Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 02.01.2014
Toimiku viit: 4-1/14
Pealkiri: Riigikogu juhatuse otsused 2014
Koosseis: 12
Toimiku liik: Dokumenditoimik
Aastaarv: 2014
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 01.12.2014
Eelnõu 573 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 19.05.2014
Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa Liidu poliitika linnamõõde – Euroopa Liidu linnade tegevuskava põhijooned“ menetlusse võtmine Otsus 19.09.2014
Riigikogu ja Riigikogu Kantselei asutusesisese teabe kasutamise kord Otsus 16.10.2014
Riigikaitsekomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine Otsus 13.11.2014
Euroopa Komisjoni teatise eelnõu, mis käsitleb raskustes olevate mittefinantsettevõtete päästmist ja ümberkorraldamist, menetlusse võtmine Otsus 09.01.2014
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 23.10.2014
Euroopa Liidu ringmajanduse paketi menetlusse võtmine Otsus 19.09.2014
Riigikogu juhatuse 2014. aasta 27. märtsi otsuse nr 51 „Riigikogu alatiste komisjonide kohtade jaotamine fraktsioonide vahel“ ning 2014. aasta 11. novembri otsuse nr 179 muutmine Otsus 13.11.2014
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 26.05.2014
Riigikogu alatiste komisjonide liikmete arvu määramine Otsus 11.11.2014
Eelnõude 642 SE ja 627 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 19.09.2014
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 09.06.2014
Riigikogu juhatuse 2014. aasta 27. märtsi otsuse nr 51 „Riigikogu alatiste komisjonide kohtade jaotamine fraktsioonide vahel“ muutmine Otsus 11.11.2014
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 30.06.2014
Eesti Keskerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 30.06.2014
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb liidu viisaeeskirja, ning määruse, millega võetakse kasutusele ringreisiviisa, eelnõude menetlusse võtmine Otsus 22.05.2014
Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika raamistiku aastani 2030 menetlusse võtmine Otsus 19.09.2014
Euroopa Komisjoni algatuse, millega luuakse Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL), menetlusse võtmine Otsus 26.09.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 11.03.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 13.02.2014
Eelnõu 615 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 08.05.2014
Riigikogu alatiste komisjonide liikmete arvu määramine Otsus 09.12.2014
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 06.11.2014
Eelnõu 746 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 01.12.2014
Riigikogu liikmeks asunud asendusliikme volituste lõppemine Otsus 22.05.2014
Majanduskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 11.11.2014
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 26.11.2014
Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosseisu muudatuste registreerimine Otsus 18.06.2014
Eelnõude 641 SE ja 722 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 20.10.2014
Asendusliikmete asumine Riigikogu liikmeteks Otsus 26.03.2014
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsuse, millega luuakse Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks koostalitusvõime alaste lahenduste programm (ISA²), eelnõu menetlusse võtmine Otsus 26.09.2014
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 18.06.2014
Euroopa Komisjoni korraldatud autoriõiguse regulatsiooni läbivaatamist puudutava avaliku konsultatsiooni dokumentide menetlusse võtmine Otsus 14.02.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 07.10.2014
Riigikogu juhatuse otsuste „Riigikogu alatiste komisjonide kohtade jaotamine fraktsioonide vahel" muutmine Otsus 09.12.2014
Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 08.04.2014
Õiguskomisjoni ja majanduskomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 09.12.2014
Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Otsus 17.06.2014
Eelnõu 794 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 15.12.2014
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste eelnõude, krediidiasutuste vastupanuvõimet parandavate struktuurimeetmete ning väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest teatamise ja nende läbipaistvuse kohta, menetlusse võtmine Otsus 15.05.2014
Eelnõule uue juhtivkomisjoni määramine Otsus 03.12.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 13.05.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 01.12.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 17.06.2014
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, mis käsitleb Euroopa tööturuasutuste võrgustikku, töötajate juurdepääsu liikuvusteenustele ning tööturgude edasist integratsiooni, menetlusse võtmine Otsus 11.04.2014
Riigikogu Kantselei struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine Otsus 01.12.2014
Riigikogu põhiseaduskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni liikmete arvu määramine Otsus 08.04.2014
Riigikogu alatiste komisjonide liikmete arvu määramine Otsus 26.03.2014
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 02.06.2014
Euroopa Liidu asjade komisjoni kohtade jaotamine fraktsioonide vahel Otsus 07.10.2014
Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine Otsus 17.06.2014
Keskkonnakomisjoni, kultuurikomisjoni, majanduskomisjoni, põhiseaduskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 08.04.2014
Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine Otsus 11.09.2014
Riigikogu Kantselei palgajuhendi muutmine Otsus 01.12.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 26.03.2014
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 03.12.2014
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 13.03.2014
Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Otsus 07.10.2014
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 17.11.2014
Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmine Otsus 28.10.2014
Eesti Keskerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 01.07.2014
Maaelukomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 01.07.2014
Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmine Otsus 28.10.2014
Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühe osanikuga osaühingute direktiivi eelnõu menetlusse võtmine Otsus 05.06.2014
Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 07.04.2014
Dublini III määruse muutmise eelnõu menetlusse võtmine Otsus 11.09.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 30.01.2014
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1236/2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks, menetlusse võtmine Otsus 08.05.2014
Riigikogu liikme lähetuse vormistamise korra, Riigikogu kinnistule sissepääsu korra, Riigikogu liikme eluasemekulude hüvitamise korra, Riigikogu liikme tööga seotud kulutuste hüvitamise korra ning Riigikogu Kantselei palgajuhendi muutmine Otsus 18.09.2014
Eelnõu 646 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 13.06.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 20.06.2014
Euroopa Liidu asjade komisjoni, majanduskomisjoni ja väliskomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 19.06.2014
Eelnõu 730 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 17.11.2014
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 15.12.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 21.10.2014
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 14.01.2014
Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi, millega kehtestatakse arvutusmeetodid ja aruandlusnõuded vastavalt bensiini ja diislikütuse kvaliteeti käsitlevale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/70/EÜ, eelnõu menetlusse võtmine Otsus 06.11.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 22.04.2014
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni koosseisu muudatuste registreerimine Otsus 07.04.2014
Riigikaitsekomisjoni, sotsiaalkomisjoni, majanduskomisjoni ja maaelukomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 14.01.2014
Kultuurikomisjoni, sotsiaalkomisjoni ja õiguskomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 03.04.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 20.02.2014
Riigikogu Kantselei palgajuhendi muutmine Otsus 17.06.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 27.02.2014
Menetlusõiguste paketi menetlusse võtmine Otsus 30.01.2014
Euroopa Komisjoni algatatud nõukogu otsuste, millega määratakse kindlaks Regioonide Komitee koosseis ning Majandus- ja Sotsiaalkomitee koosseis, eelnõude menetlusse võtmine Otsus 11.09.2014
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse määrust, menetlusse võtmine Otsus 30.01.2014
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 24.04.2014
COM(2013)761 menetlusse võtmine Otsus 16.01.2014
EL-USA vahelist andmevahetust puudutavate Euroopa Komisjoni teatiste menetlusse võtmine Otsus 27.02.2014
Eelnõu 404 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 13.06.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 15.12.2014
Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika raamistiku aastani 2030 menetlusse võtmine Otsus 20.02.2014
Rahanduskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 04.11.2014
Asendusliikmete volituste lõpetamine Otsus 26.03.2014
Euroopa Liidu asjade komisjoni, maaelukomisjoni ja väliskomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 07.04.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 14.01.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 16.09.2014
Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 04.11.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 02.06.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 18.03.2014
Eelnõude 644 SE, 682 SE, 683 SE ja 685 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 26.06.2014
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 16.01.2014
Vabariigi Valitsuse 2013. aasta 2. detsembril algatatud meretöö seaduse eelnõule (552 SE) uue juhtivkomisjoni määramine Otsus 23.01.2014
Riigikaitsekomisjoni ja sotsiaalkomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 02.06.2014
Eelnõu 622 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 02.06.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 04.11.2014
Riigikogu liikmeks asunud asendusliikme volituste lõppemine Otsus 30.10.2014
Kultuurikomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine Otsus 24.01.2014
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 17.11.2014
Nõukogu otsuse eelnõu seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee 66. istungjärgul MARPOLi konventsiooni VI lisa muudatusettepanekute vastuvõtmise kohta, mis käsitlevad NOx-heite III taseme normide kohaldamise edasilükkamist, menetlusse võtmine Otsus 21.03.2014
Riigikogu Kantselei struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine Otsus 05.06.2014
