Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 18.02.2021
Toimiku viit: 1-2/21-83
Pealkiri: Eesti seisukohad avamere taastuvenergia strateegia ning üleeuroopalise energiataristu suuniste (TEN-E) määruse eelnõu kohta - COM(2020) 741, COM(2020) 824
Koosseis: 14
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: taastuv energia, tuuleenergia, rannikuvöönd, energiavõrk, üleeuroopaline võrk, energiakoostöö, investeering, innovatsioon, gaasiheidete vähendamine, ühishuviprojekt
Aastaarv: 2021
Tähis: COM(2020) 741, COM(2020) 824
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 18.02.2021
Valdkond: Transport, telekommunikatsioon ja energeetika
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS üleeuroopalise energiataristu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 347/2013- SEC(2020) 431, SWD(2020) 346, SWD(2020) 347, COM(2020) 824, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi strateegia avamere taastuvenergia potentsiaali kasutamiseks kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärgil- SWD(2020) 273, COM(2020) 741
Seotud dokumendid: Seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni energiataristu suuniste (TEN-E) määrus ettepanek ning avamere taastuvenergia strateegia
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Eesti seisukohad avamere taastuvenergia strateegia ning üleeuroopalise energiataristu suuniste (TEN-E) määruse eelnõu kohta - COM(2020) 741, COM(2020) 824 EL dokument 18.02.2021
Keskkonnakomisjoni arvamus avamere taastuvenergia strateegia ning üleeuroopalise energiataristu suuniste (TEN-E) määruse eelnõu kohta - COM(2020) 741, COM(2020) 824 Valdkondliku komisjoni arvamus 01.03.2021
Majanduskomisjoni arvamus Eesti seisukohtadele Euroopa Komisjoni teatise „ELi strateegia avamere taastuvenergia potentsiaali kasutamiseks kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärgil“ ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu üleeuroopalise energiataristu (TEN-E) suuniste määruse eelnõu kohta - COM(2020) 741, COM(2020) 824 Valdkondliku komisjoni arvamus 11.03.2021
Riigikogu seisukoht avamere taastuvenergia strateegia ning üleeuroopalise energiataristu suuniste (TEN-E) määruse eelnõu kohta - COM(2020) 741, COM(2020) 824 Riigikogu seisukoht 20.03.2021
Tagasiside