Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
494 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 23.01.2018
573 Riigikogu otsus "Transpordi arengukava 2014–2020" muutmine 23.01.2018
504 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 23.01.2018
552 Riigikogu otsus „Eesti Vabadussõjalaste Liidu ja sellega seotud isikute ning organisatsioonide rehabiliteerimisest“ 23.01.2018
581 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus 23.01.2018
580 Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 23.01.2018
579 Riigikogu otsus "Riigikohtu liikme Indrek Koolmeistri kohtunikuametist vabastamine" 23.01.2018
3 Riigikogu valimise seaduse muutmise seadus 23.01.2018
495 Jäätmeseadus 23.01.2018
576 Elektrituruseaduse ja energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seadus 22.01.2018
532 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 22.01.2018
568 Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni raskemetallide protokolli 2012. aasta muudatuste ratifitseerimise seadus 22.01.2018
567 Euroopa Metsainstituudi konventsiooniga ühinemise seadus 22.01.2018
554 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 22.01.2018
550 Riigikogu valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 22.01.2018
572 Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seadus 19.01.2018
571 Hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seadus 19.01.2018
564 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" muutmine" 17.01.2018
557 Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus 17.01.2018
558 Sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 17.01.2018
577 Eesti Vabariigi hümni seadus 17.01.2018
578 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 17.01.2018
575 Pankrotiseaduse, krediidiasutuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus (pankrotihalduri tasu) 17.01.2018
562 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 17.01.2018
536 Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 16.01.2018

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
494 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 23.01.2018
573 Riigikogu otsus "Transpordi arengukava 2014–2020" muutmine 23.01.2018
504 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 23.01.2018
3 Riigikogu valimise seaduse muutmise seadus 23.01.2018
495 Jäätmeseadus 23.01.2018
532 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 22.01.2018
564 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" muutmine" 17.01.2018
557 Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus 17.01.2018
558 Sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 17.01.2018
536 Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 16.01.2018
524 Maaparandusseadus 12.01.2018
447 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 10.01.2018
505 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus 19.12.2017
522 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 14.12.2017
269 Riigipiiri seaduse muutmise seadus 06.12.2017
108 Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadus 04.12.2017
480 Liiklusseaduse paragrahvi 34¹ täiendamise seadus 04.12.2017
315 Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 24.11.2017
254 Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmise seadus 24.11.2017
304 Riigieelarve seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus 24.11.2017
294 Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus 24.11.2017
293 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seadus 24.11.2017
230 Eesti lipu seaduse muutmise seadus 24.11.2017
96 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seadus 24.11.2017
457 Magustatud joogi maksu seadus 24.11.2017

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
153 Kaitseliidu seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seadus 24.11.2017
179 Riigikogu otsus "Nele Parresti Riigikohtu liikmeks nimetamine" 24.11.2017
55 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus 24.11.2017
127 Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni ratifitseerimise seadus 24.11.2017
152 Võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 24.11.2017
174 Riigikogu otsus "Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse" 24.11.2017
118 Tubakaseaduse muutmise seadus 24.11.2017
112 Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 24.11.2017
113 Pärimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 24.11.2017
145 Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 24.11.2017
80 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, millega laiendatakse kannatanute õigusi kriminaalmenetluses 24.11.2017
71 Avaliku teabe seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 24.11.2017
75 Jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 24.11.2017
139 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus 24.11.2017
99 Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus 24.11.2017
119 Tagatisfondi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 24.11.2017
124 Rahvastikuregistri seaduse, perekonnaseisutoimingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 24.11.2017
141 Riigipiiri seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse, tolliseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse muutmise seadus 24.11.2017
82 Veeseaduse muutmise seadus 24.11.2017
117 Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse muutmise seadus 24.11.2017
140 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seadus 24.11.2017
148 Käibemaksuseaduse § 30 muutmise seadus 24.11.2017
103 2016. aasta riigieelarve seadus 24.11.2017
37 Tarbijakaitseseadus 24.11.2017
132 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos" 24.11.2017
Tagasiside