Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 17.11.2016
Toimiku viit: 1-2/16-807
Pealkiri: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni poolt algatatud autoriõiguse reformipaketi kohta COM(2016) 593; COM(2016) 595; COM(2016) 596
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: autoriõigus, ühtne turg, digitaaltehnoloogia, audiovisuaalne toodang, televisioon, Internet, kirjanduslik ja kunstiline omand, puudega inimene, infoühiskond
Aastaarv: 2016
Tähis: 2-5/16-02012-3; COM(2016) 593; COM(2016) 595; COM(2016) 596
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 17.11.2016
Valdkond: Konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta COM(2016) 594, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV mis käsitleb autoriõigusega ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muu materjali teatavaid lubatud kasutusviise pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ning millega muudetakse direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas COM(2016) 596, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mis käsitleb teatavate autoriõiguse või sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste või muu materjali kättesaadavas vormis koopiate piiriülest vahetamist liidu ja kolmandate riikide vahel pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides COM(2016) 595, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2016) 593; SWD(2016) 301; SWD(2016) 302, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3503. istung (konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)) 28. ja 29. november 2016
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni poolt algatatud autoriõiguse reformipaketi kohta COM(2016) 593; COM(2016) 595; COM(2016) 596 EL dokument 17.11.2016
MAJK arvamus autoriõiguse reformipaketi kohta COM(2016) 593; COM(2016) 594; COM(2016) 595; COM(2016) 596 Valdkondliku komisjoni arvamus 08.12.2016
Tagasiside