Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 08.11.2018
Toimiku viit: 1-2/18-785
Pealkiri: Eesti seisukohad Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika raamistiku ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi, Varjupaiga ja Rändefondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi ühissätete kohta perioodil 2021-2027 - COM(2018) 375, COM(2018) 372, COM(2018) 382, COM(2018) 374, COM(2018) 373, COM(2018) 398
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: fond (EL), ELi rahastamiskord, majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus, haldusformaalsused, riigiabi
Aastaarv: 2018
Tähis: COM(2018) 375, COM(2018) 372, COM(2018) 382, COM(2018) 374, COM(2018) 373, COM(2018) 398
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 08.11.2018
Valdkond: Majandus ja rahandus
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb mehhanismi õiguslike ja haldustakistuste kõrvaldamiseks piiriüleses kontekstis- SEC(2018) 268; SWD(2018) 282; SWD(2018) 283; COM(2018) 373, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad - COM(2018) 375, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta SEC(2018) 268; SWD(2018) 282; SWD(2018) 283; COM(2018) 372, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Regionaalarengu Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetatavat Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevate erisätete kohta SEC(2018) 268; SWD(2018) 282; SWD(2018) 283; COM(2018) 374, Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu 13. juuli 2015. aasta määrust (EL) 2015/1588, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes (EMPs kohaldatav tekst)- COM(2018)398, Ettepanek - SEC(2018) 273; SWD(2018) 289; COM(2018) 382
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Eesti seisukohad Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika raamistiku ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi, Varjupaiga ja Rändefondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi ühissätete kohta perioodil 2021-2027  - COM(2018) 375, COM(2018) 372, COM(2018) 382, COM(2018) 374, COM(2018) 373, COM(2018) 398 EL dokument 08.11.2018
RAHK arvamus ühtekuuluvuspoliitika raamistiku kohta Valdkondliku komisjoni arvamus 23.11.2018
Tagasiside