Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti Staatus Sorteeriti
766 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seadus 22.02.2023 Menetluses
Teine lugemine
45 Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 07.02.2023 Menetluses
Teine lugemine
765 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus 06.02.2023 Menetluses
Teine lugemine
773 Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korralduse seadus 25.01.2023 Menetluses
Teine lugemine
774 Riigikogu otsus „Metsanduse arengukava aastani 2030 kinnitamine“ 24.01.2023 Menetluses
Teine lugemine
739 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 16.01.2023 Menetluses
Teine lugemine
742 Infoühiskonna teenuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seadus 11.01.2023 Menetluses
Teine lugemine
617 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.01.2023 Menetluses
Teine lugemine
757 Käibemaksuseaduse ja ravimiseaduse muutmise seadus 10.01.2023 Menetluses
Teine lugemine
724 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 10.01.2023 Menetluses
Teine lugemine
747 Vangistusseaduse, karistusseadustiku ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seadus 14.12.2022 Menetluses
Teine lugemine
764 Ehitusseadustiku ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus (koduomanike vabastamine omavalitsustele kuuluvate kõnniteede koristamise kohustusest) 13.12.2022 Menetluses
Menetlusse võetud
683 Ravimiseaduse muutmise seadus 07.12.2022 Menetluses
Teine lugemine
755 Metsaseaduse ja planeerimisseaduse täiendamise seadus 06.12.2022 Menetluses
Menetlusse võetud
749 Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni asutamiskonventsiooni 2021. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 22.11.2022 Menetluses
Menetlusse võetud
654 Tubakaseaduse muutmise seadus 16.11.2022 Menetluses
Teine lugemine
668 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus 14.11.2022 Menetluses
Teine lugemine
664 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 10.11.2022 Menetluses
Teine lugemine
652 Alkoholi-,tubaka-,kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus 08.11.2022 Menetluses
Teine lugemine
663 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 07.11.2022 Menetluses
Teine lugemine
640 Keeleseaduse muutmise seadus 27.09.2022 Menetluses
Teine lugemine
634 Haldusmenetluse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 21.09.2022 Menetluses
Teine lugemine
594 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 21.09.2022 Menetluses
Teine lugemine
626 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus 14.09.2022 Menetluses
Teine lugemine

Esimene lugemine

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

Teine lugemine

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
766 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seadus 22.02.2023
45 Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 07.02.2023
765 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus 06.02.2023
773 Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korralduse seadus 25.01.2023
774 Riigikogu otsus „Metsanduse arengukava aastani 2030 kinnitamine“ 24.01.2023
739 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 16.01.2023
742 Infoühiskonna teenuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seadus 11.01.2023
617 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.01.2023
757 Käibemaksuseaduse ja ravimiseaduse muutmise seadus 10.01.2023
724 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 10.01.2023
747 Vangistusseaduse, karistusseadustiku ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seadus 14.12.2022
683 Ravimiseaduse muutmise seadus 07.12.2022
654 Tubakaseaduse muutmise seadus 16.11.2022
668 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus 14.11.2022
664 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 10.11.2022
652 Alkoholi-,tubaka-,kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus 08.11.2022
663 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 07.11.2022
640 Keeleseaduse muutmise seadus 27.09.2022
634 Haldusmenetluse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 21.09.2022
594 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 21.09.2022
626 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus 14.09.2022
561 Välismaalaste seaduse muutmise seadus 14.09.2022
587 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 13.09.2022
574 Halduskohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (kohtumenetluse avalikkus) 01.06.2022

Kolmas lugemine

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

Menetletud

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti Staatus Sorteeriti
771 Kogumispensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.03.2023 Menetletud
Vastu võetud
761 Maakatastriseaduse, asjaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 17.03.2023 Menetletud
Vastu võetud
734 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 17.03.2023 Menetletud
Vastu võetud
111 Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) 17.03.2023 Menetletud
Vastu võetud
741 Kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus 17.03.2023 Menetletud
Vastu võetud
775 Riigikogu otsus „„Eesti julgeolekupoliitika alused“ heakskiitmine" 15.03.2023 Menetletud
Vastu võetud
696 Elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 14.03.2023 Menetletud
Vastu võetud
768 Kohanimeseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seadus 14.03.2023 Menetletud
Vastu võetud
737 Relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (digilahendused loamenetluses ning teenistus- ja tsiviilrelvade registri arendamine) 14.03.2023 Menetletud
Vastu võetud
777 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 14.03.2023 Menetletud
Vastu võetud
94 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid) 12.03.2023 Menetletud
Vastu võetud
367 Kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus 12.03.2023 Menetletud
Vastu võetud
753 Kohtute seaduse ja kohtumenetluse seadustike muutmise seadus (erakorralise ja sõjaseisukorra aegne kohtupidamine) 12.03.2023 Menetletud
Vastu võetud
756 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 12.03.2023 Menetletud
Vastu võetud
738 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 12.03.2023 Menetletud
Vastu võetud
760 Muinsuskaitseseaduse, halduskoostöö seaduse ja muuseumiseaduse muutmise seadus 12.03.2023 Menetletud
Vastu võetud
767 Kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus 12.03.2023 Menetletud
Vastu võetud
770 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seadus 12.03.2023 Menetletud
Vastu võetud
772 Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Eesti Haigekassa nimetamine Tervisekassaks) 12.03.2023 Menetletud
Vastu võetud
746 Ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seadus 07.03.2023 Menetletud
Vastu võetud
754 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 07.03.2023 Menetletud
Vastu võetud
745 Maapõueseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 07.03.2023 Menetletud
Vastu võetud
735 Tööturumeetmete seadus 07.03.2023 Menetletud
Vastu võetud
Tagasiside