Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 27.04.2017
Toimiku viit: 1-2/17-263
Pealkiri: Eesti seisukohad Schengeni infosüsteemi (SIS) muudatuseelnõude paketi kohta - COM(2016) 881; COM(2016) 882; COM(2016) 883
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: ebaseaduslik migratsioon, remigratsioon, välisriigi kodanik, Schengeni infosüsteem, teabevahetus, andmekogumine, isikuandmed, piirikontroll, Euroopa Liidu välispiir, ELi migratsioonipoliitika, ELi õigusalane koostöö kriminaalasjades
Aastaarv: 2017
Tähis: COM(2016) 881; COM(2016) 882; COM(2016) 883
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 27.04.2017
Valdkond: Justiits- ja siseküsimused
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Schengeni infosüsteemi kasutamise kohta ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks - COM(2016) 881, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös ning millega muudetakse määrust (EL) nr 515/2014 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1986/2006, nõukogu otsus 2007/533/JSK ja komisjoni otsus 2010/261/EL- COM(2016) 883, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist riigipiiri ületamise kontrolli valdkonnas ning millega muudetakse määrust (EL) nr 515/2014 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1987/2006 COM(2016) 882
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Eesti seisukohad Schengeni infosüsteemi (SIS) muudatuseelnõude paketi kohta - COM(2016) 881; COM(2016) 882; COM(2016) 883 EL dokument 27.04.2017
PSK arvamus Schengeni infosüsteemi (SIS) paketi kohta - COM(2016) 881; COM(2016) 882; COM(2016) 883 Valdkondliku komisjoni arvamus 16.05.2017
Teatis - COVER NOTE From: the Spanish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the use of the Schengen Information System for the return of illegally staying third-country nationals - [15812/16 - COM(2016) 881 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks, amending Regulation (EU) No 515/2014 and repealing Regulation (EC) No 1987/2006 - [15813/16 - COM(2016) 882 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters, amending Regulation (EU) No 515/2014 and repealing Regulation (EC) No 1986/2006, Council Decision 2007/533/JHA and Commission Decision 2010/261/EU - [15814/16 - COM(2016) 883 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality -COM(2016) 881; COM(2016) 882; COM(2016) 883 EL dokument 15.06.2017
Teatis - COVER NOTE From: the Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the use of the Schengen Information System for the return of illegally staying third-country nationals - [15812/16 - COM(2016) 881 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks, amending Regulation (EU) No 515/2014 and repealing Regulation (EC) No 1987/2006 - [15813/16 - COM(2016) 882 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters, amending Regulation (EU) No 515/2014 and repealing Regulation (EC) No 1986/2006, Council Decision 2007/533/JHA and Commission Decision 2010/261/EU - [15814/16 - COM(2016) 883 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2016) 881; COM(2016) 882; COM(2016) 883 EL dokument 16.06.2017
Õiguskomisjoni arvamus Schengeni infosüsteemi (SIS) muudatuseelnõude paketi kohta Valdkondliku komisjoni arvamus 04.04.2019
Tagasiside