Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
712 Äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus 19.11.2018
196 Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus 18.06.2018
718 Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 16.11.2018
472 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus 05.11.2018
639 Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 10.10.2018
643 Veeseadus 09.11.2018
680 Vangistusseaduse muutmise seadus (kinnipeetavate ligipääs internetile) 24.10.2018
710 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) 13.11.2018
651 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 12.11.2018
662 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 16.11.2018
294 Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus 02.11.2018
641 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 24.10.2018
172 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 13.06.2018
736 Tööstusheite seaduse muutmise seadus 15.11.2018
719 Tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.11.2018
737 Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (elatise võlgnike survestamine) 15.11.2018
554 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 07.11.2018
705 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 16.11.2018
648 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 16.11.2018
627 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus 15.11.2018
749 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) 14.11.2018
293 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seadus 02.11.2018
698 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.11.2018
626 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 14.11.2018
726 Tallinna Ülikooli seadus 16.11.2018

Esimene lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
719 Tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.11.2018
737 Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (elatise võlgnike survestamine) 15.11.2018
751 Riigikogu otsus "Ühendkuningriigi poolt Euroopa Investeerimispangas märgitud kapitali asendamine" 19.11.2018
742 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" 12.11.2018
743 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismismissioonil Afganistanis" 13.11.2018
747 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" 13.11.2018
739 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" 13.11.2018
741 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" 13.11.2018
746 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" 12.11.2018
745 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" 14.11.2018
740 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" 13.11.2018
738 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus" 12.11.2018
748 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" 13.11.2018
682 Riigikogu otsus "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse muutmiseks ühtseks ja eestikeelseks" 15.11.2018
735 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 12.11.2018
750 Krediidiasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 19.11.2018

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
712 Äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus 19.11.2018
196 Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus 18.06.2018
472 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus 05.11.2018
639 Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 10.10.2018
643 Veeseadus 09.11.2018
680 Vangistusseaduse muutmise seadus (kinnipeetavate ligipääs internetile) 24.10.2018
710 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) 13.11.2018
294 Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus 02.11.2018
641 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 24.10.2018
172 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 13.06.2018
554 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 07.11.2018
705 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 16.11.2018
293 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seadus 02.11.2018
698 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.11.2018
626 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 14.11.2018
726 Tallinna Ülikooli seadus 16.11.2018
733 Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus 14.11.2018
657 Sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadus 16.11.2018
683 Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 29.10.2018
613 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 16.11.2018
269 Riigipiiri seaduse muutmise seadus 29.10.2018
3 Riigikogu valimise seaduse muutmise seadus 23.01.2018
550 Riigikogu valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 29.10.2018
107 Riigikogu otsus „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine soolise võrdõiguslikkuse probleemide läbitöötamiseks“ 13.06.2018
515 Riigikogu otsus "Riikliku VEB Fondi koondatud Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti Ühispanga klientide nõuete, mis on seotud endises NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud kontodega, eest Eesti Vabariigi poolt reaalse rahalise hüvitise suuruse määramine ja väljamaksmine" 19.09.2018

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
606 „Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse kaubandus-, arengu- ja koostöölepingut” ratifitseerimise seadus 13.06.2018
567 “Vabakaubandust ja kaubandust puudutavaid küsimusi käsitleva lepingu ühelt poolt Eesti Vabariigi ja teiselt poolt Euroopa Ühenduse, Euroopa Aatomienergiaühenduse (EAEC) ning Euroopa Söe- ja Terasekoondise vahel” muudatuste ratifitseerimise seadus 09.04.1997
623 “Eesti Liikluskindlustuse Fondi nõukogu liikmete nimetamise kohta” muutmine 12.06.1997
1070 Üürivaidluse lahendamise seadus 22.05.2002
242 Ülikooliseaduse, ülikooliseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse, Tartu Ülikooli seaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seadus 15.11.1999
533 Ülikooliseaduse, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, Eesti Rahvusraamatukogu seaduse, erakooliseaduse ning rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seadus 28.04.2014
625 Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seadus 24.11.2017
89 Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 24.09.2018
272 Ülikooliseaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seadus 17.04.2014
268 Ülikooliseaduse § 48 muutmise seadus 10.01.2000
505 Ülikooliseaduse § 3 muutmise seadus 08.11.2004
1122 Ülikooliseaduse § 3 muutmise seadus 10.10.2005
340 Ülikooliseaduse muutmise seadus 04.06.1996
295 Ülikooliseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.06.2018
627 Ülikooliseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seadus 24.11.2017
890 Ülikooliseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seadus 20.05.1998
1036 Ülikooliseaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seadus 15.04.2002
784 Ülikooliseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus 08.05.2014
1318 Ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooliseaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seadus 19.12.2002
616 Ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seadus 04.04.2005
968 Ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seadus 11.09.2006
659 Ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seadus 19.05.2005
603 Ülikooliseaduse ja Tartu Ülikooli seaduse muutmise seadus 06.12.2000
701 Ülikooliseadus 13.10.1994
1089 Üleühenduselise ettevõtja, üleühenduselise ettevõtjate grupi ja Euroopa äriühingu tegevusse töötajate kaasamise seaduse muutmise seadus 10.01.2007
Tagasiside