Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 21.03.2024
Toimiku viit: 1-2/24-168
Pealkiri: Eesti seisukohad kemikaalide „üks aine, üks hindamine“ algatuste kohta - COM(2023) 783, COM(2023) 781, COM(2023) 779
Koosseis: 15
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: keemiatoode, ohtlik aine, institutsioonidevaheline koostöö (EL), teabevahetus, teadusuuringud, karistus, andmekaitse, jäätmehooldus
Aastaarv: 2024
Tähis: COM(2023) 783, COM(2023) 781, COM(2023) 779
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 21.03.2024
Valdkond: Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitse
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse ühine kemikaalide andmeplatvorm, kehtestatakse õigusnormid tagamaks, et sellel olevad andmed on leitavad, juurdepääsetavad, koostalitlusvõimelised ja taaskasutatavad, ning luuakse kemikaalide seire- ja väljavaateraamistik (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2023) 855, COM(2023) 779, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL seoses teaduslike ja tehniliste ülesannete üleandmisega Euroopa Kemikaaliametile (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2023) 850, COM(2023) 781, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 178/2002, (EÜ) nr 401/2009, (EL) 2017/745 ja (EL) 2019/1021 seoses teaduslike ja tehniliste ülesannete üleandmisega ning liidu ametite vahelise koostöö parandamisega kemikaalide valdkonnas (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2023) 850, COM(2023) 783
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Riigikogu seisukoht kemikaalide „üks aine,üks hindamine“ algatuste kohta - COM(2023) 783, COM(2023) 781, COM(2023) 779 Riigikogu seisukoht 30.05.2024
Teatis - COVER NOTE From: Italian Senate Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the re-attribution of scientific and technical tasks to the European Chemicals Agency [16972/23 – COM(2023) 781 final] Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a common data platform on chemicals, laying down rules to ensure that the data contained in it are findable, accessible, interoperable and reusable and establishing a monitoring and outlook framework for chemicals [16961/23 + ADD 1 – COM(2023) 779 final + Annex] Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 401/2009, (EU) 2017/745 and (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council as regards the re-attribution of scientific and technical tasks and improving cooperation among Union agencies in the area of chemicals [16973/23 – COM(2023) 783 final] - Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2023) 783, COM(2023) 781, COM(2023) 779 EL dokument 14.05.2024
Teatis - COVER NOTE From: Czech Senate Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the re-attribution of scientific and technical tasks to the European Chemicals Agency [16972/23 – COM(2023) 781 final] Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a common data platform on chemicals, laying down rules to ensure that the data contained in it are findable, accessible, interoperable and reusable and establishing a monitoring and outlook framework for chemicals [16961/23 + ADD 1 – COM(2023) 779 final + Annex] Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 401/2009, (EU) 2017/745 and (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council as regards the re-attribution of scientific and technical tasks and improving cooperation among Union agencies in the area of chemicals [16973/23 – COM(2023) 783 final]9270/24 am 1 TREE.1.A EN/CS - Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2023) 783, COM(2023) 781, COM(2023) 779 EL dokument 24.04.2024
Teatis - COVER NOTE From: Italian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the re-attribution of scientific and technical tasks to the European Chemicals Agency [16972/23 – COM(2023) 781 final] Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a common data platform on chemicals, laying down rules to ensure that the data contained in it are findable, accessible, interoperable and reusable and establishing a monitoring and outlook framework for chemicals [16961/23 + ADD 1 – COM(2023) 779 final + Annex] Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 401/2009, (EU) 2017/745 and (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council as regards the re-attribution of scientific and technical tasks and improving cooperation among Union agencies in the area of chemicals [16973/23 – COM(2023) 783 final]8953/24 am 1 TREE.1.A EN/IT - Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2023) 783, COM(2023) 781, COM(2023) 779 EL dokument 15.04.2024
Sotsiaalkomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu esitatud kemikaalide "üks aine, üks hindamine" algatuste paketi kohta COM(2023) 779, 781, 783 Valdkondliku komisjoni arvamus 09.04.2024
Eesti seisukohad kemikaalide „üks aine,üks hindamine“ algatuste kohta - COM(2023) 783, COM(2023) 781, COM(2023) 779 EL dokument 21.03.2024
Tagasiside