Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 29.03.2018
Toimiku viit: 1-2/18-201
Pealkiri: Eesti seisukohad liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamise lõpliku käibemaksusüsteemi kehtestamise ja teatavate eeskirjade ühtlustamise ja lihtsustamise paketi kohta - COM(2017)566; COM(2017)567; COM(2017)568; COM(2017)569
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: käibemaks, maksude haldamine, maksude kooskõlastamine, maksudest kõrvalehoidumine, Euroopa maksukoostöö, halduskoostöö
Aastaarv: 2018
Tähis: COM(2017)566; COM(2017)567; COM(2017)568; COM(2017)569
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 29.03.2018
Valdkond: Majandus ja rahandus
Seotud toimikud: Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses käibemaksusüsteemi teatavate eeskirjade ühtlustamise ja lihtsustamisega ning võetakse kasutusele liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamise lõplik süsteem- COM(2017) 569; SWD(2017) 325; SWD(2017) 326, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Käibemaksu tegevuskava järelmeetmetest ELi ühtse käibemaksuala suunas – aeg tegutseda - COM(2017) 566, Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 904/2010 seoses sertifitseeritud maksukohustuslasega COM(2017) 567, Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 282/2011 teatavate ühendusesiseste tehingutega seotud maksuvabastuste osas - COM(2017) 568
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Eesti seisukohad liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamise lõpliku käibemaksusüsteemi kehtestamise ja teatavate eeskirjade ühtlustamise ja lihtsustamise paketi kohta -COM(2017)566; COM(2017)567; COM(2017)568; COM(2017)569 EL dokument 29.03.2018
RAHK arvamus lõpliku käibemaksusüsteemi kasutuselevõtu kohta Valdkondliku komisjoni arvamus 12.04.2018
Tagasiside