Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 26.05.2016
Toimiku viit: 1-2/16-361
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mis käsitleb siseturul asukohapõhist piiramist ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ SWD(2016) 173; SWD(2016) 174; COM(2016) 289
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: kaupade vaba liikumine, teenuste osutamise vabadus, tarbijakaitse, kaubad ja teenused, ühtne turg, elukoht, diskrimineerimine kodakondsuse alusel, elektronkaubandus, võrdne kohtlemine, ettevõte
Aastaarv: 2016
Tähis: SWD(2016) 173; SWD(2016) 174; COM(2016) 289
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 26.05.2016
Valdkond: Konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)
Seotud toimikud: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3503. istung (konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)) 28. ja 29. november 2016, Istung (konkurentsivõime, siseturg, tööstus ja teadusuuringud) 30. november ja 1. detsember 2017 (10.00, 10.00) - 3580
Seotud dokumendid: Teatis - COVER NOTE Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws (Text with EEA relevance) [doc. 9565/16 CONSOM 126 MI 393 COMPET 333 TELECOM 102 JUSTCIV 149 DIGIT 57 IND 114 CODEC 763 IA 30 - COM (2016) 283
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mis käsitleb siseturul asukohapõhist piiramist ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ COM(2016)289 EL dokument 26.05.2016
Töödokument - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on adressing geo-blocking and other forms of discriminiation based on place of residence or establishment or nationality within the Single Market SWD(2016)173; COM(2016) 289 EL dokument 26.05.2016
KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT MÕJUHINNANGU KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE Lisatud dokumendile: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mis käsitleb siseturul asukohapõhist piiramist ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ SWD(2016)174; COM(2016) 289 EL dokument 26.05.2016
COM(2016) 289 / Letter EL dokument 31.05.2016
Teatis - COVER NOTE From: Republik Österreiche Bundesrat Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on addressing geo-blocking and other forms of discrimination based on customers' nationality, place of residence or place of establishment within the internal market and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC [doc. 9611/16 MI 396 TELECOM 104 DIGIT 60 CONSOM 130 IND 116 COMPET 339 ENT 102 POSTES 3 JUSTCIV 155 PI 64 CODEC 772 IA 31 - COM(2016) 289 EL dokument 28.07.2016
Teatis - COVER NOTE Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on addressing geo-blocking and other forms of discrimination based on customers' nationality, place of residence or place of establishment within the internal market and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC [doc. 9611/16 MI 396 TELECOM 104 DIGIT 60 CONSOM 130 IND 116 COMPET 339 ENT 102 POSTES 3 JUSTCIV 155 PI 64 CODEC 772 IA 31 - COM(2016) 289 EL dokument 09.08.2016
MAJK arvamus_ siseturul asukohapõhist piiramist ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ SWD(2016) 173; SWD(2016) 174; COM(2016) 289 Valdkondliku komisjoni arvamus 01.09.2016
Tagasiside