Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 06.05.2019
Toimiku viit: 1-2/19-235
Pealkiri: KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1315/2013 (üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 661/2010/EL) alusel antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta COM(2019) 211
Koosseis: 14
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: seadusandliku võimu delegeerimine, ühine transpordipoliitika, transpordivõrk, õhutransport, siseveetransport, meretransport, maatransport, institutsioonide pädevus (EL), üleeuroopaline võrk, säästev liiklus
Aastaarv: 2019
Tähis: COM(2019) 211
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 06.05.2019
Valdkond: Transport, telekommunikatsioon ja energeetika
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1315/2013 (üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 661/2010/EL) alusel antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta COM(2019) 211 EL dokument 06.05.2019
Eesti seisukohad avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta EL dokument 05.07.2019
Majanduskomisjoni arvamus avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1315/2013 üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta COM(2019) 211 Valdkondliku komisjoni arvamus 10.07.2019
Tagasiside