Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 21.11.2013
Toimiku viit: 1-2/13-680
Pealkiri: Euroopa Liidu Nõukogu 3281. istung (Majandus- ja rahandusküsimused) 10 detsember 2013
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: Eurorühm (euroala), Iirimaa, finantsabi, eelarve puudujääk, majanduskasv, rahvusvaheline konventsioon, Maailma Terviseorganisatsioon
Aastaarv: 2013
Tähis: CM 5390/13
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 21.11.2013
Valdkond: Majandus ja rahandus
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistik ning muudetakse nõukogu direktiive 77/91/EMÜ ja 82/891/EÜ, direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ ja 2011/35/EÜ ning määrust (EL) nr 1093/2010 COM(2012) 280, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute solveerimiseks ühtse solveerimismehhanismi ja ühtse pankade solveerimisfondi raames ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1093/2010 2013/0253 (COD); COM(2013) 520, Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu hoiuste tagamise skeeme käsitleva direktiivi eelnõu ja investeeringute tagamise skeemide muutmist käsitleva direktiivi eelnõu kohta , Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse süsteem rahalise abi andmiseks liikmesriikidele, kelle rahaühik ei ole euro COM(2012) 336
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Euroopa Liidu Nõukogu 3281. istung (Majandus- ja rahandusküsimused) 10 detsember 2013 EL dokument 21.11.2013
Eesti seisukohad eurorühma 9. detsembri 2013. a kohtumisel ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) 10. detsembri 2013. a istungil EL dokument 05.12.2013
Ülevaade eurorühma 9. detsembri 2013. a kohtumisest ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 10. detsembri 2013. a istungist ning Eesti Euroopa Liidu ühtse kriisilahendusfondi kohta võetud seisukohtade täpsustamine EL dokument 19.12.2013
Tagasiside