Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 13.07.2012
Toimiku viit: 1-2/12-339
Pealkiri: Tehnoülevaatuspakett. Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ COM(2012)380
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: kommertsveok, standardite ühtlustamine, tehnoülevaatus, gaasiheidete vähendamine, liiklusohutus, mootorsõiduk, tunnustus, keskkonnakaitse
Aastaarv: 2012
Tähis: COM(2012) 380
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 13.07.2012
Valdkond: Transport, telekommunikatsioon ja energeetika
Seotud toimikud: Tehnoülevaatuspakett Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse liidus liiklevate tarbesõidukite tehnokontrolli ja -ülevaatust ningmillega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/30/EÜ, COM(2012)382, 3213. istung (transport, telekommunikatsioon ja energia) 20. detsembril 2012 (9:00), Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud tehnoülevaatuspaketi kohta, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse nõukogu direktiivi 1999/37/EÜ sõidukite registreerimisdokumentide kohta, COM(2012) 381, Euroopa Liidu Nõukogu 3196. istung (Transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 29.10.2012
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on periodic roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers and repealing Directive 2009/40/EC, COM(2012)380 EL dokument 13.07.2012
Tehnoülevaatuspakett Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ COM(2012)380, draft EL dokument 27.07.2012
LISA dokumendile: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korrapärast tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ COM(2012)380 EL dokument 27.07.2012
TEHNOÜLEVAATUS PAKETT KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT Lisatud dokumendile: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ ning EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse liidus liiklevate tarbesõidukite tehnokontrolli ja -ülevaatust ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/30/EÜ ning EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse nõukogu direktiivi 1999/37/EÜ sõidukite registreerimisdokumentide kohta MÕJU HINDAMISE kokkuvõte, COM(2102) 380draft EL dokument 27.07.2012
Õigusakti eelnõu edastamine vastavalt Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu protokollile nr 2 subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta, COM(2012) 380 EL dokument 27.07.2012
Tehnoülevaatuspakett Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ, COM(2012)380 EL dokument 27.07.2012
LISA dokumendile: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korrapärast tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ COM(2012)380 EL dokument 27.07.2012
TEHNOÜLEVAATUSPAKETT KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT Lisatud dokumendile: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ ning EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse liidus liiklevate tarbesõidukite tehnokontrolli ja -ülevaatust ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/30/EÜ ning EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse nõukogu direktiivi 1999/37/EÜ sõidukite registreerimisdokumentide kohta MÕJU HINDAMISE kokkuvõte SWD(2012) 207, COM(2012)380 EL dokument 07.09.2012
Prantsuse Senati põhjendatud arvamus - Tehnoülevaatuspakett Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ COM(2012)380 Kiri 10.10.2012
Kaaskiri - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on periodic roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers and repealing Directive 2009/40/EC [doc. 12786/12 TRANS 249 CODEC 1954 - COM (2012) 380 final] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 1999/37/EC on the registration documents for vehicles [doc. 12803/12 TRANS 250 CODEC 1960 - COM (2012) 381 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the technical roadside inspection of the roadworthiness of commercial vehicles circulating in the Union and repealing Directive 2000/30/EC [doc. 12809/12 TRANS 251 CODEC 1961 - COM (2012) 382 final] COM(2012)380, COM(2012)381, COM(2012)382 EL dokument 23.10.2012
Kaaskiri - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on periodic roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers and repealing Directive 2009/40/EC [doc. 12786/12 TRANS 249 CODEC 1954 - COM (2012) 380 final] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 1999/37/EC on the registration documents for vehicles [doc. 12803/12 TRANS 250 CODEC 1960 - COM (2012) 381 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the technical roadside inspection of the roadworthiness of commercial vehicles circulating in the Union and repealing Directive 2000/30/EC [doc. 12809/12 TRANS 251 CODEC 1961 - COM (2012) 382 final] COM (2012) 380, COM (2012) 381, COM (2012) 382 EL dokument 23.10.2012
Kaaskiri - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on periodic roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers and repealing Directive 2009/40/EC [doc. 12786/12 TRANS 249 CODEC 1954 - COM (2012) 380 final] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 1999/37/EC on the registration documents for vehicles [doc. 12803/12 TRANS 250 CODEC 1960 - COM (2012) 381 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the technical roadside inspection of the roadworthiness of commercial vehicles circulating in the Union and repealing Directive 2000/30/EC [doc. 12809/12 TRANS 251 CODEC 1961 - COM (2012) 382 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality COM(2012) 380, COM(2012) 381, COM(2012) 382 EL dokument 23.10.2012
Rootsi Parlamendi ettepanek COM (2012) 380. Tehnoülevaatuspakett. Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ EL dokument 23.10.2012
Kaaskiri - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on periodic roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers and repealing Directive 2009/40/EC [doc. 12786/12 TRANS 249 CODEC 1954 - COM (2012) 380 final] - Opinion on the COM (2012) 380 EL dokument 23.10.2012
Hollandi Senati parandusettepanek COM (2012) 380. Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on periodic roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers and repealing Directive 2009/40/EC [doc. 12786/12 TRANS 249 CODEC 1954 - COM (2012) 380 final] Proposal for a DI EL dokument 24.10.2012
Kaaskiri - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on periodic roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers and repealing Directive 2009/40/EC [doc. 12786/12 TRANS 249 CODEC 1954 - COM (2012) 380 final] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 1999/37/EC on the registration documents for vehicles [doc. 12803/12 TRANS 250 CODEC 1960 - COM (2012) 381 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the technical roadside inspection of the roadworthiness of commercial vehicles circulating in the Union and repealing Directive 2000/30/EC [doc. 12809/12 TRANS 251 CODEC 1961 - COM (2012) 382 final] COM (2012) 380; COM (2012) 381; COM (2012) 382 EL dokument 31.10.2012
Euroopa Liidu asjade erikomisjoni Alamkoja arvamus COM (2012) 380. Tehnoülevaatuspakett. Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ EL dokument 21.11.2012
Kaaskiri - COVER NOTE from: Czech Parliament date of receipt: 29 May 2013 to: General Secretariat of the Council of the European Union Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on periodic roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers and repealing Directive 2009/40/EC [doc. 12786/12 TRANS 249 CODEC 1954 - COM (2012) 380 final] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 1999/37/EC on the registration documents for vehicles [doc. 12803/12 TRANS 250 CODEC 1960 - COM (2012) 381 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the technical roadside inspection of the roadworthiness of commercial vehicles circulating in the Union and repealing Directive 2000/30/EC [doc. 12809/12 TRANS 251 CODEC 1961 - COM (2012) 382 final] EL dokument 06.08.2013
MAJK arvamus COM(2012)380,381,382 Valdkondliku komisjoni arvamus 26.03.2019
Tagasiside