Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 18.07.2012
Toimiku viit: 1-2/12-348
Pealkiri: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa teadusruumi partnerluse tugevdamine tipptaseme ja kasvu saavutamiseks COM(2012) 392
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: uurimisprogramm, majanduskasv, teadusuuringute eelarve, piiriülene koostöö, uurimis- ja arendustegevus, sooline võrdsus, standardite ühtlustamine, innovatsioon, töökohtade loomine, konkurentsivõime
Aastaarv: 2012
Tähis: COM(2012) 392
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 18.07.2012
Valdkond: Konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)
Seotud toimikud: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3208. istung (siseturg, tööstus, teadusuuringud) esmaspäeval 10. detsembril ja teisipäeval 11. detsembril 2012, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3190. ISTUNG: „KONKURENTSIVÕIME” (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos) Kuupäev: kolmapäev, 10. oktoober (kell 10.00), ja neljapäev, 11. oktoober (kell 10.00) 2012
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A Reinforced European Research Area Partnership for Excellence and GrowthCOM(2012)392 EL dokument 18.07.2012
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT A Reinforced European Research Area Partnership for Excellence and Growth EL dokument 18.07.2012
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF REGIONS A Reinforced European Research Area Partnership for Excellence and Growth EL dokument 18.07.2012
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa teadusruumi partnerluse tugevdamine tipptaseme ja kasvu saavutamiseks COM(2012)392 EL dokument 03.09.2012
KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT MÕJUHINNANGU KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE Lisatud dokumendile: Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: Euroopa teadusruumi partnerluse tugevdamine tipptaseme ja kasvu saavutamiseks SWD(2012)211 COM(2012) 392 EL dokument 03.09.2012
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa teadusruumi partnerluse tugevdamine tipptaseme ja kasvu saavutamiseks“ kohta EL dokument 04.10.2012
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa teadusruumi partnerluse tugevdamine tipptaseme ja kasvu saavutamiseks“ kohta Valdkondliku komisjoni arvamus 18.10.2012
Tagasiside