Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 16.04.2013
Toimiku viit: 1-2/13-179
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse 25. juuli 1996. aasta direktiivi 96/53/EÜ, millega kehtestatakse teatavatele ühenduses liikuvatele maanteesõidukitele siseriiklikus ja rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises liikluses lubatud täismass {SWD(2013) 108 final} {SWD(2013) 109 final} COM(2013) 195
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: energiasääst, gaasiheidete vähendamine, kandevõime, ohutusnorm, elektrisõiduk, mass ja mõõtmed, tehniline norm, konteiner, rahvusvaheline maismaatransport, kommertsveok
Aastaarv: 2013
Tähis: COM(2013) 195
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 16.04.2013
Valdkond: Transport, telekommunikatsioon ja energeetika
Seotud toimikud: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3318. istung (Transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 5.-6. juuni 2014
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse 25. juuli 1996. aasta direktiivi 96/53/EÜ, millega kehtestatakse teatavatele ühenduses liikuvatele maanteesõidukitele siseriiklikus ja rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises liikluses lubatud täismass {SWD(2013) 108 final} {SWD(2013) 109 final} COM(2013) 195 EL dokument 16.04.2013
Töödokument SWD(2013)108 ettepanekule COM(2013) 195. EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse 25. juuli 1996. aasta direktiivi 96/53/EÜ, millega kehtestatakse teatavatele ühenduses liikuvatele maanteesõidukitele siseriiklikus ja rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises liikluses lubatud täismass {SWD(2013) 109 final} EL dokument 16.04.2013
KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT SWD(2013) 109 ettepanekule COM(2013) 195. MÕJUHINNANGU KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE. Lisatud dokumendile: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 96/53/EÜ, millega kehtestatakse teatavatele ühenduses liikuvatele maanteesõidukitele siseriiklikus ja rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises liikluses lubatud täismass {SWD(2013) 108 final} EL dokument 16.04.2013
COM(2013) 195 / Letter EL dokument 17.04.2013
Parandus - 2013/0105 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le documentCOM(2013) 195 final du 15/04/2013 Concerne la version anglaise, page 13, Article 9, paragraphe 4 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 96/53/EC of 25 July 1996 laying down for certain road vehicles circulating within the Community the maximum authorised dimensions in national and international traffic and the maximum authorised weights in international traffic COM(2013)195 EL dokument 21.05.2013
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse ühenduses liikuvate maanteesõidukite siseriiklikus ja rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmeid ning rahvusvahelises liikluses lubatud masse, eelnõu kohta COM(2013) 195 EL dokument 06.06.2013
MAJK arvamus COM( 2013) 195 Valdkondliku komisjoni arvamus 19.06.2013
Kaaskiri - COVER NOTE from: Austrian Bundesrat date of receipt: 8 May 2013 to: General Secretariat of the Council of the European Union Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 96/53/EC of 25 July 1996 laying down for certain road vehicles circulating within the Community the maximum authorised dimensions in national and international traffic and the maximum authorised weights in international traffic - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality 1 doc. 8953/13 TRANS 191 CODEC 933 COM(2013) 195 EL dokument 05.08.2013
Kaaskiri - COVER NOTE from: Portuguese Parliament date of receipt: 11 June 2013 to: General Secretariat of the Council of the European Union Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 96/53/EC of 25 July 1996 laying down for certain road vehicles circulating within the Community the maximum authorised dimensions in national and international traffic and the maximum authorised weights in international traffic - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality 1 doc. 8953/13 TRANS 191 CODEC 933 COM(2013) 195 final EL dokument 06.08.2013
Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/53/EÜ, millega kehtestatakse teatavatele ühendusesliikuvatele maanteesõidukitele siseriiklikus ja rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises liikluses lubatud täismass - Nõukogu poolt vastu võetud 17. oktoobril 2014 EL dokument 22.10.2014
SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROO PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse nõukog direktiivi 96/53/EÜ, millega kehtestatakse teatavatele ühenduses liikuv maanteesõidukitele siseriiklikus ja rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises liikluses lubatud täismass Nõukogu poolt vastu võetud 16. oktoobril 2014 COM(2013) 195 EL dokument 12.12.2014
Tagasiside