka vajadusel finantsabi“ 15.02.2024 Menetluses
Esimene lugemine
363 Väärismetalltoodete seaduse, riigilõivuseaduse ja seadme ohutuse seaduse muutmise seadus 14.02.2024 Menetluses
Teine lugemine
349 Välismaalaste seaduse muutmise seadus (Euroopa Liidu sinine kaart) 14.02.2024 Menetluses
Teine lugemine
351 Elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (universaalteenuse lõpetamine ja varustuskindluse tagamine) 14.02.2024 Menetluses
Teine lugemine
364 Mootorsõidukimaksu seadus 14.02.2024 Menetluses
Teine lugemine
376 Krediidiinkassode ja -ostjate seadus 13.02.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
378 Toiduseaduse muutmise seadus 13.02.2024 Menetluses
Menetlusse võetud
380 Riigivaraseaduse ja maakatastriseaduse muutmise seadus 13.02.2024 Menetluses
Menetlusse võetud

Esimene lugemine

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
163 Korrakaitseseaduse muutmise seadus 21.02.2024
386 Riigikogu otsus „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" 20.02.2024
377 Ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (töövõimetuse ennetamine) 20.02.2024
379 Maksualase teabevahetuse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse täiendamise seadus 19.02.2024
368 Eesti Vabariigi valitsuse ja Pakistani Islamiriigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus 19.02.2024
322 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele koostada kuni 2045. aastani ulatuv terviklik riigikaitse arenguvisioon ja sellest lähtuv uus erakorraline riigikaitse arengukava kuni aastani 2034" 15.02.2024
331 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele kohustada kõiki reservväelasi hoidma kodus alaliselt tulirelvi koos arvestatava laskemoona kogusega ning anda reservväelastele selleks ka vajadusel finantsabi“ 15.02.2024
353 Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 12.02.2024
357 Eesti Vabariigi valitsuse ja Korea Vabariigi valitsuse vahelise lennuteenuste lepingu ratifitseerimise seadus 12.02.2024
359 Energiamajanduse korralduse seaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse täiendamise seadus 12.02.2024
356 Energiamajanduse korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 12.02.2024
328 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele tühistada välisministeeriumi otsus Eesti Vabariigi peakonsulaadi sulgemisest New Yorkis" 23.01.2024
325 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele viia Eesti Vabariigi suursaatkond lisraelis Tel Avivist Jeruusalemma" 23.01.2024
339 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seadus 18.12.2023
320 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 11.12.2023
329 Perehüvitiste seaduse muutmise seadus 11.12.2023
330 Julgeolekuasutuste seaduse muutmise seadus 07.12.2023
321 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus 05.12.2023
319 Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seadus 21.11.2023
290 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 21.11.2023
324 Riigikogu otsus „Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" 21.11.2023
292 Riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus 21.11.2023
289 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 13.11.2023
276 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus 07.11.2023
171 Riigikogu otsus „Riigikogu ja KOV volikogudesse kuulumise ühildamatusest" 14.09.2023

Teine lugemine

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
362 Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades denonsseerimise seadus 21.02.2024
363 Väärismetalltoodete seaduse, riigilõivuseaduse ja seadme ohutuse seaduse muutmise seadus 14.02.2024
349 Välismaalaste seaduse muutmise seadus (Euroopa Liidu sinine kaart) 14.02.2024
351 Elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (universaalteenuse lõpetamine ja varustuskindluse tagamine) 14.02.2024
364 Mootorsõidukimaksu seadus 14.02.2024
284 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus 07.02.2024
335 Kaitseliidu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 13.12.2023
344 Riigikogu valimise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 13.12.2023
334 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (kollektiivse esindushagi menetluse loomine) 13.12.2023
308 Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamine) 13.12.2023
224 Infoühiskonna teenuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seadus 13.12.2023
337 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 05.12.2023
257 Tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seadus 15.11.2023
332 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.11.2023
231 Koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 17.10.2023
256 Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 11¹ muutmise seadus 11.10.2023
99 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 27.09.2023
37 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 27.09.2023
232 Karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus (vaenu õhutamine ja vaenumotiiviga kuriteod) 27.09.2023
746 Ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seadus 27.09.2023
1 Keeleseaduse muutmise seadus 13.09.2023
223 Tubakaseaduse muutmise seadus 13.09.2023
2 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 12.09.2023

Menetletud

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti Staatus Sorteeriti
177 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 07.02.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
167 Prokuratuuriseaduse ja kohtute seaduse muutmise seadus 07.02.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
192 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seadus 07.02.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
288 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus 07.02.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
291 Kõrgharidusseaduse muutmise seadus 07.02.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
366 Riigikogu otsus „Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" 07.02.2024 Menetletud
Vastu võetud
360 Riigikogu otsus „Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 26.01.2024 Menetletud
Vastu võetud
121 Maapõueseaduse muutmise seadus 25.01.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
160 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus 25.01.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
124 Hädaolukorra seaduse muutmise seadus 25.01.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
248 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 24.01.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
219 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 24.01.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
197 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 24.01.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
186 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 24.01.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
180 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 24.01.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
179 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 24.01.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
154 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 24.01.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
152 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 24.01.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
125 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 24.01.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
120 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 24.01.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
117 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 24.01.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
255 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus 24.01.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
237 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus 24.01.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
202 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus 24.01.2024 Menetletud
Tagasi lükatud
Tagasiside