Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 09.03.2016
Toimiku viit: 1-2/16-147
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega SWD(2016) 52; SWD(2016) 53; COM(2016) 128
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: töötajate vaba liikumine, teenuste osutamise vabadus, teenuste pakkumine, töö tasustamine, ühtne turg, välismaal töötaja, piirialatöötaja, tööõigus, võrdne kohtlemine, töötingimused
Aastaarv: 2016
Tähis: SWD(2016) 52; SWD(2016) 53; COM(2016) 128
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 09.03.2016
Valdkond: Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitse
Seotud toimikud: Leedu Vabariigi Seimi (Seimas of the Republic of Lithuania) arvamus otsuse eelnõule - Põhjendatud arvamus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile ning Euroopa Liidu Nõukogu eesistujale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega, mittevastavuse kohta subsidiaarsuse põhimõttele (225 OE), EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3470. istung (konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)) 26. ja 27. mai 2016, Terviseministrite ning töö- ja sotsiaalministrite mitteametlikud kohtumised 17.-20. aprill 2016, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3474. istung (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 16. ja 17. juuni 2016, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3507. istung (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 8. detsember 2016, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3548. istung (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 15. ja 16. juuni 2017, Riigikogu otsus "Põhjendatud arvamus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile ning Euroopa Liidu Nõukogu eesistujale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega, mittevastavuse kohta subsidiaarsuse põhimõttele", Ungari argumendid ja teave - Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi kohta COM(2016)128, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3523. istung (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 3. märts 2017, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3569. istung (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 23. oktoober 2017
Seotud dokumendid: Ungari argumendid Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi kohta COM(2016)128
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega COM(2016)128 EL dokument 09.03.2016
KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT MÕJUHINNANGU KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE Lisatud dokumendile: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega SWD(2016)53; COM(2016) 128 EL dokument 09.03.2016
Töödokument - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council amending Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services SWD(2016)52; COM(2016) 128 EL dokument 09.03.2016
COM(2016) 128 / Letter EL dokument 16.03.2016
Teatis - COVER NOTE From: The Romanian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States as regards the accessibility requirements for products and services COM(2016) 128 EL dokument 18.04.2016
Teatis - COVER NOTE From: The Polish Senate Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States as regards the accessibility requirements for products and services COM(2016) 128 EL dokument 18.04.2016
Teatis - COVER NOTE From: The Romanian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 96/71/EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services COM(2016) 128 EL dokument 18.04.2016
Teatis - COVER NOTE From: The Polish Senate Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 96/71/EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services COM(2016) 128 EL dokument 18.04.2016
Põhjendatud arvamus - Parliament of Romania Chamber of Deputies European Affairs Committee - Reasponded Opinion in regard to the Proposal for a Directive of the Eurpiean Parliament and of the Council amending Directive 96/71/EC of The Eurpiean Parliament and of the Council of 16 December 1996 Concerning the posting of workers in the framework of the provision of services COM(2016) 128 EL dokument 25.04.2016
Teatis - COVER NOTE From: The Polish Sejm Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 96/71/EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services [doc. 6987/16 SOC 144 EMPL 97 MI 142 COMPET 118 CODEC 279 - COM(2016) 128 EL dokument 25.04.2016
Teatis - COVER NOTE From: The Czech Chamber of Deputies Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 96/71/EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services [doc. 6987/16 SOC 144 EMPL 97 MI 142 COMPET 118 CODEC 279 - COM(2016) 128 EL dokument 28.04.2016
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb töötajate lähetamist seoses teenuste osutamisega, eelnõu kohta COM(2016) 128 EL dokument 28.04.2016
Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 96/71/EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services [doc. 6987/16 SOC 144 EMPL 97 MI 142 COMPET 118 CODEC 279 - COM(2016) 128 EL dokument 02.05.2016
MAJK arvamus töötajate lähetamine COM(2016)128 Valdkondliku komisjoni arvamus 03.05.2016
Teatis - COVER NOTE From: The Czech Senate Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 96/71/EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services COM(2016) 128 EL dokument 03.05.2016
SOTK arvamus ELAKile COM(2016)128 Valdkondliku komisjoni arvamus 04.05.2016
Põhjendatud arvamus - Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega SWD(2016) 52; SWD(2016) 53; COM(2016) 128 Kiri 10.05.2016
Teatis - COVER NOTE From: The Romanian Senate Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 96/71/EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services COM(2016) 128 EL dokument 11.05.2016
COVER NOTE From: The Italian Senate Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 96/71/EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services COM(2016) 128 EL dokument 11.05.2016
Teatis - COVER NOTE From: The Croatian Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 96/71/EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services COM(2016) 128 EL dokument 11.05.2016
Teatis - COVER NOTE From: The Danish Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 96/71/EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services COM(2016) 128 EL dokument 11.05.2016
Teatis - COVER NOTE From: The Parliament of the Republic of Lithuania Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 96/71/EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services COM(2016) 128 EL dokument 11.05.2016
COVER NOTE From: The Parliament of the Republic of Latvia - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 96/71/EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services COM(2016) 128 EL dokument 12.05.2016
Teatis - COVER NOTE From: The Hungarian Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 96/71/EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services COM(2016) 128 EL dokument 13.05.2016
Teatis - COVER NOTE From: The Estonian Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 96/71/EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services COM(2016) 128 EL dokument 13.05.2016
Teatis - COVER NOTE From: The Slovakian Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 96/71/EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services COM(2016) 128 EL dokument 13.05.2016
Teatis - COVER NOTE From: The Parliament of the Republic of Latvia Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 96/71/EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services COM(2016) 128 EL dokument 13.05.2016
Teatis - COVER NOTE From: The Bulgarian Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 96/71/EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services COM(2016) 128 EL dokument 13.05.2016
Teatis - COVER NOTE From: The Polish Senate Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 96/71/EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services COM(2016) 128 EL dokument 13.05.2016
Teade - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 96/71/EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services [doc. 6987/16 SOC 144 EMPL 97 MI 142 COMPET 118 CODEC 279 - COM(2016) 128 EL dokument 13.05.2016
Teatis - COVER NOTE From: The Italian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 96/71/EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services [doc. 6987/16 SOC 144 EMPL 97 MI 142 COMPET 118 CODEC 279 - COM(2016) 128 EL dokument 30.05.2016
Teatis - COVER NOTE From: The Italian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 96/71/EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services [doc. 6987/16 SOC 144 EMPL 97 MI 142 COMPET 118 CODEC 279 - COM(2016) 128 EL dokument 30.05.2016
Noot - NOTE No. Cion doc.: 6987/16 SOC 144 EMPL 97 MI 142 COMPET 118 CODEC 279 - final + ADD 1 - ADD 2 Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services - Yellow card COM(2016) 128 EL dokument 08.06.2016
Vastus riikide parlamentide arvamusele - Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega C(2016)4825 - COM(2016) 128 Kiri 21.07.2016
Eesti täiendavad seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb töötajate lähetamist seoses teenuste osutamisega, eelnõu kohta COM(2016) 128 EL dokument 08.09.2016
Arvamus ELAK-le Valdkondliku komisjoni arvamus 22.09.2016
Majanduskomisjoni arvamus_töötajate lähetamine Valdkondliku komisjoni arvamus 23.09.2016
Tagasiside