Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 19.11.2013
Toimiku viit: 1-2/13-673
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrust (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus COM(2013) 794
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: ELi õigusalane koostöö tsiviilasjades, plank, tsiviilkohtumenetlus, haldusformaalsused, tsiviilasja menetlus
Aastaarv: 2013
Tähis: COM(2013) 794
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 19.11.2013
Valdkond: Justiits- ja siseküsimused
Seotud toimikud: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3354. istung (justiits- ja siseküsimused) 4. ja 5. detsember 2014
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrust (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus COM(2013)794 EL dokument 19.11.2013
Töödokument SWD(2013)459 ettepanekule COM(2013) 794 EL dokument 19.11.2013
KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT MÕJUHINNANGU KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE Lisatud dokumendile: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus SWD(2013)460, COM(2013) 794 EL dokument 19.11.2013
Õigusakti eelnõu edastamine vastavalt Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu protokollile nr 2 subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta COM(2013) 794 / Letter EL dokument 04.12.2013
Portugali Parlamendi kaaskiri Euroopa Liidu Nõukogu presidendile ettepaneku COM(2013) 794 kohta EL dokument 27.01.2014
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse määrust, eelnõu kohta COM(2013) 794 EL dokument 30.01.2014
Hispaania Saadikute Kongressi ettepanek Euroopa Liidu Nõukogu presidendile ettepaneku COM(2013) 794 kohta EL dokument 04.02.2014
Põhiseaduskomisjoni arvamus Valdkondliku komisjoni arvamus 13.02.2014
Tagasiside