Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 21.07.2017
Toimiku viit: 1-2/17-501
Pealkiri: Teatis - COVER NOTE From: Dutch House of Representatives Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 1999/62/EC on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures [doc. 9672/17 - COM(2017) 275 final] Proposal for a Council Directive amending Directive 1999/62/EC on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures, as regards certain provisions on vehicle taxation [doc. 10175/17 - COM(2017) 276 final] Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 561/2006 as regards on minimum requirements on maximum daily and weekly driving times, minimum breaks and daily and weekly rest periods and Regulation (EU) 165/2014 as regards positioning by means of tachographs [doc. 9670/17 - COM(2017) 277 final] Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2006/22/EC as regards enforcement requirements and laying down specific rules with respect to Directive 96/71/EC and Directive 2014/67/EU for posting drivers in the road transport sector [doc. 9671/17 - COM(2017) 278 final] Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the interoperability of electronic road toll systems and facilitating cross-border exchange of information on the failure to pay road fees in the Union (recast) (Text with EEA relevance) [doc. 9673/17 - COM(2017) 280 final] Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1071/2009 and Regulation (EC) No 1072/2009 with a view to adapting them to developments in the sector [doc. 9668/17 - COM(2017) 281 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 275; COM(2017) 276; - COM(2017) 277; COM(2017) 278; COM(2017) 280; COM(2017) 281
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2017
Tähis: COM(2017) 275; COM(2017) 276; - COM(2017) 277; COM(2017) 278; COM(2017) 280; COM(2017) 281; COM(2017) 282
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 21.07.2017
Valdkond: Transport, telekommunikatsioon ja energeetika
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas - SWD(2017) 184; SWD(2017) 185; SWD(2017) 186; SWD(2017) 187; COM(2017) 277, Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ (raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest) teatavaid sõidukite maksustamist käsitlevaid sätteid - SWD(2017) 180; SWD(2017) 181; COM(2017) 276, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ning millega kehtestatakse konkreetsed õigusnormid seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris - SWD(2017) 184; SWD(2017) 185; SWD(2017) 186; SWD(2017) 187; COM(2017) 278, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta (uuesti sõnastatud) - SWD(2017) 190; SWD(2017) 191; SWD(2017) 192; SWD(2017) 193; COM(2017) 280, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2006/1/EÜ ilma juhita renditud sõidukite kasutamise kohta kaupade autoveol (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2017) 282; SWD(2017) 196; SWD(2017) 197; SWD(2017) 198; SWD(2017) 199, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2017) 180; SWD(2017) 181; COM(2017) 275, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1071/2009 ja määrust (EÜ) nr 1072/2009 eesmärgiga kohandada neid valdkonnas toimunud arengutega (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2017) 281; SWD(2017) 194; SWD(2017) 194, Teatis - COM(2017) 275; COM(2017) 276; COM(2017) 279; COM(2017) 280
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Teatis - COVER NOTE - COM(2017) 275; COM(2017) 276; - COM(2017) 277; COM(2017) 278; COM(2017) 280; COM(2017) 281 EL dokument 21.07.2017
Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament (Assembleia da República) Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 561/2006 as regards on minimum requirements on maximum daily and weekly driving times, minimum breaks and daily and weekly rest periods and Regulation (EU) 165/2014 as regards positioning by means of tachographs [doc. 9670/17 - COM(2017) 277 final] Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2006/22/EC as regards enforcement requirements and laying down specific rules with respect to Directive 96/71/EC and Directive 2014/67/EU for posting drivers in the road transport sector [doc. 9671/17 - COM(2017) 278 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality* - COM(2017) 277; COM(2017) 278 EL dokument 26.07.2017
Teatis - COVER NOTE From: Italian Senate Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 1999/62/EC on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures [doc. 9672/17 - COM(2017) 275 final] Proposal for a Council Directive amending Directive 1999/62/EC on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures, as regards certain provisions on vehicle taxation [doc. 10175/17 - COM(2017) 276 final] Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 561/2006 as regards on minimum requirements on maximum daily and weekly driving times, minimum breaks and daily and weekly rest periods and Regulation (EU) 165/2014 as regards positioning by means of tachographs [doc. 9670/17 - COM(2017) 277 final] Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2006/22/EC as regards enforcement requirements and laying down specific rules with respect to Directive 96/71/EC and Directive 2014/67/EU for posting drivers in the road transport sector [doc. 9671/17 - COM(2017) 278 final] Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the interoperability of electronic road toll systems and facilitating cross-border exchange of information on the failure to pay road fees in the Union (recast) (Text with EEA relevance) [doc. 9673/17 - COM(2017) 280 final] Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1071/2009 and Regulation (EC) No 1072/2009 with a view to adapting them to developments in the sector [doc. 9668/17 - COM(2017) 281 final] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2006/1/EC on the use of vehicles hired without drivers for the carriage of goods by road. [doc. 9669/17 - COM(2017) 282 final] − Opinions on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality* - COM(2017) 275; COM(2017) 276; - COM(2017) 277; COM(2017) 278; COM(2017) 280; COM(2017) 281; COM(2017) 282 EL dokument 12.09.2017
Teatis - COVER NOTE From: Czech Chamber of Deputies Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 561/2006 as regards on minimum requirements on maximum daily and weekly driving times, minimum breaks and daily and weekly rest periods and Regulation (EU) 165/2014 as regards positioning by means of tachographs [doc. 9670/17 - COM(2017) 277 final] Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2006/22/EC as regards enforcement requirements and laying down specific rules with respect to Directive 96/71/EC and Directive 2014/67/EU for posting drivers in the road transport sector [doc. 9671/17 - COM(2017) 277; COM(2017) 278 EL dokument 18.10.2017
Tagasiside