Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 08.03.2018
Toimiku viit: 1-2/18-140
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS ettevõtjatele Euroopa ühisrahastamisteenuste osutajate kohta SWD(2018) 56; SWD(2018) 57; COM(2018) 113
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: innovatsioon, investeering, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, teenuste pakkumine, õigusaktide ühtlustamine, finantsõigusaktid, alustav ettevõte, varajase kasvuetapi kapital, finantsteenused
Aastaarv: 2018
Tähis: SWD(2018) 56; SWD(2018) 57; COM(2018) 113
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 08.03.2018
Valdkond: Konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2018) 56; SWD(2018) 57; COM(2018) 99, Teatis - COM (2018) 99; COM (2018) 113, Eesti seisukohad kapitaliturgude liidu paketi algatuste, sealhulgas Euroopa ühisrahastamise eelnõude ning finantstehnoloogia ja jätkusuutliku majanduskasvu rahastamise tegevuskavade kohta COM(2018) 97; COM(2018) 99; COM(2018) 109; COM(2018) 113; COM(2018) 114
Seotud dokumendid: Eesti seisukohad kapitaliturgude liidu paketi algatuste, sealhulgas Euroopa ühisrahastamise eelnõude ning finantstehnoloogia ja jätkusuutliku majanduskasvu rahastamise tegevuskavade kohta COM(2018) 97; COM(2018) 99; COM(2018) 109; COM(2018) 113; COM(2018) 114, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse nõukogu seisukohta järgmiste õigusaktide vastuvõtmise kohta: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa ettevõtjatele ühisrahastamisteenuse osutajaid ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/1129 ja direktiivi (EL) 2019/1937, ning direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta Käesolev teatis põhineb dokumentidel COM(2018) 113 final – 2018/0048(COD) ja COM(2018) 99 final – 2018/0047(COD) COM(2020)356
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS ettevõtjatele Euroopa ühisrahastamisteenuste osutajate kohta SWD(2018) 56; SWD(2018) 57; COM(2018) 113 EL dokument 08.03.2018
Letter / COM(2018) 113 EL dokument 19.03.2018
Tagasiside