Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 01.11.2019
Toimiku viit: 1-2/19-625
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) toetuse kohta 2021. aastal ning muudetakse määrusi (EL) nr 228/2013, (EL) nr 229/2013 ja (EL) nr 1308/2013 seoses 2021. aastal eraldatavate vahendite ja nende jaotusega, samuti määrusi (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja (EL) nr 1307/2013 seoses nende vahendite ja taotlusega 2021. aastal- COM(2019) 581
Koosseis: 14
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: põllumajandustoetus, EAGF, EAFRD, abikõlblikkuskriteeriumid, põllumajanduskulud
Aastaarv: 2019
Tähis: COM(2019) 581
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 01.11.2019
Valdkond: Põllumajandus ja kalandus
Seotud toimikud: Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 18. november 2019
Seotud dokumendid: Eesti seisukohad Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 18. novembri 2019. a istungil, Teatis - COM (2018) 392, COM (2018) 393, COM (2018) 394, COM (2019) 581
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) toetuse kohta 2021. aastal ning muudetakse määrusi (EL) nr 228/2013, (EL) nr 229/2013 ja (EL) nr 1308/2013 seoses 2021. aastal eraldatavate vahendite ja nende jaotusega, samuti määrusi (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja (EL) nr 1307/2013 seoses nende vahendite ja taotlusega 2021. aastal- COM(2019) 581 EL dokument 01.11.2019
Letter / COM(2019) 581 EL dokument 18.11.2019
Teatis - COVER NOTE From: The Senate of Romania Subject: REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down certain transitional provisions for the support by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the year 2021 and amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 229/2013 and (EU) No 1308/2013 as regards resources and their distribution in respect of the year 2021 and amending Regulations (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and (EU) No 1307/2013 as regards their resources and application in the year 2021 [13643/19 + ADD 1 - COM (2019) 581 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM (2019) 581 EL dokument 05.03.2020
Teatis - COVER NOTE From: Italian Chamber of Deputies date of receipt: 24 April 2020 To: President of the Council of the European Union Subject: REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down certain transitional provisions for the support by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the year 2021 and amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 229/2013 and (EU) No 1308/2013 as regards resources and their distribution in respect of the year 2021 and amending Regulations (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and (EU) No 1307/2013 as regards their resources and application in the year 2021 [13643/19 + ADD 1 - COM (2019) 581 EL dokument 29.04.2020
Tagasiside