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 14.10.2014
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 12.05.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 06.05.2014
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 14.10.2014
Euroopa Liidu Nõukogu otsuse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli Doha muudatuse sõlmimist käsitleva eelnõu ning Kyoto protokolli tehnilist rakendamist käsitleva määruse eelnõu menetlusse võtmine Otsus 20.02.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 15.04.2014
Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 19.11.2014
Riigikogu alatiste komisjonide kohtade jaotamine fraktsioonide vahel Otsus 26.03.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 05.06.2014
Kultuurikomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine Otsus 15.04.2014
Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmine Otsus 20.11.2014
Eelnõu 609 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 12.12.2014
Riigikaitsekomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Otsus 19.11.2014
Õiguskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Otsus 30.06.2014
Riigikogu Kantselei põhimääruse muutmine Otsus 05.06.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 24.09.2014
Keskkonnakomisjoni ja kultuurikomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 11.03.2014
Asendusliikmete asumine Riigikogu liikmeteks Otsus 17.06.2014
Euroopa komisjoni teatise, Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Uus ajastu lennunduses. Lennundusturu avamine kaugjuhitavate õhusõidukite süsteemide tsiviilkasutusse võtmiseks ohutul ja jätkusuutlikul viisil“, menetlusse võtmine Otsus 29.05.2014
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, aktsionäride õiguste ja ühingujuhtimise regulatsiooni muutmise kohta Euroopa Liidus, menetlusse võtmine Otsus 13.06.2014
Euroopa Liidu õhusaaste vähendamise paketi menetlusse võtmine Otsus 20.02.2014
Riigikaitsekomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Otsus 16.10.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 16.10.2014
COM(2014)258 menetlusse võtmine Otsus 03.07.2014
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 08.04.2014
Strateegiat „Euroopa 2020” käsitleva avaliku konsultatsioonidokumendi menetlusse võtmine Otsus 10.10.2014
Eesti Keskerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 04.12.2014
Euroopa Komisjoni äritegevuse ebaõnnestumist ja maksejõuetust käsitleva uue lähenemisviisi soovituse menetlusse võtmine Otsus 12.06.2014
Eelnõu 491 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 20.02.2014
Euroopa Liidu toiduohutuse paketi "Targemad reeglid ohutumaks toiduks" kontrollimääruse eelnõu järelevalvetasude peatüki menetlusse võtmine Otsus 18.12.2014
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni koosseisu muudatuste registreerimine Otsus 27.03.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 18.02.2014
Sotsiaalkomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Otsus 13.01.2014
Eelnõu 615 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 15.05.2014
Eelnõu 738 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 04.12.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 11.02.2014
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 08.05.2014
Riigikogu juhatuse 2014. aasta 27. märtsi otsuse nr 51 „Riigikogu alatiste komisjonide kohtade jaotamine fraktsioonide vahel“ muutmine Otsus 08.09.2014
Olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamise juhendi muutmine Otsus 11.03.2014
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, tööandjapensioni kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta, menetlusse võtmine Otsus 29.05.2014
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 03.06.2014
Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 15.10.2014
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 09.10.2014
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 19.05.2014
Euroopa Liidu määruse, millega kehtestatakse Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava, eelnõu menetlusse võtmine Otsus 27.11.2014
Riigikogu alatiste komisjonide liikmete arvu määramine (majanduskomisjon, väliskomisjon) Otsus 10.12.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 13.10.2014
Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 27.03.2014
Eesti Keskerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 08.09.2014
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse määrust (EL) nr 1308/2013 ning määrust (EL) nr 1306/2013 haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava osas, eelnõu menetlusse võtmine Otsus 13.03.2014
Eelnõule uue juhtivkomisjoni määramine Otsus 18.02.2014
Riigikogu juhatuse 2014. aasta 27. märtsi otsuse nr 51 „Riigikogu alatiste komisjonide kohtade jaotamine fraktsioonide vahel“ ning 2014. aasta 8. septembri otsuse nr 136 „Riigikogu alatiste komisjonide kohtade jaotamine fraktsioonide vahel“ muutmine“ muutmine Otsus 04.12.2014
Euroopa Liidu asjade komisjoni, keskkonnakomisjoni, majanduskomisjoni, põhiseaduskomisjoni, rahanduskomisjoni, riigikaitsekomisjoni, sotsiaalkomisjoni, väliskomisjoni ja õiguskomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 27.03.2014
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 18.11.2014
Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa gaasisüsteemi valmisolek võimalike tarnete katkemiste osas idast sügisel ja talvel 2014/2015“ menetlusse võtmine Otsus 05.12.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 19.11.2014
Riigikogus menetletavate eelnõude normitehnika eeskirja muutmine Otsus 10.04.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 25.03.2014
Eelnõu 513 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 17.02.2014
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni koosseisu muudatuste registreerimine Otsus 27.03.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 21.01.2014
Rahanduskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 06.11.2014
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, milles käsitletakse avalikustamata oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast kaitset, menetlusse võtmine Otsus 07.02.2014
Nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2011/96/EL eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta, menetlusse võtmine Otsus 07.02.2014
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitleva liidu õigusraamistiku kohta menetlusse võtmine Otsus 07.02.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 11.11.2014
Eelnõu 513 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 10.02.2014
Riigikogu juhatuse otsuse kehtetuks tunnistamine Otsus 10.04.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 18.11.2014
Uuendtoidu, loomade kloonimise ja kloonloomadest saadud toidu turulelaskmise paketi menetlusse võtmine Otsus 07.02.2014
Euroopa Liidu mahepõllumajanduspoliitika paketi menetlusse võtmine Otsus 06.06.2014
Eelnõu 513 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 13.01.2014
Eelnõu 730 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 08.12.2014
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi teatavate keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete heite piiramise kohta eelnõu menetlusse võtmine Otsus 21.11.2014
Eelnõu 676 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 21.11.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 08.12.2014
Majanduskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 13.11.2014
Riigikogu alatiste komisjonide liikmete arvu määramine Otsus 13.11.2014
Riigikogu Kantselei struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine Otsus 09.01.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 09.09.2014
Eelnõu 482 SE dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg Otsus 10.02.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 17.04.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 01.07.2014
Asendusliikmete asumine Riigikogu liikmeteks Otsus 27.03.2014
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega reguleeritakse konflikti- ja riskipiirkondadest pärit maavarade importi, menetlusse võtmine Otsus 06.06.2014
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni koosseisu muudatuste registreerimine Otsus 25.03.2014
Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Euroopa traditsioonilise oskusteabe kõige tõhusam kasutamine: võimalused Euroopa Liidu geograafilise tähise kaitse laiendamiseks mittepõllumajanduslikele toodetele“ menetlusse võtmine Otsus 16.10.2014
Majanduskomisjoni ja väliskomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine (O. Sõtnik) Otsus 10.12.2014
Euroopa Komisjoni teatise „Avatud ja turvalise Euroopa muutmine tõelisuseks“ menetlusse võtmine Otsus 15.05.2014
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni sunniviisilise töö konventsiooni 2014. aasta protokolli ratifitseerimist käsitlevate nõukogu otsuste eelnõude menetlusse võtmine Otsus 13.11.2014
Keskkonnakomisjoni, majanduskomisjoni, rahanduskomisjoni, sotsiaalkomisjoni ja õiguskomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine Otsus 08.04.2014
Põhiseaduskomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine Otsus 28.01.2014
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 16.06.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 28.01.2014
Riigikogu liikme volituste peatamine ning asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 09.01.2014
Eelnõu menetlusse võtmine ja juhtivkomisjoni määramine Otsus 04.03.2014
Eelnõule uue juhtivkomisjoni määramine Otsus 05.06.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 08.04.2014
Kultuurikomisjoni ja õiguskomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Otsus 05.06.2014
Nõukogu direktiivi, millega rakendatakse Euroopa Siseveetranspordi Liidu (EBU), Euroopa Kiprite Liidu (ESO) ja Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni (ETF) vahel sõlmitud kokkulepe, milles käsitletakse tööaja korralduse teatavaid aspekte siseveetranspordi sektoris, eelnõu menetlusse võtmine Otsus 02.10.2014
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Otsus 19.06.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 23.09.2014
Euroopa Komisjoni teatise „ELi uus õigusriigi tugevdamise raamistik“ menetlusse võtmine Otsus 22.05.2014
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse merelaevade töötajaid, eelnõu menetlusse võtmine Otsus 02.10.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 10.06.2014
Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Otsus 09.01.2014
Majanduskomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine Otsus 12.06.2014
Kultuurikomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine Otsus 10.06.2014
Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine Otsus 30.06.2014
Tagasiside