Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
664 Ühistranspordiseaduse muutmise seadus 17.08.2018
665 Äriseadustiku muutmise seadus 10.09.2018
196 Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus 18.06.2018
472 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus 19.06.2018
639 Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 14.09.2018
643 Veeseadus 18.09.2018
680 Vangistusseaduse muutmise seadus (kinnipeetavate ligipääs internetile) 10.09.2018
636 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus 31.07.2018
651 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamine ning rikkumismenetlusest nr 2017/2072 selgunud puuduste kõrvaldamine) 18.09.2018
662 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 17.09.2018
294 Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus 20.06.2018
641 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 18.09.2018
172 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 13.06.2018
648 Tulumaksuseaduse täiendamise seadus 18.09.2018
554 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 13.06.2018
627 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus 12.09.2018
293 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seadus 20.06.2018
689 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seadus 19.09.2018
626 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 17.08.2018
661 Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/302 rakendamine) 18.09.2018
685 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus 18.09.2018
649 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus 18.09.2018
657 Sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadus 18.09.2018
683 Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 18.09.2018
613 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 28.06.2018

Esimene lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
651 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamine ning rikkumismenetlusest nr 2017/2072 selgunud puuduste kõrvaldamine) 18.09.2018
662 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 17.09.2018
641 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 18.09.2018
685 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus 18.09.2018
683 Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 18.09.2018
668 Riigikogu otsus "Heiki Loodi Riigikohtu liikmeks nimetamine" 14.09.2018
659 Riigi Teataja seaduse muutmise seadus 12.09.2018
654 Relvaseaduse muutmise seadus 17.09.2018
670 Raudteeseaduse muutmise seadus 18.09.2018
673 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 18.09.2018
677 Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 17.09.2018
684 Muinsuskaitseseadus 19.09.2018
675 Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 18.09.2018
676 Looduskaitseseaduse muutmise seadus 17.09.2018
674 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 18.09.2018
634 Kodakondsuse seaduse muutmise seadus 13.09.2018
660 Keskkonnatasude seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.09.2018
650 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus 19.09.2018
679 Isikuandmete kaitse seadus 18.09.2018
681 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seadus 10.09.2018
672 Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus 18.09.2018
671 Avaliku teabe seaduse muutmise seadus 18.09.2018
686 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus (Marrakechi direktiivi ülevõtmine) 17.09.2018

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
196 Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus 18.06.2018
472 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus 19.06.2018
639 Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 14.09.2018
643 Veeseadus 18.09.2018
294 Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus 20.06.2018
172 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 13.06.2018
648 Tulumaksuseaduse täiendamise seadus 18.09.2018
554 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 13.06.2018
627 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus 12.09.2018
293 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seadus 20.06.2018
626 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 17.08.2018
661 Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/302 rakendamine) 18.09.2018
649 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus 18.09.2018
613 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 28.06.2018
269 Riigipiiri seaduse muutmise seadus 19.06.2018
3 Riigikogu valimise seaduse muutmise seadus 23.01.2018
550 Riigikogu valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 13.06.2018
107 Riigikogu otsus „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine soolise võrdõiguslikkuse probleemide läbitöötamiseks“ 13.06.2018
515 Riigikogu otsus "Riikliku VEB Fondi koondatud Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti Ühispanga klientide nõuete, mis on seotud endises NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud kontodega, eest Eesti Vabariigi poolt reaalse rahalise hüvitise suuruse määramine ja väljamaksmine" 18.09.2018
122 Riigikogu otsus "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Eesti narkopoliitika ja HIV ennetustegevuse analüüsimiseks ning ennetustegevuse tõhustamiseks" 13.06.2018
58 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seadus 17.06.2018
304 Riigieelarve seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus 14.06.2018
121 Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 13.06.2018
315 Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 14.06.2018
622 Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokollide ratifitseerimise seadus 12.09.2018

Kolmas lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
606 „Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse kaubandus-, arengu- ja koostöölepingut” ratifitseerimise seadus 13.06.2018
567 “Vabakaubandust ja kaubandust puudutavaid küsimusi käsitleva lepingu ühelt poolt Eesti Vabariigi ja teiselt poolt Euroopa Ühenduse, Euroopa Aatomienergiaühenduse (EAEC) ning Euroopa Söe- ja Terasekoondise vahel” muudatuste ratifitseerimise seadus 09.04.1997
623 “Eesti Liikluskindlustuse Fondi nõukogu liikmete nimetamise kohta” muutmine 12.06.1997
1070 Üürivaidluse lahendamise seadus 22.05.2002
242 Ülikooliseaduse, ülikooliseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse, Tartu Ülikooli seaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seadus 15.11.1999
533 Ülikooliseaduse, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, Eesti Rahvusraamatukogu seaduse, erakooliseaduse ning rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seadus 28.04.2014
625 Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seadus 24.11.2017
89 Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 24.11.2017
272 Ülikooliseaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seadus 17.04.2014
268 Ülikooliseaduse § 48 muutmise seadus 10.01.2000
505 Ülikooliseaduse § 3 muutmise seadus 08.11.2004
1122 Ülikooliseaduse § 3 muutmise seadus 10.10.2005
340 Ülikooliseaduse muutmise seadus 04.06.1996
295 Ülikooliseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.06.2018
627 Ülikooliseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seadus 24.11.2017
890 Ülikooliseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seadus 20.05.1998
1036 Ülikooliseaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seadus 15.04.2002
784 Ülikooliseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus 08.05.2014
1318 Ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooliseaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seadus 19.12.2002
616 Ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seadus 04.04.2005
968 Ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seadus 11.09.2006
659 Ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seadus 19.05.2005
603 Ülikooliseaduse ja Tartu Ülikooli seaduse muutmise seadus 06.12.2000
701 Ülikooliseadus 13.10.1994
1089 Üleühenduselise ettevõtja, üleühenduselise ettevõtjate grupi ja Euroopa äriühingu tegevusse töötajate kaasamise seaduse muutmise seadus 10.01.2007
Tagasiside