Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 03.12.2015
Toimiku viit: 1-2/15-695
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega COM(2015) 615, SWD(2015)264, SWD(2015)265, SWD(2015)266
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: puudega inimene, ÜRO konventsioon, teenuste pakkumine, õigusaktide ühtlustamine, kaubad ja teenused, ühtne turg, tehniline kirjeldus, standardite ühtlustamine, elektronkaubandus
Aastaarv: 2015
Tähis: COM(2015) 615; SWD(2015) 264; SWD(2015) 265; SWD(2015) 266
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 03.12.2015
Valdkond: Konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)
Seotud toimikud: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3507. istung (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 8. detsember 2016, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3474. istung (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 16. ja 17. juuni 2016, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3548. istung (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 15. ja 16. juuni 2017, KOOSOLEKUKUTSE JA ESIALGNE PROGRAMM EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 06. ja 07. detsember 2018, 3660
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega COM(2015)615 EL dokument 03.12.2015
Töödokument - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States as regards accessibility requirements for products and services SWD(2015)264 COM(2015) 615 SWD(2015) 265 SWD(2015) 266 EL dokument 03.12.2015
KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT MÕJUHINNANGU KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE Lisatud dokumendile: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega SWD(2015)265; COM(2015) 615 EL dokument 03.12.2015
Töödokument - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Implementation Plan Accompanying the proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States as regards the accessibility requirements for products and services SWD(2015)266; COM(2015) 615 EL dokument 03.12.2015
COM(2015) 615 / Letter EL dokument 09.12.2015
Teatis - From: The Romanian Senate - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States as regards the accessibility requirements for products and services COM(2015) 615 EL dokument 08.02.2016
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu osas, mis puudutab liikmesriikide toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega seotud õigus- ja haldusnormide ühtlustamist EL dokument 01.03.2016
MAJK arvamus ligipääsetavuse nõuded Valdkondliku komisjoni arvamus 14.03.2016
Sotsiaalkomisjoni arvamus toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega seotud õigus- ja haldusnormide ühtlustamise direktiivi eelnõu kohta Valdkondliku komisjoni arvamus 27.03.2019
Tagasiside