Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 03.12.2021
Toimiku viit: 1-2/21-832
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb digipööret õigusalase koostöö ning piiriüleste tsiviil-, kaubandus- ja kriminaalasjadega seotud õiguskaitse kättesaadavuse vallas ning millega muudetakse teatavaid õigusalast koostööd käsitlevaid õigusakte - SEC(2021) 580, SWD(2021) 392, SWD(2021) 393, COM(2021) 759
Koosseis: 14
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: piiriülene koostöö, infosüsteem, telekommunikatsioon, õiguskaitse kättesaadavus, ELi õigusalane koostöö kriminaalasjades, teabevahetus, digiteerimine, ELi õigusalane koostöö tsiviilasjades
Aastaarv: 2021
Tähis: COM(2021) 759
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 03.12.2021
Valdkond: Justiits- ja siseküsimused
Seotud toimikud: Eesti seisukohad Euroopa Liidu piiriülese justiitskoostöö digitaliseerimise algatuste kohta - COM(2021) 759, COM(2021) 760
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb digipööret õigusalase koostöö ning piiriüleste tsiviil-, kaubandus- ja kriminaalasjadega seotud õiguskaitse kättesaadavuse vallas ning millega muudetakse teatavaid õigusalast koostööd käsitlevaid õigusakte- SEC(2021) 580, SWD(2021) 392, SWD(2021) 393, COM(2021) 759 EL dokument 03.12.2021
REGULATORY SCRUTINY BOARD OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the digitalisation of judicial cooperation and access to justice in crossborder civil, commercial and criminal matters Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on AMENDING Council Directive 2003/8/EC, Council Framework Decision 2002/465/JHA, Council Framework Decision 2002/584/JHA, Council Framework Decision 2003/577/JHA, Council Framework Decision 2005/214/JHA, Council Framework Decision 2006/783/JHA, Council Framework Decision 2008/909/JHA, Council Framework Decision 2008/947/JHA, Council Framework Decision 2009/829/JHA, Council Framework Decision 2009/948/JHA, and Directive 2014/41/EU - SEC(2021) 580 EL dokument 13.12.2021
Letter - COM(2021) 759 EL dokument 18.01.2022
Parandus - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the documents Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the digitalisation of judicial cooperation and access to justice in crossborder civil, commercial and criminal matters, and amending certain acts in the field of judicial cooperation and Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on amending Council Directive 2003/8/EC, Council Framework Decisions 2002/465/JHA, 2002/584/JHA, 2003/577/JHA, 2005/214/JHA, 2006/783/JHA, 2008/909/JHA, 2008/947/JHA, 2009/829/JHA and 2009/948/JHA, and Directive 2014/41/EU of the European Parliament and of the Council, as regards digitalisation of judicial cooperation - SEC(2021) 580, SWD(2021) 392, SWD(2021) 393, COM(2021) 759 EL dokument 18.01.2022
Õiguskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb digipööret õigusalase koostöö ning piiriüleste tsiviil-, kaubandus- ja kriminaalasjadega seotud õiguskaitse kättesaadavuse vallas ning millega muudetakse teatavaid õigusalast koostööd käsitlevaid õigusakte (COM(2021) 759 final), ning direktiivi, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2003/8/EÜ, nõukogu raamotsuseid 2002/465/JSK, 2002/584/JSK, 2003/577/JSK, 2005/214/JSK, 2006/783/JSK, 2008/909/JSK, 2008/947/JSK, 2009/829 /JSK ja 2009/948/JSK ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/41/EL seoses õigusalase koostöö digiteerimisega (COM(2021) 760 final), eelnõude kohta Valdkondliku komisjoni arvamus 17.03.2022
Tagasiside