Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 08.06.2018
Toimiku viit: 1-2/18-477
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 912/2010, (EL) nr 1285/2013 ja (EL) nr 377/2014 ning otsus nr 541/2014/EL (EMPs kohaldatav tekst)- SWD(2018) 327; SWD(2018) 328; COM(2018) 447
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: Euroopa Kosmoseagentuur, satelliitside, atmosfääriväline ruum, kosmose kasutamine, kosmosepoliitika, kosmosetehnoloogia, ELi programm, ELi asutus, satelliitnavigatsioon
Aastaarv: 2018
Tähis: SWD(2018) 327; SWD(2018) 328; COM(2018) 447
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 08.06.2018
Valdkond: Konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)
Seotud toimikud: Euroopa Liidu Nõukogu istung (konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud)) 28. ja 29. november 2019
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 912/2010, (EL) nr 1285/2013 ja (EL) nr 377/2014 ning otsus nr 541/2014/EL (EMPs kohaldatav tekst)- SWD(2018) 327; SWD(2018) 328; COM(2018) 447 EL dokument 08.06.2018
Letter/COM(2018) 443 EL dokument 18.06.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet, eelnõu kohta COM(2018) 447 EL dokument 21.09.2018
Majanduskomisjoni arvamus: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet, eelnõu kohta - COM(2018) 447 Valdkondliku komisjoni arvamus 10.10.2018
Tagasiside