Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 25.07.2016
Toimiku viit: 1-2/16-546
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse liikmesriikide võetud siduvaid eesmärke kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks aastatel 2021–2030, et tagada vastupidav energialiit ning täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu teabe esitamise kohta COM(2016) 482; SWD(2016) 247; SWD(2016) 248
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: reostustõrje, keskkonnaseire, Kyoto protokoll, kliimamuutustega kohanemine, ELi saastekvoot, ELi riigid, kliimamuutus, kasvuhoonegaas, ELi keskkonnapoliitika, gaasiheidete vähendamine
Aastaarv: 2016
Tähis: COM(2016) 482; SWD(2016) 247; SWD(2016) 248
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 25.07.2016
Valdkond: Keskkond
Seotud toimikud: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3565. istung (keskkond) 13. oktoober 2017, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3491. istung (keskkond) 17. oktoober 2016, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3550. istung (keskkond) 19. juuni 2017, Teatis - COVER NOTE From: Polish Senate Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 for a resilient Energy Union and to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and other information relevant to climate change [11483/16 CLIMA 92 ENV 511 ENER 293 TRANS 315 AGRI 432 COMPET 432 ECOFIN 730 CODEC 1098 IA 55 - COM (2016) 482 FINAL] and Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry into the 2030 climate and energy framework and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emmisions and other information relevant to climate change [11494/16 CLIMA 93 ENV 512 AGRI 434 FORETS 35 ONU 88 CODEC 1101 IA 56 - COM 820169 479 FINAL] - Opinion1 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality - COM (2016) 482; COM (2016) 479, 3509. istung (põllumjandus/kalandus) 12. ja 13. detsember 2016, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3512. istung (keskkond) 19. detsember 2016
Seotud dokumendid: Teatis - COVER NOTE From: Polish Senate Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 for a resilient Energy Union and to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and other information relevant to climate change [11483/16 CLIMA 92 ENV 511 ENER 293 TRANS 315 AGRI 432 COMPET 432 ECOFIN 730 CODEC 1098 IA 55 - COM (2016) 482 FINAL] and Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry into the 2030 climate and energy framework and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emmisions and other information relevant to climate change [11494/16 CLIMA 93 ENV 512 AGRI 434 FORETS 35 ONU 88 CODEC 1101 IA 56 - COM 820169 479 FINAL] - Opinion1 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality - COM (2016) 482; COM (2016) 479
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse liikmesriikide võetud siduvaid eesmärke kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks aastatel 2021–2030, et tagada vastupidav energialiit ning täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu teabe esitamise kohta COM(2016)482 EL dokument 25.07.2016
Töödokument - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 for a resilient Energy Union and to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and other information relevant to climate change SWD(2016)247; COM(2016) 482 EL dokument 25.07.2016
KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT MÕJUHINNANGU KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE Lisatud dokumendile: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse liikmesriikide võetud siduvaid eesmärke kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks aastatel 2021–2030, et tagada vastupidav energialiit ning täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu teabe esitamise kohta SWD(2016)248; COM(2016) 482 EL dokument 25.07.2016
COM(2016) 482 / Letter EL dokument 17.08.2016
Eesti seisukohad Euroopa Liidu jagatud kohustuse määruse, eelnõu kohta COM(2016) 482 EL dokument 15.09.2016
MAJK arvamus_jagatud kohustuse määrus Valdkondliku komisjoni arvamus 13.10.2016
Teatis - COVER NOTE From: Romanian Senate Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 for a resilient Energy Union and to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and other information relevant to climate change [11483/16 CLIMA 92 ENV 511 ENER 293 TRANS 315 AGRI 432 COMPET 432 ECOFIN 730 CODEC 1098 IA 55 - COM (2016) 482 EL dokument 31.01.2017
Teatis - COVER NOTE From: Chamber of Deputies, Italy Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 for a resilient Energy Union and to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and other information relevant to climate change [11483/16 CLIMA 92 ENV 511 ENER 293 TRANS 315 AGRI 432 COMPET 432 ECOFIN 730 CODEC 1098 IA 55 - COM (2016) 482 FINAL] - Opinion1on the application of the principles of subsidiarity and proportionality - COM (2016) 482 EL dokument 31.01.2017
Keskkonnakomisjoni arvamus määruse eelnõu kohta, mis puudutab jagatud kohustusi Valdkondliku komisjoni arvamus 04.04.2019
Tagasiside