Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
769 Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus 19.12.2018
770 Tulumaksuseaduse § 11 muutmise seadus 19.12.2018
772 Riigikogu otsus "Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas" 19.12.2018
293 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seadus 19.12.2018
723 Perekonnaseisutoimingute seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 19.12.2018
783 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus 19.12.2018
773 Riigikogu otsus "Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030" 19.12.2018
780 Sadamaseaduse muutmise seadus 19.12.2018
703 Ehitusseadustiku muutmise seadus 19.12.2018
752 Liiklusseaduse muutmise seadus 19.12.2018
782 Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele, et kehtestada sanktsioonid seoses Ukraina aluste ründamise ja hõivamisega Kertši väinas" 18.12.2018
781 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seadus (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) 18.12.2018
779 Riigikogu otsus "Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035" 18.12.2018
778 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus 18.12.2018
762 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seadus 18.12.2018
776 Kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 18.12.2018
673 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 18.12.2018
710 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) 18.12.2018
574 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.12.2018
643 Veeseadus 17.12.2018
765 Kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 17.12.2018
768 Politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seadus 17.12.2018
761 Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eurotoetuste tõhusamaks ja regionaalselt tasakaalustatud kasutamiseks" 17.12.2018
775 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus 17.12.2018
731 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seadus 13.12.2018

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
769 Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus 19.12.2018
770 Tulumaksuseaduse § 11 muutmise seadus 19.12.2018
772 Riigikogu otsus "Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas" 19.12.2018
703 Ehitusseadustiku muutmise seadus 19.12.2018
778 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus 18.12.2018
762 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seadus 18.12.2018
776 Kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 18.12.2018
574 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.12.2018
643 Veeseadus 17.12.2018
731 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seadus 13.12.2018
759 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus 12.12.2018
749 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) 12.12.2018
721 Rahvusvahelise sanktsiooni seadus 12.12.2018
718 Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 12.12.2018
735 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 12.12.2018
737 Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (elatise võlgnike survestamine) 05.12.2018
719 Tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 05.12.2018
760 Pandikirjaseadus 05.12.2018
736 Tööstusheite seaduse muutmise seadus 05.12.2018
728 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seadus 14.11.2018
727 Eesti Maaülikooli seadus 14.11.2018
730 Eesti Kunstiakadeemia seadus 14.11.2018
726 Tallinna Ülikooli seadus 14.11.2018
725 Kõrgharidusseadus 14.11.2018
729 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 14.11.2018

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
473 Riigikogu otsus "Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine" 14.06.2017
438 Riigikaitseseaduse § 7 muutmise seadus 13.06.2017
471 Riigikogu otsus Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" muutmine 07.06.2017
395 Riigikogu otsus ""Eesti julgeolekupoliitika alused" heakskiitmine" 07.06.2017
386 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 26.05.2017
397 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 25.05.2017
324 Välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus 24.05.2017
398 Raudteeseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seadus 16.05.2017
384 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 09.05.2017
437 Riigikogu otsus "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" 05.05.2017
383 Julgeolekuasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 05.05.2017
361 Vedelkütuse seaduse muutmise seadus 03.05.2017
341 Noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seadus 03.05.2017
356 Töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 28.04.2017
189 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus 26.04.2017
347 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) 20.04.2017
373 Looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seadus 18.04.2017
379 "Lepingu Eesti Vabariigi valitsuse ja Taani Kuningriigi valitsuse vahel investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitsmise kohta" muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus 07.04.2017
394 Riigikogu otsus "Eesti Haigekassa nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" 07.04.2017
389 Riigikogu otsus "Põhjamaade Investeerimispangale antud riigigarantii suurendamine" 07.04.2017
362 Riigikogu otsus "Kliimapoliitika põhialused aastani 2050" 07.04.2017
358 Pakendiseaduse muutmise seadus 07.04.2017
359 Väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seadus 07.04.2017
322 Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 31.03.2017
281 Liiklusseaduse, riigilõivuseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus 31.03.2017
Tagasiside