Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 22.03.2021
Toimiku viit: 1-2/21-158
Pealkiri: KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE nõukogu direktiivi 2000/43/EÜ (millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust (rassilise võrdõiguslikkuse direktiiv)) ja nõukogu direktiivi 2000/78/EÜ (millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel (võrdse tööalase kohtlemise direktiiv)) kohaldamise kohta - SWD(2021) 63, COM(2021) 139
Koosseis: 14
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: liidu õiguse riigisisene rakendamine, diskrimineerimisvastane võitlus, võrdne kohtlemine, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine
Aastaarv: 2021
Tähis: SWD(2021) 63, COM(2021) 139
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 22.03.2021
Valdkond: Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitse
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE nõukogu direktiivi 2000/43/EÜ (millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust (rassilise võrdõiguslikkuse direktiiv)) ja nõukogu direktiivi 2000/78/EÜ (millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel (võrdse tööalase kohtlemise direktiiv)) kohaldamise kohta - SWD(2021) 63, COM(2021) 139 EL dokument 22.03.2021
Tagasiside