Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 03.08.2023
Toimiku viit: 1-2/23-569
Pealkiri: Teatis - COVER NOTE From: The Senate of the Parliament of the Czech Republic Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2019/881 as regards managed security services [8511/23 - COM(2023)208] Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down measures to strengthen solidarity and capacities in the Union to detect, prepare for and respond to cybersecurity threats and incidents [8512/23 - COM(2023)209] COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Closing the cybersecurity talent gap to boost the EU’s competitiveness, growth and resilience ('The Cybersecurity Skills Academy') [8513/23 - COM(2023)207] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2023) 207, COM(2023) 208, COM(2023) 209
Koosseis: 15
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2023
Tähis: COM(2023) 207, COM(2023) 208, COM(2023) 209
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 03.08.2023
Valdkond: Transport, telekommunikatsioon ja energeetika
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega nähakse ette meetmed, et tugevdada liidus solidaarsust ja suurendada suutlikkust küberohtude ja -intsidentide avastamiseks, nendeks valmistumiseks ja neile reageerimiseks - COM(2023) 209, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Korvata küberturvalisuse valdkonna talendinappus edendamaks ELi konkurentsivõimet, majanduskasvu ja kerksust („Küberturbeoskuste akadeemia“) - COM(2023) 207, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2019/881 seoses hallatud turbeteenustega (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2023) 208
Seotud dokumendid: Seisukoha andmine: Euroopa Liidu küberalgatuste paketi kohta COM(2023) 207, 208, 209
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu küberalgatuste kohta - COM(2023) 207, COM(2023) 208, COM(2023) 209 Riigikogu seisukoht 07.12.2023
Riigikaitsekomisjoni arvamus Euroopa Liidu küberalgatuste kohta - COM(2023) 207, COM(2023) 208, COM(2023) 209 Valdkondliku komisjoni arvamus 28.09.2023
Eesti seisukohad Euroopa Liidu küberalgatuste kohta - COM(2023) 207, COM(2023) 208, COM(2023) 209 EL dokument 21.09.2023
Teatis - COVER NOTE From: The Senate of the Parliament of the Czech Republic Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of theCouncil amending Regulation (EU) 2019/881 as regards managedsecurity services [8511/23 - COM(2023)208]Proposal for a Regulation of the European Parliament and of theCouncil laying down measures to strengthen solidarity and capacities inthe Union to detect, prepare for and respond to cybersecurity threatsand incidents [8512/23 - COM(2023)209]COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEANPARLIAMENT AND THE COUNCIL Closing the cybersecurity talent gapto boost the EU’s competitiveness, growth and resilience ('TheCybersecurity Skills Academy') [8513/23 - COM(2023)207] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2023) 207, COM(2023) 208, COM(2023) 209 EL dokument 03.08.2023
Tagasiside