Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 22.05.2012
Toimiku viit: 1-2/12-215
Pealkiri: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3171. ISTUNG (TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ENERGEETIKA) Kuupäev: Luxembourg, neljapäev, 7. juuni (kl 9.30), ja reede, 8. juuni 2012 (kl 9.30)
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2012
Tähis: CM 3086/12
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 22.05.2012
Valdkond: Transport, telekommunikatsioon ja energeetika
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV nõukogu direktiivi 2009/13/EÜ (millega rakendatakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu (ECSA) ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidu (ETF) sõlmitud kokkulepet 2006. aasta meretöönormide konventsiooni kohta ja muudetakse direktiivi 1999/63/EÜ) jõustamisega seotud lipuriigi kohustuste kohta COM(2012) 134, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV millega muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ, mis käsitleb sadamariigi kontrolli COM(2012) 129, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonivõrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemide rajamise ja kasutamise kohta, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega asutatakse Euroopa Ühendamise Rahastu, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS müraga seotud käitamispiirangute eeskirjade ja korra kehtestamise kohta liidu lennuväljadel tasakaalustatud lähenemisviisi raames ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/30/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3171. ISTUNG (TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ENERGEETIKA) Kuupäev: Luxembourg, neljapäev, 7. juuni (kl 9.30), ja reede, 8. juuni 2012 (kl 9.30) EL dokument 22.05.2012
Eesti seisukohad Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu 7. ja 8. juuni 2012. a istungil EL dokument 31.05.2012
Tagasiside