Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti Staatus Sorteeriti
350 Tolliseaduse muutmise seadus 05.12.2023 Menetluses
Menetlusse võetud
349 Välismaalaste seaduse muutmise seadus (Euroopa Liidu sinine kaart) 05.12.2023 Menetluses
Menetlusse võetud
341 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus 05.12.2023 Menetluses
Teine lugemine
321 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus 05.12.2023 Menetluses
Esimene lugemine
337 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 05.12.2023 Menetluses
Teine lugemine
327 Riigivaraseaduse ja maakatastriseaduse muutmise seadus 04.12.2023 Menetluses
Esimene lugemine
347 Lennundusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus 04.12.2023 Menetluses
Esimene lugemine
306 2024. aasta riigieelarve seadus 23.11.2023 Menetluses
Teine lugemine
304 Riigieelarve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 23.11.2023 Menetluses
Teine lugemine
348 Riigikogu otsus „Eesti Panga Nõukogu valdkonna asjatundjast liikme nimetamine" 22.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
319 Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seadus 21.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
307 Riigikogu otsus „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine peaministri abikaasa osalusega äriühingu Venemaaga seotud äritegevuse asjaolude uurimiseks“ 21.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
290 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 21.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
324 Riigikogu otsus ,,Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" 21.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
292 Riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus 21.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
344 Riigikogu valimise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 21.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
309 Riigikogu otsus „Riigi 2022. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" 21.11.2023 Menetluses
Teine lugemine
291 Kõrgharidusseaduse muutmise seadus 21.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
288 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus 21.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
346 Veeseaduse muutmise seadus 21.11.2023 Menetluses
Menetlusse võetud
340 Asendustäitmise ja sunniraha seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 20.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
286 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 20.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine
257 Tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seadus 15.11.2023 Menetluses
Teine lugemine
332 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.11.2023 Menetluses
Teine lugemine
334 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (kollektiivse esindushagi menetluse loomine) 14.11.2023 Menetluses
Esimene lugemine

Esimene lugemine

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
321 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus 05.12.2023
327 Riigivaraseaduse ja maakatastriseaduse muutmise seadus 04.12.2023
347 Lennundusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus 04.12.2023
348 Riigikogu otsus „Eesti Panga Nõukogu valdkonna asjatundjast liikme nimetamine" 22.11.2023
319 Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seadus 21.11.2023
307 Riigikogu otsus „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine peaministri abikaasa osalusega äriühingu Venemaaga seotud äritegevuse asjaolude uurimiseks“ 21.11.2023
290 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 21.11.2023
324 Riigikogu otsus ,,Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" 21.11.2023
292 Riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus 21.11.2023
344 Riigikogu valimise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 21.11.2023
291 Kõrgharidusseaduse muutmise seadus 21.11.2023
288 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus 21.11.2023
340 Asendustäitmise ja sunniraha seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 20.11.2023
286 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 20.11.2023
334 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (kollektiivse esindushagi menetluse loomine) 14.11.2023
335 Kaitseliidu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 13.11.2023
287 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 13.11.2023
284 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus 13.11.2023
289 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 13.11.2023
276 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus 07.11.2023
336 Riigikogu otsus „Riigigarantii andmine Euroopa Investeerimispangale Ukraina ülesehitamise toetamiseks" 06.11.2023
308 Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamine) 23.10.2023
243 Liiklusseaduse muutmise seadus 23.10.2023
251 Riigikogu otsus „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine mõttekoja SALK poolt valimiste mõjutamisega seotud asjaolude uurimiseks“ 17.10.2023
227 Vangistusseaduse, karistusseadustiku, kriminaalhooldusseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (vangistusseaduse kaasajastamine ja digilahenduste kasutusele võtmine) 16.10.2023

