Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 07.04.2016
Toimiku viit: 1-2/16-198
Pealkiri: Eesti seisukohad Euroopa Liidu gaasivarustuskindluse paketi kohta COM(2016) 49; COM(2016) 51; COM(2016) 52; COM(2016) 53
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: maagaas, gaasivarustus, varustuskindlus, energiakoostöö, kolmas riik, energiasõltumatus, energia salvestamine, küte, energiatõhusus
Aastaarv: 2016
Tähis: COM(2016) 49; COM(2016) 51; COM(2016) 52; COM(2016) 53
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 07.04.2016
Valdkond: Transport, telekommunikatsioon ja energeetika
Seotud toimikud: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi kütte- ja jahutusstrateegia SWD(2016) 24, COM(2016) 51, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse gaasivarustuskindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 994/2010 SWD(2016) 25; SWD(2016) 26; COM(2016) 52, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE veeldatud maagaasi ja selle hoiustamise ELi strateegia kohta SWD(2016) 23, COM(2016) 49, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega luuakse liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid ja mittesiduvaid vahendeid käsitlev teabevahetusmehhanism ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 994/2012/EL SWD(2016) 27, SWD(2016) 28, COM(2016) 53, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3472. istung (transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 6. ja 7. juuni 2016, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3505. istung (transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 1., 2. ja 5. detsember 2016
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Eesti seisukohad Euroopa Liidu gaasivarustuskindluse paketi kohta COM(2016) 49; COM(2016) 51; COM(2016) 52; COM(2016) 53 EL dokument 07.04.2016
MAJK arvamus gaasivarustuskindluse pakett COM(2016) 49; COM(2016) 51; COM(2016) 52; COM(2016) 53 Valdkondliku komisjoni arvamus 19.04.2016
VÄLK arvamus ELAKile EL gaasivarustuskindluse paketi kohta COM(2016) 49; COM(2016) 51; COM(2016) 52; COM(2016) 53 Valdkondliku komisjoni arvamus 21.04.2016
Tagasiside