Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 18.04.2018
Toimiku viit: 1-2/18-233
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega kehtestatakse eeskirjad finants- ja muu teabe kasutamise hõlbustamiseks teatavate kuritegude tõkestamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2000/642/JSK SWD(2018) 114; SWD(2018) 115; COM(2018) 213
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: kuritegevusevastane võitlus, piiriülene koostöö, pangajärelevalve, terrorism, finantstehing, organiseeritud kuritegevus, kriminaalõigus, majandussüütegu, teabevahetus, vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Aastaarv: 2018
Tähis: SWD(2018) 114; SWD(2018) 115; COM(2018) 213
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 18.04.2018
Valdkond: Justiits- ja siseküsimused
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega kehtestatakse eeskirjad finants- ja muu teabe kasutamise hõlbustamiseks teatavate kuritegude tõkestamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2000/642/JSK SWD(2018) 114; SWD(2018) 115; COM(2018) 213 EL dokument 18.04.2018
Letter/COM(2018) 213 EL dokument 18.05.2018
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega kehtestatakse eeskirjad finants- ja muu teabe kasutamise hõlbustamiseks teatavate kuritegude tõkestamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel, eelnõu kohta COM(2018) 213 EL dokument 22.06.2018
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega kehtestatakse eeskirjad finants- ja muu teabe kasutamise hõlbustamiseks teatavate kuritegude tõkestamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2000/642/JSK SWD(2018) 114; SWD(2018) 115; COM(2018) 213 Valdkondliku komisjoni arvamus 13.07.2018
Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament No. prev. doc.: 8411/18 - COM(2018) 213 final Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down rules facilitating the use of financial and other information for the prevention, detection, investigation or prosecution of certain criminal offences and repealing Council Decision 2000/642/JHA [8411/18 - COM(2018) 213 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 213 EL dokument 30.07.2018
Õiguskomisjoni arvamus direktiivi eelnõu kohta, millega kehtestatakse eeskirjad finants- ja muu teabe kasutamise hõlbustamiseks teatavate kuritegude tõkestamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel Valdkondliku komisjoni arvamus 04.04.2019
Tagasiside