Teine lugemine

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
341 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus 05.12.2023
337 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 05.12.2023
306 2024. aasta riigieelarve seadus 23.11.2023
304 Riigieelarve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 23.11.2023
309 Riigikogu otsus „Riigi 2022. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" 21.11.2023
257 Tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seadus 15.11.2023
332 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.11.2023
318 Riigikogu otsus „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel operatsioonil EUNAVFOR Med/Irini" 08.11.2023
317 Riigikogu otsus „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" 08.11.2023
316 Riigikogu otsus „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil Mosambiigis" 08.11.2023
315 Riigikogu otsus „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" 08.11.2023
314 Riigikogu otsus „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni valmidusüksuste koosseisus" 08.11.2023
313 Riigikogu otsus „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalveoperatsioonil Liibanonis" 08.11.2023
312 Riigikogu otsus „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" 08.11.2023
311 Riigikogu otsus „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahuvalveoperatsioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" 07.11.2023
310 Riigikogu otsus „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" 07.11.2023
259 Riigikogu otsus „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Nõukogu Arengupangas" 24.10.2023
258 Riigikogu otsus „Ukraina laenu intressikulude katmine" 24.10.2023
231 Koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 17.10.2023
256 Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 11¹ muutmise seadus 11.10.2023
99 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 27.09.2023
37 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 27.09.2023
232 Karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus (vaenu õhutamine ja vaenumotiiviga kuriteod) 27.09.2023
746 Ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seadus 27.09.2023

Kolmas lugemine

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

Menetletud

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti Staatus Sorteeriti
305 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse täiendamise seadus 07.12.2023 Menetletud
Vastu võetud
301 Looduskaitseseaduse ja kinnistusraamatuseaduse muutmise seadus 06.12.2023 Menetletud
Vastu võetud
300 Keskkonnatasude seaduse, metsaseaduse ja tööstusheite seaduse muutmise seadus 06.12.2023 Menetletud
Vastu võetud
298 Riigilõivuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 06.12.2023 Menetletud
Vastu võetud
296 Maapõueseaduse muutmise seadus 05.12.2023 Menetletud
Vastu võetud
302 Liiklusseaduse ja autoveoseaduse muutmise seadus 05.12.2023 Menetletud
Vastu võetud
343 Riigikogu otsus „Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" 04.12.2023 Menetletud
Vastu võetud
342 Riigikogu otsus „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" 04.12.2023 Menetletud
Vastu võetud
293 Ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus (lähtetoetused) 27.11.2023 Menetletud
Vastu võetud
294 Ravikindlustuse seaduse täiendamise seadus 27.11.2023 Menetletud
Vastu võetud
299 Ravimiseaduse, ravikindlustuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus 27.11.2023 Menetletud
Vastu võetud
303 2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 27.11.2023 Menetletud
Vastu võetud
297 Maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 27.11.2023 Menetletud
Vastu võetud
295 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 27.11.2023 Menetletud
Vastu võetud
225 Käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 21.11.2023 Menetletud
Vastu võetud
260 Sotsiaalmaksuseaduse § 3 täiendamise ja tulumaksuseaduse § 34 muutmise seadus 21.11.2023 Menetletud
Vastu võetud
72 Karistusseadustiku muutmise seadus 15.11.2023 Menetletud
Tagasi lükatud
29 Karistusseadustiku muutmise seadus 15.11.2023 Menetletud
Tagasi lükatud
79 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 15.11.2023 Menetletud
Tagasi lükatud
73 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 15.11.2023 Menetletud
Tagasi lükatud
78 Looduskaitseseaduse muutmise seadus 15.11.2023 Menetletud
Tagasi lükatud
137 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 15.11.2023 Menetletud
Tagasi lükatud
136 Kodakondsuse seaduse muutmise seadus 15.11.2023 Menetletud
Tagasi lükatud
244 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele elektri üldteenuse klientide universaalteenuse hinnalt börsipõhisele hinnastamisele viimiseks" 14.11.2023 Menetletud
Tagasi lükatud
Tagasiside