Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 02.05.2016
Toimiku viit: 1-2/16-276
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem Euroopa Liidu liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeelu andmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008 ja määrust (EL) nr 1077/2011 SWD(2016)114; SWD(2016)115; SWD(2016)116; COM(2016) 194
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: välisriigi kodanik, infosüsteem, andmetöötlus, Schengeni leping, piirikontroll, Euroopa Liidu välispiir, viisapoliitika, teabevahetus, biomeetria
Aastaarv: 2016
Tähis: SWD(2016)114; SWD(2016)115; SWD(2016)116; COM(2016) 194
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 02.05.2016
Valdkond: Justiits- ja siseküsimused
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutamise osas SWD(2016) 115; SWD(2016) 116; COM(2016) 196, Euroopa Liidu Nõukogu 3490. istung (justiits- ja siseküsimused) 13. ja 14. oktoober 2016, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3508. istung (justiits- ja üldasjad) 8. ja 9. detsember 2016, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3528. istung (justiits- ja siseküsimused) 27. ja 28. märts 2017, Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third country nationals crossing the external borders of the Member States of the European Union and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes and amending Regulation (EC) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/399 as regards the use of the Entry/Exit System COM(2016)194; COM(2016)196, Eesti seisukohad Euroopa Liidu sisejulgeoleku ja piirihalduse IT süsteemide paketi kohta COM(2016) 194; COM(2016) 196; COM(2016) 205
Seotud dokumendid: Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third country nationals crossing the external borders of the Member States of the European Union and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes and amending Regulation (EC) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/399 as regards the use of the Entry/Exit System COM(2016)194; COM(2016)196
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem Euroopa Liidu liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeelu andmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008 ja määrust (EL) nr 1077/2011 COM(2016)194 EL dokument 02.05.2016
KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT MÕJUHINNANGU KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE Lisatud dokumendile: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem Euroopa Liidu liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeelu andmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008 ja määrust (EL) nr 1077/2011 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutamise osas COM(2016) 194; COM(2016) 196; SWD(2016)116 EL dokument 02.05.2016
COM(2016) 194 / Letter EL dokument 03.05.2016
Teatis - COVER NOTE From: Italian Senate Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third country nationals crossing the external borders of the Member States of the European Union and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes and amending Regulation (EC) COM(2016)194 EL dokument 28.06.2016
COVER NOTE From: Romanian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third country nationals crossing the external borders of the Member States of the European Union and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes and amending Regulation (EC) No 767/2008 and Regulation (EU) No 1077/2011 [doc. 7675/16 FRONT 165 VISA 91 CODEC 391 COMIX 268 COM(2016)194 final] EL dokument 08.07.2016
Tagasiside