Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
696 Elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 29.09.2022
708 2023. aasta riigieelarve seadus 29.09.2022
707 Kogumispensionide seaduse muutmise seadus 29.09.2022
706 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 29.09.2022
705 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse muutmise seadus 29.09.2022
704 Sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus 29.09.2022
703 Perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seadus 29.09.2022
702 Ohvriabi seadus 29.09.2022
701 Meditsiiniseadme seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 29.09.2022
700 Biotsiidiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 29.09.2022
699 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja vangistusseaduse muutmise seadus 29.09.2022
698 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus (represseeritute ja tuumakatastroofi tagajärgede likvideerijate toetuse suurendamine) 29.09.2022
697 Meresõiduohutuse seaduse täiendamise seadus 29.09.2022
649 Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe muutmise ja pikendamise protokolli ratifitseerimise seadus 29.09.2022
656 Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seadus 29.09.2022
638 Turvategevuse seadus 28.09.2022
629 Turvaseaduse muutmise seadus 28.09.2022
647 Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus 28.09.2022
665 Jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seadus 28.09.2022
568 Atmosfääriõhu kaitse seaduse, riigilõivu seaduse ja tööstusheite seaduse muutmise seadus 28.09.2022
678 Päästeseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 27.09.2022
660 Ülemaailmse Postiliidu Addis Abeba erakorralise kongressi ning Abidjani kongressi lõppaktide ratifitseerimise seadus 27.09.2022
659 Elektroonilise side seaduse muutmise seadus 27.09.2022
639 Välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise seadus 27.09.2022
695 Riigikogu otsus „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahuvalveoperatsioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" 27.09.2022

Teine lugemine

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
649 Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe muutmise ja pikendamise protokolli ratifitseerimise seadus 29.09.2022
638 Turvategevuse seadus 28.09.2022
629 Turvaseaduse muutmise seadus 28.09.2022
647 Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus 28.09.2022
665 Jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seadus 28.09.2022
640 Keeleseaduse muutmise seadus 27.09.2022
666 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus 27.09.2022
633 Kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 27.09.2022
675 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus 27.09.2022
680 Elektrituruseaduse muutmise seadus 27.09.2022
611 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 27.09.2022
634 Haldusmenetluse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 21.09.2022
657 Töötuskindlustuse seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töövõimetoetuse seaduse muutmise seadus 21.09.2022
645 Kalandusturu korraldamise seadus 21.09.2022
594 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 21.09.2022
622 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (nõukogu määruse (EL) 2019/1111, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades tehtud lahendite tunnustamist ja täitmist ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud), rakendamine) 14.09.2022
621 Karistusregistri seaduse muutmise seadus 14.09.2022
625 Töölepingu seaduse § 10 täiendamise seadus 14.09.2022
626 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus 14.09.2022
623 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 14.09.2022
597 Perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seadus 14.09.2022
561 Välismaalaste seaduse muutmise seadus 14.09.2022
624 Põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seadus 13.09.2022
587 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 13.09.2022
574 Halduskohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (kohtumenetluse avalikkus) 01.06.2022

Vastu võetud

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
115 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seadus 24.03.2021
297 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus 23.03.2021
315 Täitemenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus 23.03.2021
295 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 23.03.2021
343 Riigikogu otsus "Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" 18.03.2021
342 Riigikogu otsus "Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine" 18.03.2021
275 Vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (arestimaja ülesannete üleandmine) 08.03.2021
239 Käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seadus 25.02.2021
228 Toiduseaduse muutmise seadus 25.02.2021
227 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus 19.02.2021
245 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus 19.02.2021
333 Riigikogu avaldus "Euroopa Liidu ühtse välispoliitika toetuseks ja kodanikuvabaduste kaitseks Venemaal" 18.02.2021
332 Riigikogu otsus "Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme nimetamine" 16.02.2021
298 Kohtute seaduse muutmise seadus 28.01.2021
320 Riigikogu otsus "Peaministrikandidaat Kaja Kallasele Vabariigi Valitsuse moodustamiseks volituste andmine" 27.01.2021
235 Kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus 04.01.2021
232 Võlaõigusseaduse muutmise seadus (üürisuhted) 04.01.2021
233 Autoriõiguse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmise seadus (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine) 04.01.2021
195 Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 04.01.2021
231 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus (intellektuaalomandi õiguse rikkumisele tugineva hagi tagamine) 30.12.2020
256 Maagaasiseaduse muutmise seadus 30.12.2020
226 Loomakaitseseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seadus 30.12.2020
120 Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 30.12.2020
257 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 29.12.2020
261 Kriminaalmenetluse seadustiku ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seadus (arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määruse ning Euroopa Prokuratuuri määruse rakendamine) 29.12.2020
Tagasiside